Bilingual. 126. Telegram From the Embassy in Vietnam. If Secretary of Defense and General Taylor come to Viet-Nam, they will have to call on President Diem and I will have to accompany them.

03/01/20245:00 SA(Xem: 1111)
Bilingual. 126. Telegram From the Embassy in Vietnam. If Secretary of Defense and General Taylor come to Viet-Nam, they will have to call on President Diem and I will have to accompany them.

blank
Bilingual. 126. Telegram From the Embassy in Vietnam. If Secretary of Defense and General Taylor come to Viet-Nam, they will have to call on President Diem and I will have to accompany them. This will be taken here as a sign that we have decided to forgive and forget and will be regarded as marking the end of our period of disapproval of the oppressive measures which have been taken here since last May. It would certainly put a wet blanket on those working for a change of government. I have been observing a policy of silence which we have reason to believe is causing a certain amount of apprehension and may just be getting the family into the mood to make a few concessions. The effect of this will obviously be lost if we make such a dramatic demonstration as that of having the Secretary of Defense and General Taylor come out here.// Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN. Nếu Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara và Tướng Maxwell Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân) đến Việt Nam, họ sẽ phải đến gặp Tổng thống Diệm và tôi sẽ phải đi cùng họ. Điều này sẽ được coi ở đây như một dấu hiệu cho thấy chúng ta đã quyết định tha thứ và quên đi và sẽ được coi là đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ chúng ta không tán thành các biện pháp áp bức Phật tử đã được thực hiện ở đây kể từ tháng 5 vừa qua. Nó chắc chắn sẽ phủ một cái mền ướt lên [để dập tắt] những người đang nỗ lực thay đổi chính phủ [Diệm]. Tôi đang giữ chính sách im lặngchúng talý do để tin rằng đang gây ra một mức độ e ngại nhất định và có thể khiến gia đình nhà Ngô khởi tâm để nhượng bộ một vài điều. Hiệu quả của việc này rõ ràng sẽ mất đi nếu chúng ta thực hiện một cuộc trình diễn đầy kịch tính như việc mời Bộ trưởng Quốc phòng và Tướng Taylor đến đây.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2126. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State 1

 

Saigon , September 18, 1963, 5 p.m.

536. For President only, pass White House directly, no other distribution whatever. Re your CAP 63516.2

1. If Secretary of Defense and General Taylor come to Viet-Nam, they will have to call on President Diem and I will have to accompany them. This will be taken here as a sign that we have decided to forgive and forget and will be regarded as marking the end of our period of disapproval of the oppressive measures which have been taken here since last May. It would certainly put a wet blanket on those working for a change of government. The family are only too anxious to promote the idea that everything is finished and cleared up, and we should now go ahead and win the war.

2. Believe, therefore, that Secretary of Defense and General Taylor should come with eyes open knowing that this is what the reaction will be. It is quite impossible at their level to distinguish between the political and military.

3. I have been observing a policy of silence which we have reason to believe is causing a certain amount of apprehension and may just be getting the family into the mood to make a few concessions. The effect of this will obviously be lost if we make such a dramatic demonstration as that of having the Secretary of Defense and General Taylor come out here.3

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 1 S VIET-US. Top Secret; Immediate; Eyes Only. Received at 7:58 a.m. and passed to the White House at 8:25 a.m.

(2) Document 125.

(3) McGeorge Bundy called Rusk to discuss this message at 10:19 a.m. The transcription of the conversation began as follows:

“B said Pres asked B to check with Sec on the incoming. Sent it around for distribution to those present yesterday p.m. What he is thinking about is best message back and best way of structuring the mission so as not to have consequences Lodge is concerned about.”

The conversation concluded:

“Sec said last para is crucial to whole business. B replied this is Bob’s preference. Meet with Harkins in Hawaii but Pres thinks you have to look at it to see it. Sec hopes we will not announce anything until further communication with Lodge. B said nothing will be announced. Mentioned stop order to UAJ and Sec will talk to Harriman about it.” (Department of State, Rusk Files: Lot 72 D 192, Telephone Conversations) The last sentence is a reference to the question of including U. Alexis Johnson in the McNamara-Taylor party.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d126

 

.... o ....

 

 

126. Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, 5 giờ chiều ngày 18 tháng 9 năm 1963

536. Chỉ dành cho Tổng thống, trực tiếp qua Bạch Ốc, không phân phối nơi đâu khác. Trả lời điện văn CAP 63516.(2) của ngài.

1. Nếu Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara và Tướng Maxwell Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân) đến Việt Nam, họ sẽ phải đến gặp Tổng thống Diệm và tôi sẽ phải đi cùng họ. Điều này sẽ được coi ở đây như một dấu hiệu cho thấy chúng ta đã quyết định tha thứ và quên đi và sẽ được coi là đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ chúng ta không tán thành các biện pháp áp bức Phật tử đã được thực hiện ở đây kể từ tháng 5 vừa qua. Nó chắc chắn sẽ phủ một cái mền ướt lên [để dập tắt] những người đang nỗ lực thay đổi chính phủ [Diệm]. Gia đình nhà Ngô đã quá nóng lòng muốn thúc đẩy ý tưởng rằng mọi việc đã kết thúc và hết trở ngại, và bây giờ chúng ta nên tiếp tục và giành chiến thắng trong cuộc chiến.

2. Do đó, hãy tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng và Tướng Taylor nên mở rộng tầm mắt khi biết rằng đây chính là phản ứng sẽ có như thế nào. Ở cấp độ của họ, việc phân biệt giữa chính trị và quân sự là điều hoàn toàn không thể.

3. Tôi đang giữ chính sách im lặngchúng talý do để tin rằng đang gây ra một mức độ e ngại nhất định và có thể khiến gia đình nhà Ngô khởi tâm để nhượng bộ một vài điều. Hiệu quả của việc này rõ ràng sẽ mất đi nếu chúng ta thực hiện một cuộc trình diễn đầy kịch tính như việc mời Bộ trưởng Quốc phòng và Tướng Taylor đến đây.(3)

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 1 S VIET-U. Bí mật hàng đầu; Ngay tức khắc; Chỉ để đọc. Nhận được lúc 7:58 giờ sáng và chuyển đến Bạch Ốc lúc 8:25 giờ sáng.

(2) Văn bản 125.

(3) McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) đã gọi cho Ngoại Trưởng Dean Rusk để thảo luận về điện văn này lúc 10:19 giờ sáng. Bản ghi lại cuộc trò chuyện bắt đầu như sau:

“Bundy nói Tổng Thống Kennedy đã yêu cầu Bundy kiểm tra với Ngoại Trưởng về điện văn đến. Đã gửi nó đi khắp nơi để phân phát cho những người có mặt vào chiều hôm qua. Điều Tổng Thống đang nghĩ đến là thông điệp phản hồi tốt nhất và cách tốt nhất để sắp xếp sứ mệnh sao cho không gây ra hậu quả mà Lodge lo ngại.”

Cuộc trò chuyện kết luận:

“Ngoại Trưởng đã nói đoạn cuối rất quan trọng đối với toàn bộ hoạt động. Bundy trả lời đây là ý thích của Bob (Bộ Trưởng Quốc Phỏng Robert McNamara). Gặp Tướng Harkins ở Hawaii nhưng Tổng Thống cho rằng phải vào nhìn mới thấy được. Ngoại Trưởng Rusk hy vọng chúng ta sẽ không công bố bất cứ điều gì cho đến khi liên lạc thêm với Lodge. Bundy cho biết sẽ không có gì được công bố. Lệnh dừng được đề cập tới UAJ (U. Alexis Johnson (Phụ tá Thứ Trưởng Ngoại Giao về Chính trị)) và Ngoại Trưởng sẽ nói chuyện với Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị) về điều đó.” (Bộ Ngoại giao, Rusk Files: Lot 72 D 192, Telephone Conversations) Câu cuối cùng đề cập đến thắc mắc về việc đưa U. Alexis Johnson vào nhóm McNamara-Taylor.

​   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10220)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.