Bilingual. 135. Ex-Ambassador Tran Van Chuong called on General Taylor. He thinks that there can be no final victory with the Diem Government which is more disliked by the people of the country than was the government of Bao Dai.

11/01/20243:48 SA(Xem: 732)
Bilingual. 135. Ex-Ambassador Tran Van Chuong called on General Taylor. He thinks that there can be no final victory with the Diem Government which is more disliked by the people of the country than was the government of Bao Dai.

blank
Bilingual. 135. Ex-Ambassador Tran Van Chuong called on General Taylor. He thinks that there can be no final victory with the Diem Government which is more disliked by the people of the country than was the government of Bao Dai. He recited his resistance to the Diem program and his efforts to change the character of the Administration. In July 1962, he wrote a very strong letter to Diem urging him to become a political figurehead while retaining the position of President and giving the real political power to a Prime Minister. He resigned this year after seeing the ineffectiveness of his recommendations for change. I told him that I hoped to revisit South Vietnam fairly soon and asked how I could learn the true situation, who were some senior civilians with whom I might talk and exchange views. Tran Van Chuong replied that it was impossible since it would be too dangerous for such civilians to communicate with me.// Cựu Đại sứ Trần Văn Chương (cha của bà Nhu) đến gặp Tướng Taylor. Ông Chương nói rằng không thể có chiến thắng cuối cùng với Chính phủ Diệm vốn bị người dân cả nước ghét bỏ hơn chính quyền Bảo Đại. Ông Chương kể lại việc ông phản đối chương trình của Diệm và những nỗ lực nhằm thay đổi bản chất của Chính quyền. Tháng 7 năm 1962, ông viết một bức thư rất mạnh mẽ cho Diệm thúc giục ông Diệm trở thành một nhân vật chính trị trong khi vẫn giữ chức vụ Tổng thống và trao quyền chính trị thực sự cho một Thủ tướng. Ông Chương đã từ chức vào năm nay sau khi nhận thấy những khuyến nghị thay đổi của mình không hiệu quả. Taylor: Tôi nói với ông Chương rằng tôi hy vọng sẽ sớm trở lại miền Nam Việt Nam và hỏi làm thế nào tôi có thể biết được tình hình thực sự, một số quan chức cấp cao nào mà tôi có thể nói chuyện và trao đổi quan điểm là những ai. Trần Văn Chương trả lời rằng không thể được vì thường dân như vậy nếu liên lạc với tôi [Tướng Taylor] sẽ rất nguy hiểm.

 

Joint Chiefs of Staff135. Memorandum for the Record by the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor)1

 

Washington, September 19, 1963.

 

SUBJECT

Visit of Former Ambassador Tran Van Chuong

1. Ex-Ambassador Tran Van Chuong called on me today at his request. The purpose was to warn me against the optimistic reports on the military situation coming from military officials in South Vietnam. He is convinced that the basic facts are quite different. He thinks that there can be no final victory with the Diem Government which is more disliked by the people of the country than was the government of Bao Dai.

2. He recited his resistance to the Diem program and his efforts to change the character of the Administration. In July 1962, he wrote a very strong letter to Diem urging him to become a political figurehead [Page 269]while retaining the position of President and giving the real political power to a Prime Minister. He resigned this year after seeing the ineffectiveness of his recommendations for change.

3. He stresses the predominant importance of Saigon, not only as the capitol and population center but also as being the “heart and brains” of South Vietnam. Hence, Diem’s unpopularity in Saigon has a particular significance.

4. I told him that I hoped to revisit South Vietnam fairly soon and asked how I could learn the true situation, who were some senior civilians with whom I might talk and exchange views. Tran Van Chuong replied that it was impossible since it would be too dangerous for such civilians to communicate with me.

5. I urged him to think over the problem of a foreign official trying to understand the situation in Vietnam and to telephone me if he had any constructive suggestions.

MDT

NOTES:

(1) Source: National Defense University, Taylor Papers, T-186-69. Confidential.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d135

 

.... o ....

 

135. Biên bản ghi nhớ của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (Taylor)(1)

 

Washington, ngày 19 tháng 9 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

Chuyến thăm của Cựu Đại sứ Trần Văn Chương

1. Cựu Đại sứ Trần Văn Chương (cha của bà Nhu) hôm nay đến gặp tôi theo yêu cầu của chính ông. Mục đích là để cảnh báo tôi trước những báo cáo lạc quan về tình hình quân sự đến từ các quan chức quân sự ở miền Nam Việt Nam. Ông tin chắc rằng những sự thật cơ bản là hoàn toàn khác nhau. Ông cho rằng không thể có chiến thắng cuối cùng với Chính phủ Diệm vốn bị người dân cả nước ghét bỏ hơn chính quyền Bảo Đại.

2. Ông Chương kể lại việc ông phản đối chương trình của Diệm và những nỗ lực nhằm thay đổi bản chất của Chính quyền. Tháng 7 năm 1962, ông viết một bức thư rất mạnh mẽ cho Diệm thúc giục ông Diệm trở thành một nhân vật chính trị trong khi vẫn giữ chức vụ Tổng thống và trao quyền chính trị thực sự cho một Thủ tướng. Ông Chương đã từ chức vào năm nay sau khi nhận thấy những khuyến nghị thay đổi của mình không hiệu quả.

3. Ông Chương nhấn mạnh tầm quan trọng vượt trội của Sài Gòn, không chỉ là thủ đô và trung tâm dân cư mà còn là “trái tim và khối óc” của miền Nam Việt Nam. Vì vậy, việc Diệm không được lòng dân ở Sài Gòn có một ý nghĩa đặc biệt.

4. Tôi nói với ông Chương rằng tôi hy vọng sẽ sớm trở lại miền Nam Việt Nam và hỏi làm thế nào tôi có thể biết được tình hình thực sự, một số quan chức cấp cao nào mà tôi có thể nói chuyện và trao đổi quan điểm là những ai. Trần Văn Chương trả lời rằng không thể được vì thường dân như vậy nếu liên lạc với tôi [Tướng Taylor] sẽ rất nguy hiểm.

5. Tôi đề nghị ông Chương suy nghĩ về vấn đề một quan chức nước ngoài cố gắng tìm hiểu tình hình Việt Nam và gọi điện cho tôi nếu ông Chương có bất kỳ đề xuất mang tính xây dựng nào.

MDT

(Tướng Maxwell D. Taylor: Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Đại học Quốc phòng, Taylor Papers, T-186-69. Bí mật.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10218)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.