Bilingual. 176. Eyes only for Ambassador from Acting Secretary. Halberstam story in Times today says you “would be happier with a new CIA Chief”

29/02/20243:34 SA(Xem: 307)
Bilingual. 176. Eyes only for Ambassador from Acting Secretary. Halberstam story in Times today says you “would be happier with a new CIA Chief”

blank
Bilingual. 176. Eyes only for Ambassador from Acting Secretary. Halberstam story in Times today says you “would be happier with a new CIA Chief” and recounts in some detail alleged State-CIA disagreements Saigon. Says “Lodge has told Washington he wants a new chief2 and CIA is fighting back hard … present struggle is believed to have [Page 365]parallel in struggle by Lodge against Maj. Gen. Harkins …” I am aware, of course, that Saigon is a rumor-mill and that gossip of this kind is most difficult to control. We shall, however, keep you currently informed of press play-back here to assist you in taking whatever measures possible to guard against stateside stories that can harm what we are seeking to achieve. Hilsman offers the view that Richardson’s departure was at Lodge’s request, but was related more to a signal to the Vietnamese rather than personal animosity or rivalry.// Điện văn từ Quyền Bộ trưởng gửi đến Đại sứ Lodge, chỉ để đọc. Bài báo của phóng viên Halberstam trên tờ New York Times hôm nay nói rằng bạn “sẽ hạnh phúc hơn nếu có một Trưởng phòng CIA mới” và kể lại một số chi tiết được cho là những bất đồng giữa Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và cơ quan CIA ở Sài Gòn. Bài báo viết rằng “Đại sứ Lodge đã nói với Washington rằng Lodge muốn có một Trưởng phòng CIA mới tại VN và CIA đang chống trả quyết liệt… cuộc đấu tranh [nội bộ] hiện tại được cho là có song song với cuộc đấu tranh của Lodge chống lại Thiếu tướng Harkins…” Tất nhiên, tôi biết Sài Gòn là nơi chuyên tung tin đồn và những tin đồn kiểu này khó kiểm soát nhất. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn [Lodge] về các tin báo chí tại đây để hỗ trợ bạn thực hiện bất kỳ biện pháp nào có thể nhằm đề phòng những câu chuyện tại Hoa Kỳ có thể gây tổn hại cho những gì chúng ta đang tìm cách đạt được. Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) đưa ra quan điểm rằng sự ra đi của Richardson là theo yêu cầu của Lodge, nhưng liên quan nhiều hơn đến một tín hiệu gửi đến các quan chức Việt Nam hơn là vì kình chống cá nhân hay sự ganh đua.

 

the Department of State 2176. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam (1)

 

Washington , October 4, 1963—9:03 p.m.

529. Eyes only for Ambassador from Acting Secretary. Halberstam story in Times today says you “would be happier with a new CIA Chief” and recounts in some detail alleged State-CIA disagreements Saigon. Says “Lodge has told Washington he wants a new chief (2) and CIA is fighting back hard … present struggle is believed to have [Page 365]parallel in struggle by Lodge against Maj. Gen. Harkins …”, etc.(3) (See Oct. 4 Wireless File.)

As you can appreciate, this story has caused concern in Washington, since we have been making serious effort in conjunction with McNamara-Taylor mission to achieve actual and visible unity within USG. I am aware, of course, that Saigon is a rumor-mill and that gossip of this kind is most difficult to control. We shall, however, keep you currently informed of press play-back here to assist you in taking whatever measures possible to guard against stateside stories that can harm what we are seeking to achieve.

Would appreciate your advice as to further steps that might be taken either in Saigon or Washington to ensure a more accurate reflection of our common commitment to a single governmental policy which is essential if we are to maintain full public support and understanding.

Ball

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 27 S VIET. Confidential; Priority. Drafted and initialed by Ball.

(2) John Richardson was transferred from Vietnam on October 5. President Kennedy referred to the transfer in response to a question at a press conference on October 9 about reports of the CIA acting independently in Vietnam. The President discounted the reports and said he found no evidence that “CIA has done anything but support policy,” and had “operated under close control of the Director of Central Intelligence, operating with the cooperation of the National Security Council and under my instructions.” (Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy, 1963, pp. 768-769)

Taylor, in Swords and Plowshares, p. 300, states that “Richardson had become persona non grata to Lodge for reasons I could not assess, but it seemed in the interests of all parties to reassign him elsewhere.” In To Move a Nation, p. 515, Hilsman offers the view that Richardson’s departure was at Lodge’s request, but was related more to a signal to the Vietnamese rather than personal animosity or rivalry.

(3) Ellipses in the source text.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d176

 

.... o ....

 

176. Điện văn từ Bộ Ngoại giao gửi Đại sứ quán tại Việt Nam (1)

 

Washington, ngày 4 tháng 10 năm 1963—lúc 9 giờ 03 phút tối.

529. Điện văn từ Quyền Bộ trưởng gửi đến Đại sứ Lodge, chỉ để đọc. Bài báo của phóng viên Halberstam trên tờ New York Times hôm nay nói rằng bạn “sẽ hạnh phúc hơn nếu có một Trưởng phòng CIA mới” và kể lại một số chi tiết được cho là những bất đồng giữa Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và cơ quan CIA ở Sài Gòn. Bài báo viết rằng “Đại sứ Lodge đã nói với Washington rằng Lodge muốn có một Trưởng phòng CIA mới tại VN và CIA đang chống trả quyết liệt… cuộc đấu tranh [nội bộ] hiện tại được cho là có song song với cuộc đấu tranh của Lodge chống lại Thiếu tướng Harkins…”, v.v.(3) (Xem Wireless File ngày 4 tháng 10.)

Như bạn có thể đánh giá cao, câu chuyện này đã gây lo ngại ở Washington, vì chúng tôi đã nỗ lực nghiêm túc cùng với phái đoàn của McNamara-Taylor để đạt được sự thống nhất thực tế và hữu hình trong chính phủ Hoa Kỳ. Tất nhiên, tôi biết Sài Gòn là nơi chuyên tung tin đồn và những tin đồn kiểu này khó kiểm soát nhất. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn [Lodge] về các tin báo chí tại đây để hỗ trợ bạn thực hiện bất kỳ biện pháp nào có thể nhằm đề phòng những câu chuyện tại Hoa Kỳ có thể gây tổn hại cho những gì chúng ta đang tìm cách đạt được.

Rất mong nhận được lời khuyên của bạn [Lodge] về các bước tiếp theo có thể được thực hiện ở Sài Gòn hoặc Washington nhằm đảm bảo phản ánh chính xác hơn cam kết chung của chúng ta đối với một chính sách duy nhất của chính phủ, điều cần thiết nếu chúng ta muốn duy trì sự ủng hộhiểu biết đầy đủ của công chúng.

Ball

(George Ball: Thứ Trưởng Ngoại Giao)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 27 S viet. Bảo mật; Sự ưu tiên. Được soạn thảo và ký tên tắt bởi Ball.

(2) John Richardson (Trưởng Trạm Tình Báo CIA tại Sài Gòn cho tới ngày 5 tháng 10/1963) bị chuyển ra khỏi Việt Nam vào ngày 5 tháng 10. Tổng thống Kennedy đề cập đến việc chuyển giao này để trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo ngày 9 tháng 10 về báo cáo CIA hoạt động độc lập tại Việt Nam. Tổng thống Kennedy đã bác bỏ các bản tin báo chí và nói rằng ông không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy “CIA đã làm bất cứ điều gì ngoài việc hỗ trợ chính sách” và đã “hoạt động dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Giám đốc Tình báo Trung ương, hoạt động với sự hợp tác của Hội đồng An ninh Quốc gia và dưới sự chỉ đạo của tôi.” (Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy, 1963, pp. 768-769)

Tướng Taylor, trong sách "Swords and Plowshares", tr. 300, viết rằng “Richardson đã trở thành người không được hoan nghênh đối với Lodge vì những lý do mà tôi không thể đánh giá được, nhưng có vẻ như việc bổ nhiệm lại Richardson sang nơi khác vì lợi ích của tất cả các bên.”

Trong sách "To Move a Nation", tr. 515, Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) đưa ra quan điểm rằng sự ra đi của Richardson là theo yêu cầu của Lodge, nhưng liên quan nhiều hơn đến một tín hiệu gửi đến các quan chức Việt Nam hơn là vì kình chống cá nhân hay sự ganh đua.

(3) Dấu chấm lửng trong văn bản nguồn.

  .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10427)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.