Bilingual. 182. From the White House to the Ambassador in Vietnam (Lodge). President today approved recommendation that no initiative should now be taken to give any active covert encouragement to a coup.

12/03/20244:08 SA(Xem: 262)
Bilingual. 182. From the White House to the Ambassador in Vietnam (Lodge). President today approved recommendation that no initiative should now be taken to give any active covert encouragement to a coup.

blank
Bilingual. 182. From the White House to the Ambassador in Vietnam (Lodge). President today approved recommendation that no initiative should now be taken to give any active covert encouragement to a coup. There should, however, be urgent covert effort with closest security under broad guidance of Ambassador to identify and build contacts with possible alternative leadership as and when it appears. Essential that this effort be totally secure and fully deniable and separated entirely from normal political analysis and reporting and other activities of country team. We repeat that this effort is not to be aimed at active promotion of coup but only at surveillance and readiness. // Từ Bạch Ốc gửi Đại sứ Lodge tại VN. Tổng thống Kennedy hôm nay đã phê chuẩn khuyến nghị rằng hiện nay không nên thực hiện sáng kiến nào để khuyến khích tích cực một cách bí mật cho một cuộc đảo chính. Tuy nhiên, cần có nỗ lực bí mật khẩn cấp với lực lượng an ninh chặt chẽ nhất dưới sự hướng dẫn rộng rãi của Đại sứ (Lodge) để xác định và xây dựng mối liên hệ với các lãnh đạo thay thế có thể có khi nó [đảo chánh] xuất hiện. Điều cần thiếtnỗ lực này phải hoàn toàn an toànhoàn toàn có thể chối là không biết, đồng thời tách biệt hoàn toàn khỏi hoạt động phân tích và báo cáo chính trị thông thường cũng như các hoạt động khác của nhóm công tác Hoa Kỳ tại VN. Chúng tôi nhắc lại rằng nỗ lực này không nhằm mục đích thúc đẩy đảo chính mà chỉ nhằm mục đích giám sát và sẵn sàng.

 

whitehouse-logo 2182. Telegram From the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to the Ambassador in Vietnam (Lodge)(1)

 

Washington, October 5, 1963.

CAP 63560. In conjunction with decisions and recommendations in separate Deptel,(2) President today approved recommendation that no initiative should now be taken to give any active covert encouragement to a coup. There should, however, be urgent covert effort with closest security under broad guidance of Ambassador to identify and build contacts with possible alternative leadership as and when it appears. Essential that this effort be totally secure and fully deniable and separated entirely from normal political analysis and reporting and other activities of country team. We repeat that this effort is not to be aimed at active promotion of coup but only at surveillance and readiness. In order to provide plausibility to denial suggest you and no one else in Embassy issue these instructions orally to Acting Station Chief and hold him responsible to you alone for making appropriate contacts and reporting to you alone.

All reports to Washington on this subject should be on this channel.

NOTES:

(1) Source: United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12, p. 574. Top Secret. Sent via CIA channels.

(2) Document 181.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d182

 

.... o ....

 

182. Điện tín Từ PhụĐặc biệt của Tổng thống về An ninh Quốc gia (Bundy) gửi Đại sứ Mỹ tại VN (Lodge)(1)

 

Washington, ngày 5 tháng 10 năm 1963.

CAP 63560. Cùng với các quyết định và khuyến nghị trong các điện văn riêng biệt của Bộ Ngoại Giao,(2) Tổng thống Kennedy hôm nay đã phê chuẩn khuyến nghị rằng hiện nay không nên thực hiện sáng kiến nào để khuyến khích tích cực một cách bí mật cho một cuộc đảo chính. Tuy nhiên, cần có nỗ lực bí mật khẩn cấp với lực lượng an ninh chặt chẽ nhất dưới sự hướng dẫn rộng rãi của Đại sứ (Lodge) để xác định và xây dựng mối liên hệ với các lãnh đạo thay thế có thể có khi nó [đảo chánh] xuất hiện. Điều cần thiếtnỗ lực này phải hoàn toàn an toànhoàn toàn có thể chối là không biết, đồng thời tách biệt hoàn toàn khỏi hoạt động phân tích và báo cáo chính trị thông thường cũng như các hoạt động khác của nhóm công tác Hoa Kỳ tại VN. Chúng tôi nhắc lại rằng nỗ lực này không nhằm mục đích thúc đẩy đảo chính mà chỉ nhằm mục đích giám sát và sẵn sàng. Để tạo ra sự hợp lý cho việc chối [là không biết], đề nghị bạn [Lodge] và không ai khác trong Đại sứ quán ban hành những hướng dẫn này bằng miệng cho Quyền Trưởng Trạm [tình báo] và buộc ông ta phải chịu trách nhiệm riêng với bạn về việc liên hệbáo cáo phù hợp với riêng bạn.

Tất cả các báo cáo gửi tới Washington về chủ đề này sẽ được qua kênh này.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12, tr. 574. Tối mật. Gửi qua kênh CIA.

(2) Văn bản 181.

  .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10427)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.