Bilingual. 184. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State. I plan to let the continued suspension of the Commodity Import Program become evident without my calling attention to it in so many words.

19/03/20243:48 SA(Xem: 274)
Bilingual. 184. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State. I plan to let the continued suspension of the Commodity Import Program become evident without my calling attention to it in so many words.

blank
Bilingual. 184. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State. I plan to let the continued suspension of the Commodity Import Program become evident without my calling attention to it in so many words. I am credibly informed that it is worrying Diem now, and that he will have to speak to me about it. In general, U.S. representatives in Saigon will handle specific matters in accordance with your para. 10. (NOTE by Translator Nguyen Giac: Paragraph 10 in Document 181 reads: "Handling of GVN Inquiries in Saigon: US representatives in Saigon should make clear that these matters must be taken up with you personally.") //Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao. Tôi [Đại sứ Lodge] lên kế hoạch tiếp tục ngưng viện trợ của Chương trình Nhập cảng Hàng hóa trở nên rõ ràng mà không cần kêu gọi sự chú ý tới tôi bằng nhiều lời. Tôi được thông báo một cách đáng tin cậy rằng việc ngưng viện trợ hàng hóa hiện đang khiến ông Diệm lo lắng và ông Diệm sẽ phải nói chuyện với tôi về điều đó [để xin Mỹ viện trợ hàng hóa trở lại]. Nói chung, các đại diện Hoa Kỳ tại Sài Gòn sẽ giải quyết các vấn đề cụ thể theo đoạn văn thứ 10 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. (GHI CHÚ của dịch giả Nguyên Giác: Đoạn số 10 trong điện văn 534, tức Văn bản 181 ngày 5 tháng 10/1963 chỉ có một câu đơn giản rằng "Việc giải quyết các yêu cầu của chính phủ VNCH tại Sài Gòn: Các đại diện Hoa Kỳ tại Sài Gòn phải cho mọi người biết rằng việc Mỹ đang ngưng viện trợ VNCH là quyết định trực tiếp từ Đại sứ Lodge, và muốn viện trợ trở lại thì phải trực tiếp nói với cá nhân ông Lodge.")

 

US EMBASSY SAIGON184. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State(1)

 

Saigon, October 6, 1963, 7 p.m.

642.

1. Your 534.(2)

2. An excellent instruction outlining a course of action which should yield constructive results.

3. I plan to let the continued suspension of the Commodity Import Program become evident without my calling attention to it in so many words. I am credibly informed that it is worrying Diem now, and that he will have to speak to me about it.

4. In general, U.S. representatives in Saigon will handle specific matters in accordance with your para. 10.

5. I am calling key Country Team members together tomorrow and am passing your cable to them individually now.

6. Assume this supersedes previous telegram concerning suspension or cutting off of aid.(3)

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 15 S VIET. Top Secret; Immediate Eyes Only. Received at 7:59 a.m. and passed to the White House at 8:17 a.m.

(2) Document 181.

(3) Apparent reference to Document 148.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d184

 

.... o ....

 

184. Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao(1)

 

Sài Gòn, ngày 6 tháng 10 năm 1963, lúc 7 giờ tối.

642.

1. Trả lời điện văn số 534 của Bộ Ngoại Giao.(2)

2. Một hướng dẫn xuất sắc phác thảo một đường hướng hành động sẽ mang lại kết quả mang tính xây dựng.

3. Tôi [Đại sứ Lodge] lên kế hoạch tiếp tục ngưng viện trợ của Chương trình Nhập cảng Hàng hóa trở nên rõ ràng mà không cần kêu gọi sự chú ý tới tôi bằng nhiều lời. Tôi được thông báo một cách đáng tin cậy rằng việc ngưng viện trợ hàng hóa hiện đang khiến ông Diệm lo lắng và ông Diệm sẽ phải nói chuyện với tôi về điều đó [để xin Mỹ viện trợ hàng hóa trở lại].

4. Nói chung, các đại diện Hoa Kỳ tại Sài Gòn sẽ giải quyết các vấn đề cụ thể theo đoạn văn thứ 10 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

(LỜI NGƯỜI DỊCH: Đoạn số 10 trong điện văn 534, tức Văn bản 181 ngày 5 tháng 10/1963 chỉ có một câu đơn giản rằng "Việc giải quyết các yêu cầu của chính phủ VNCH tại Sài Gòn: Các đại diện Hoa Kỳ tại Sài Gòn phải cho mọi người biết rằng việc Mỹ đang ngưng viện trợ VNCH là quyết định trực tiếp từ Đại sứ Lodge, và muốn viện trợ trở lại thì phải trực tiếp nói với cá nhân ông Lodge.")

5. Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho các thành viên chủ chốt của Nhóm Công tác Hoa Kỳ tại VN và hiện đang chuyển điện tín của Bộ cho từng người.

6. Hãy dùng bức điện này thay thế bức điện gửi trước đó liên quan đến việc đình chỉ hoặc cắt viện trợ.(3)

Lodge

GHI CHÚ:

 

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 15 S VIET.. Bí mật hàng đầu; Chỉ Để Đọc Ngay Lập Tức. Nhận được lúc 7:59 giờ sáng và chuyển đến Bạch Ốc lúc 8:17 giờ sáng.

(2) Văn bản 181.

(3) Tham chiếu rõ ràng đến Tài liệu 148.

  .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10427)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.