Bilingual. 203. Ambassador Lodge talked with Secretary Nguyen Dinh Thuan. Thuan said: “The President wanted me to ask you whether Washington had reached any decision regarding resumption of commercial imports.”

02/05/20243:15 SA(Xem: 267)
Bilingual. 203. Ambassador Lodge talked with Secretary Nguyen Dinh Thuan. Thuan said: “The President wanted me to ask you whether Washington had reached any decision regarding resumption of commercial imports.”

blank
Bilingual. 203. Ambassador Lodge talked with Secretary Nguyen Dinh Thuan. Thuan said: “The President wanted me to ask you whether Washington had reached any decision regarding resumption of commercial imports.” After I said that as far as I knew no decision had been reached, he said, again with a broad grin on his face: “That’s what I thought and told the President. I will tell him that that’s what you think.” He then asked me what I thought about the statements Madame Nhu was making on her trip. Before I had even a chance to answer he said: “Why does she have to say such things as her remark that all the people around President Kennedy are pink?” I said that I did not know but the one thing I was sure of was that in a country like the United States where public opinion counts for so much, it is a very serious matter when two persons as prominent as Mr. and Mrs. Nhu get such consistently bad publicity. It was for this reason that I had advised that they drop out of sight for a while and simply be quiet.//Đại sứ Lodge nói chuyện với Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần. Thuần nói: “Tổng thống Diệm muốn tôi hỏi liệu Washington có đạt được bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc nối lại hoạt động nhập cảng thương mại [vào VN] hay không.” Sau khi tôi (Đại sứ Lodge) nói theo như tôi biết rằng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra, Thuần lại nói với nụ cười rộng trên khuôn mặt: “Đó là những gì tôi nghĩ và nói với Tổng thống. Tôi sẽ nói với TT Diệm rằng đó là những gì bạn nghĩ." Sau đó Thuần hỏi tôi nghĩ gì về những phát biểu của bà Nhu trong chuyến đi của bà. Trước khi tôi có cơ hội trả lời, Thuần đã nói: “Tại sao bà Nhu phải nói những điều như nhận xét của mình rằng tất cả những người xung quanh Tổng thống Kennedy đều màu hồng?” Tôi nói là tôi không biết nhưng có một điều tôi chắc chắn là ở một đất nước như Hoa Kỳ mà dư luận rất quan trọng thì việc hai người nổi bật như ông bà Nhu sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng khi bị dư luận xấu liên tục như vậy. Chính vì lý do này mà tôi (Lodge) đã khuyên họ nên tránh xa khỏi tầm mắt một thời gian và giữ im lặng.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2203. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State(1)

 

Saigon, October 19, 1963, 2 p.m.

745. CINCPAC/POLAD exclusive for Admiral Felt. Secretary Thuan sought me out at a reception Friday evening.(2) When we were seated off to one side, he said:

“The President wanted me to ask you whether Washington had reached any decision regarding resumption of commercial imports.”

He then continued without a pause, but with a pleasant smile on his face:

“And I told him I believed they had not. Is that right?”

After I said that as far as I knew no decision had been reached, he said, again with a broad grin on his face:

“That’s what I thought and told the President. I will tell him that that’s what you think.”

After a few desultory remarks I said that I had great hope that the time would come when I would be able to show by my actions the strong feelings of friendship which I have for Viet-Nam. He said:

“I have faith that all of this is going to work out so that your mission will be a great success. I don’t know how or when but I think it will be soon.”

He then asked me what I thought about the statements Madame Nhu was making on her trip. Before I had even a chance to answer he said:

“Why does she have to say such things as her remark that all the people around President Kennedy are pink?”

I said that I did not know but the one thing I was sure of was that in a country like the United States where public opinion counts for so much, it is a very serious matter when two persons as prominent as Mr. and Mrs. Nhu get such consistently bad publicity. It was for this reason that I had advised that they drop out of sight for a while and simply be quiet. It was evident they had not taken my advice but I felt it was all too clear that my advice has been good.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, FT 1 S VIET Secret; Priority; Limit Distribution. Repeated to CINCPAC. Received at 4:24 a.m. and passed to the White House at 4:45 a.m.↩

(2) October 18.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d203

 

.... o ....

 

203. Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, ngày 19 tháng 10 năm 1963, lúc 2 giờ chiều.

745. Khi chuyển CINCPAC/POLAD chỉ riêng tới Đô đốc Harry Felt. Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần tìm tôi ở một buổi tiếp tân tối thứ Sáu. (2) Khi chúng tôi ngồi sang một bên, Thuần nói:

“Tổng thống Diệm muốn tôi hỏi liệu Washington có đạt được bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc nối lại hoạt động nhập cảng thương mại [vào VN] hay không.”

Sau đó, Thuần nói tiếp, không ngừng, nhưng với một nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt:

“Và tôi nói với TT Diệm rằng tôi tin là chính phủ Mỹ chưa có quyết định nào. Có đúng không?"

Sau khi tôi (Đại sứ Lodge) nói điều đó theo như tôi biết rằng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra, Thuần lại nói với nụ cười rộng trên khuôn mặt:

“Đó là những gì tôi nghĩ và nói với Tổng thống. Tôi sẽ nói với TT Diệm rằng đó là những gì bạn nghĩ."

Sau vài nhận xét rời rạc, tôi nói rằng tôi rất hy vọng sẽ đến lúc tôi có thể thể hiện bằng hành động tình cảm bền chặt của tình hữu nghị mà tôi dành cho Việt Nam. Thuần nói:

“Tôi tin rằng tất cả những điều này sẽ thành côngnhiệm vụ của bạn sẽ thành công rực rỡ. Tôi không biết bằng cách nào và khi nào nhưng tôi nghĩ nó sẽ sớm thôi.”

Sau đó Thuần hỏi tôi nghĩ gì về những phát biểu của bà Nhu trong chuyến đi của bà. Trước khi tôi có cơ hội trả lời, Thuần đã nói:

“Tại sao bà Nhu phải nói những điều như nhận xét của mình rằng tất cả những người xung quanh Tổng thống Kennedy đều màu hồng?”

(LỜI NGƯỜI DỊCH: Nguyên văn chữ bà Nhu dùng quy chụp Ban tham mưu của TT Kennedy là "pink" - tức là "màu hồng" - nhưng trong tiếng lóng có nhiều nghĩa, là "đồng tính" [homosexual], "thiên tả" [left-wing], "lẳng lơ" [slightly indecent], "bọn da trắng" [(US black) white: chữ người da đen gọi người da trắng], trong Kinh Thánh có nghĩa là "tuổi trẻ, ngây thơ" [youthfulness and innocence]... Nơi đây, có lẽ bà Nhu muốn nói và được hiểu là "thiên tả"...)

Tôi nói là tôi không biết nhưng có một điều tôi chắc chắn là ở một đất nước như Hoa Kỳ mà dư luận rất quan trọng thì việc hai người nổi bật như ông bà Nhu sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng khi bị dư luận xấu liên tục như vậy. Chính vì lý do này mà tôi (Lodge) đã khuyên họ nên tránh xa khỏi tầm mắt một thời gian và giữ im lặng. Rõ ràng là họ đã không nghe theo lời khuyên của tôi nhưng tôi cảm thấy quá rõ ràng rằng lời khuyên của tôi là đúng.

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

LƯU Ý:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, FT 1 S VIET. Secret; Sự ưu tiên; Giới hạn phân phối. Lặp lại với CINCPAC. Nhận được lúc 4:24 giờ sáng và chuyển đến Bạch Ốc lúc 4:45 giờ sáng.↩

(2) Ngày 18 tháng 10.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10587)
Sau khi post 4 bài viết về hiện tượng Sư Minh Tuệ của các tác giả Tâm Anh, Nguyễn Thanh Huy, Đào văn Bình, Minh Mẫn và hai video clip của thầy Thích Chân Tính(Chùa Hoằng Pháp); chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ quý độc giả mà đa số đều tán đồng các bài viết. Thậm chí có youtuber đã dùng nội dung của các bài để chuyển tải tiếp đến cộng đồng mạng. Dưới đây là các bài viết thêm của các tác giả kính gửi đến độc giả: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Võ Đào Phương Trâm An Tường Anh, Đức Hùng-Trần Hóa, Tâm Anh chuyển ngữ. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin minh định là Thư Viện Hoa Sen không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức giáo hội Phật giáo nào ở trong nước cũng như hải ngoại. Và một điều nữa, chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến dị biệt.
84 ngàn pháp môn, tùy căn cơ mỗi hành giả thích hợp, không thể nói pháp nào, hạnh nào cao hơn pháp nào.Dó tính cố chấp đố kỵ nên phân biệt, chỉ trích, phê phán một công hạnh không hợp với mình.Đáng ra chúng ta không thực hiện được những công hạnh khó làm mà người khác làm được, phải hoan hỷ tán dương mà nhà Phật gọi là tùy hỷ công đức.
Nếu tiêu chuẩn của một người tu là giới hạnh thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn người hiểu pháp. Và thực hành được hạnh đầu đà là một công hạnh lớn, xưa nay không được mấy ai. Vậy, tán thán, kính ngưỡng giới hạnh là việc nên làm nhưng không nên sùng bái, suy tôn, thánh hoá sư Minh Tuệ ngay lúc này, vì điều đó sẽ khiến rơi vào tà kiến, ngoại đạo, đi ngược lại với tinh thần Phật giáo.