Bilingual. 205. Editorial Note. Statistics on the insurgency in South Vietnam

07/05/20244:07 SA(Xem: 268)
Bilingual. 205. Editorial Note. Statistics on the insurgency in South Vietnam

blank
Bilingual. 205. Editorial Note. Statistics on the insurgency in South Vietnam, although neither thoroughly trustworthy nor entirely satisfactory as criteria, indicate an unfavorable shift in the military balance. Since July 1963, the trend in Viet Cong casualties, weapons losses, and defections has been downward while the number of Viet Cong armed attacks and other incidents has been upward. Comparison with earlier periods suggests that the military position of the government of Vietnam may have been set back to the point it occupied six months to a year ago. These trends coincide in time with the sharp deterioration of the political situation. At the same time, even without the Buddhist issue and the attending government crisis, it is possible that the Diem regime would have been unable to maintain the favorable trends of previous periods in the face of the accelerated Viet Cong effort.//Chú thích của Ban biên tập sử liệu Bộ Ngoại Giao. Các số liệu thống kê về cuộc nổi dậy ở miền Nam Việt Nam, mặc dù không hoàn toàn đáng tin cậy cũng như không hoàn toàn thỏa đáng làm tiêu chí, cho thấy một sự thay đổi bất lợi trong cán cân quân sự. Kể từ tháng 7 năm 1963, xu hướng về thương vong, tổn thất vũ khí và đào ngũ của Việt Cộng đã giảm trong khi số lượng các cuộc tấn công vũ trang và các sự kiện tương tự khác của Việt Cộng lại tăng. So sánh với các thời kỳ trước đó cho thấy rằng vị thế quân sự của chính phủ VNCH có thể đã bị đẩy lùi về mức mà họ đã nắm giữ từ sáu tháng đến một năm trước. Những xu hướng này trùng hợp với thời điểm tình hình chính trị xấu đi rõ rệt. Đồng thời, ngay cả khi không có vấn đề Phật giáo và cuộc khủng hoảng chính phủ đang diễn ra, có thể chế độ Diệm đã không thể duy trì các xu hướng thuận lợi của các thời kỳ trước khi đối mặt với nỗ lực tăng tốc của Việt Cộng.

 

INR logo205. Editorial Note

 

On October 22, 1963, the Director of the Bureau of Intelligence and Research, Thomas L. Hughes, sent Secretary Rusk research memorandum RFE-90, entitled “Statistics on the War Effort in South Vietnam Show Unfavorable Trends.” The abstract of the paper reads as follows:

“Statistics on the insurgency in South Vietnam, although neither thoroughly trustworthy nor entirely satisfactory as criteria, indicate an unfavorable shift in the military balance. Since July 1963, the trend in Viet Cong casualties, weapons losses, and defections has been downward while the number of Viet Cong armed attacks and other incidents has been upward. Comparison with earlier periods suggests that the military position of the government of Vietnam may have been set back to the point it occupied six months to a year ago. These trends coincide in time with the sharp deterioration of the political situation. At the same time, even without the Buddhist issue and the attending government crisis, it is possible that the Diem regime would have been unable to maintain the favorable trends of previous periods in the face [Page 419]of the accelerated Viet Cong effort.” (Kennedy Library, Hilsman Papers, Countries Series-Vietnam, JCS Comments on RFE-90, 11/4/63)

Lyndon Johnson, in The Vantage Point, page 62, wrote that in December 1963 he read “a review of the military situation developed by the State Department’s intelligence analysts. The report concluded that the military effort had been deteriorating in important ways for several months.” Apparently Johnson was referring to RFE-90. A copy is in the Johnson Library, Vice President’s Security Files, Government Agencies, Department of State Intelligence Reports. For the complete text of RFE-90, see United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12, pages 579-589.

For a subsequent Department of State-Joint Chiefs of Staff exchange of views on RFE-90, see Document 306.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d205

 

.... o ....

 

205. Chú thích của Ban biên tập sử liệu Bộ Ngoại Giao.

 

Ngày 22 tháng 10 năm 1963, Giám đốc Cục Tình báo và Nghiên cứu, Thomas L. Hughes, gửi Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk bản ghi nhớ nghiên cứu RFE-90, có tựa đề “Thống kê về nỗ lực chiến tranh ở miền Nam Việt Nam cho thấy những xu hướng bất lợi”. Bản tóm tắt của bài viết có nội dung như sau:

“Các số liệu thống kê về cuộc nổi dậy ở miền Nam Việt Nam, mặc dù không hoàn toàn đáng tin cậy cũng như không hoàn toàn thỏa đáng làm tiêu chí, cho thấy một sự thay đổi bất lợi trong cán cân quân sự. Kể từ tháng 7 năm 1963, xu hướng về thương vong, tổn thất vũ khí và đào ngũ của Việt Cộng đã giảm trong khi số lượng các cuộc tấn công vũ trang và các sự kiện tương tự khác của Việt Cộng lại tăng. So sánh với các thời kỳ trước đó cho thấy rằng vị thế quân sự của chính phủ VNCH có thể đã bị đẩy lùi về mức mà họ đã nắm giữ từ sáu tháng đến một năm trước. Những xu hướng này trùng hợp với thời điểm tình hình chính trị xấu đi rõ rệt. Đồng thời, ngay cả khi không có vấn đề Phật giáo và cuộc khủng hoảng chính phủ đang diễn ra, có thể chế độ Diệm đã không thể duy trì các xu hướng thuận lợi của các thời kỳ trước khi đối mặt với nỗ lực tăng tốc của Việt Cộng.” (Thư viện Kennedy, Hilsman Papers, Countries Series-Vietnam, JCS Comments on RFE-90, ngày 4 tháng 11/1963)

Lyndon Johnson, trong sách The Vantage Point, trang 62, viết rằng vào tháng 12/1963, ông đã đọc “một bản đánh giá về tình hình quân sự do các nhà phân tích tình báo của Bộ Ngoại giao đưa ra. Báo cáo kết luận rằng nỗ lực quân sự đã xấu đi theo những cách quan trọng trong vài tháng.” Rõ ràng Johnson đang đề cập đến RFE-90. Một bản sao có trong Thư viện Johnson, Hồ sơ An ninh của Phó Tổng thống, Cơ quan Chính phủ, Báo cáo Tình báo của Bộ Ngoại giao. Để có văn bản đầy đủ của RFE-90, xem sách United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12, trang 579-589.

Về việc trao đổi quan điểm tiếp theo của Bộ Tham mưu Liên quân-Bộ Ngoại giao về RFE-90, xem Tài liệu 306.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10594)
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đã diễn ra trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6g sáng nay, rằm tháng Tư (22-5-2024), tại cố đô Huế và thủ đô Hà Nội.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang về những phát ngôn về luật nhân quả trong một số clip được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có liên quan đến sư Thích Minh Tuệ.
Sau khi post 4 bài viết về hiện tượng Sư Minh Tuệ của các tác giả Tâm Anh, Nguyễn Thanh Huy, Đào văn Bình, Minh Mẫn và hai video clip của thầy Thích Chân Tính(Chùa Hoằng Pháp); chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ quý độc giả mà đa số đều tán đồng các bài viết. Thậm chí có youtuber đã dùng nội dung của các bài để chuyển tải tiếp đến cộng đồng mạng. Dưới đây là các bài viết thêm của các tác giả kính gửi đến độc giả: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Võ Đào Phương Trâm An Tường Anh, Đức Hùng-Trần Hóa, Tâm Anh chuyển ngữ. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin minh định là Thư Viện Hoa Sen không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức giáo hội Phật giáo nào ở trong nước cũng như hải ngoại. Và một điều nữa, chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến dị biệt.