Bilingual. 205. Editorial Note. Statistics on the insurgency in South Vietnam

07/05/20244:07 SA(Xem: 463)
Bilingual. 205. Editorial Note. Statistics on the insurgency in South Vietnam

blank
Bilingual. 205. Editorial Note. Statistics on the insurgency in South Vietnam, although neither thoroughly trustworthy nor entirely satisfactory as criteria, indicate an unfavorable shift in the military balance. Since July 1963, the trend in Viet Cong casualties, weapons losses, and defections has been downward while the number of Viet Cong armed attacks and other incidents has been upward. Comparison with earlier periods suggests that the military position of the government of Vietnam may have been set back to the point it occupied six months to a year ago. These trends coincide in time with the sharp deterioration of the political situation. At the same time, even without the Buddhist issue and the attending government crisis, it is possible that the Diem regime would have been unable to maintain the favorable trends of previous periods in the face of the accelerated Viet Cong effort.//Chú thích của Ban biên tập sử liệu Bộ Ngoại Giao. Các số liệu thống kê về cuộc nổi dậy ở miền Nam Việt Nam, mặc dù không hoàn toàn đáng tin cậy cũng như không hoàn toàn thỏa đáng làm tiêu chí, cho thấy một sự thay đổi bất lợi trong cán cân quân sự. Kể từ tháng 7 năm 1963, xu hướng về thương vong, tổn thất vũ khí và đào ngũ của Việt Cộng đã giảm trong khi số lượng các cuộc tấn công vũ trang và các sự kiện tương tự khác của Việt Cộng lại tăng. So sánh với các thời kỳ trước đó cho thấy rằng vị thế quân sự của chính phủ VNCH có thể đã bị đẩy lùi về mức mà họ đã nắm giữ từ sáu tháng đến một năm trước. Những xu hướng này trùng hợp với thời điểm tình hình chính trị xấu đi rõ rệt. Đồng thời, ngay cả khi không có vấn đề Phật giáo và cuộc khủng hoảng chính phủ đang diễn ra, có thể chế độ Diệm đã không thể duy trì các xu hướng thuận lợi của các thời kỳ trước khi đối mặt với nỗ lực tăng tốc của Việt Cộng.

 

INR logo205. Editorial Note

 

On October 22, 1963, the Director of the Bureau of Intelligence and Research, Thomas L. Hughes, sent Secretary Rusk research memorandum RFE-90, entitled “Statistics on the War Effort in South Vietnam Show Unfavorable Trends.” The abstract of the paper reads as follows:

“Statistics on the insurgency in South Vietnam, although neither thoroughly trustworthy nor entirely satisfactory as criteria, indicate an unfavorable shift in the military balance. Since July 1963, the trend in Viet Cong casualties, weapons losses, and defections has been downward while the number of Viet Cong armed attacks and other incidents has been upward. Comparison with earlier periods suggests that the military position of the government of Vietnam may have been set back to the point it occupied six months to a year ago. These trends coincide in time with the sharp deterioration of the political situation. At the same time, even without the Buddhist issue and the attending government crisis, it is possible that the Diem regime would have been unable to maintain the favorable trends of previous periods in the face [Page 419]of the accelerated Viet Cong effort.” (Kennedy Library, Hilsman Papers, Countries Series-Vietnam, JCS Comments on RFE-90, 11/4/63)

Lyndon Johnson, in The Vantage Point, page 62, wrote that in December 1963 he read “a review of the military situation developed by the State Department’s intelligence analysts. The report concluded that the military effort had been deteriorating in important ways for several months.” Apparently Johnson was referring to RFE-90. A copy is in the Johnson Library, Vice President’s Security Files, Government Agencies, Department of State Intelligence Reports. For the complete text of RFE-90, see United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12, pages 579-589.

For a subsequent Department of State-Joint Chiefs of Staff exchange of views on RFE-90, see Document 306.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d205

 

.... o ....

 

205. Chú thích của Ban biên tập sử liệu Bộ Ngoại Giao.

 

Ngày 22 tháng 10 năm 1963, Giám đốc Cục Tình báo và Nghiên cứu, Thomas L. Hughes, gửi Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk bản ghi nhớ nghiên cứu RFE-90, có tựa đề “Thống kê về nỗ lực chiến tranh ở miền Nam Việt Nam cho thấy những xu hướng bất lợi”. Bản tóm tắt của bài viết có nội dung như sau:

“Các số liệu thống kê về cuộc nổi dậy ở miền Nam Việt Nam, mặc dù không hoàn toàn đáng tin cậy cũng như không hoàn toàn thỏa đáng làm tiêu chí, cho thấy một sự thay đổi bất lợi trong cán cân quân sự. Kể từ tháng 7 năm 1963, xu hướng về thương vong, tổn thất vũ khí và đào ngũ của Việt Cộng đã giảm trong khi số lượng các cuộc tấn công vũ trang và các sự kiện tương tự khác của Việt Cộng lại tăng. So sánh với các thời kỳ trước đó cho thấy rằng vị thế quân sự của chính phủ VNCH có thể đã bị đẩy lùi về mức mà họ đã nắm giữ từ sáu tháng đến một năm trước. Những xu hướng này trùng hợp với thời điểm tình hình chính trị xấu đi rõ rệt. Đồng thời, ngay cả khi không có vấn đề Phật giáo và cuộc khủng hoảng chính phủ đang diễn ra, có thể chế độ Diệm đã không thể duy trì các xu hướng thuận lợi của các thời kỳ trước khi đối mặt với nỗ lực tăng tốc của Việt Cộng.” (Thư viện Kennedy, Hilsman Papers, Countries Series-Vietnam, JCS Comments on RFE-90, ngày 4 tháng 11/1963)

Lyndon Johnson, trong sách The Vantage Point, trang 62, viết rằng vào tháng 12/1963, ông đã đọc “một bản đánh giá về tình hình quân sự do các nhà phân tích tình báo của Bộ Ngoại giao đưa ra. Báo cáo kết luận rằng nỗ lực quân sự đã xấu đi theo những cách quan trọng trong vài tháng.” Rõ ràng Johnson đang đề cập đến RFE-90. Một bản sao có trong Thư viện Johnson, Hồ sơ An ninh của Phó Tổng thống, Cơ quan Chính phủ, Báo cáo Tình báo của Bộ Ngoại giao. Để có văn bản đầy đủ của RFE-90, xem sách United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12, trang 579-589.

Về việc trao đổi quan điểm tiếp theo của Bộ Tham mưu Liên quân-Bộ Ngoại giao về RFE-90, xem Tài liệu 306.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.