Chương 8 Thiền Định

14/11/201012:00 SA(Xem: 28196)
Chương 8 Thiền Định
Chương Tám
Thiền Định 

1.

Sau khi tinh tấn khởi công, ,
Kế là thiền định dốc lòng chuyên tu .
Tâm mà tán loạn lo âu ,
Dễ sa nanh vút não sầu vô minh .

2. 

Tâm tán loạn do gần thân tộc ,
Cùng đắm mê thế tục phồn vinh .
Nên cần xa lánh tài danh ,
Ở nơi vắng vẻ quyết tình viễn ly .

3. 

Tu là danh viễn lợi ly ,
Bà con xem tợ áng mây ngang trời .
Thực hành thiền quán không lơi ,
Tuân theo kinh giáo như lời dạy răn .

4. 

Tuệ luôn phải theo liền tịnh chỉ ,
Mới dẹp tan não loạn mê si .
Trước tiên tịnh chỉ tu trì ,
Do lìa tham dục, định thì dễ an .

5. 

Bản thân vốn đã vô thường ,
Mẹ cha dường thể lá vàng thu rơi .
Tái sinh đến cả ngàn đời ,
Cũng không gặp lại những người yêu thương .

6. 

Chưa gặp họ, đương nhiên sầu khổ ,
Do não phiền nên khó định tâm .
Gặp rồi cũng phải ly tan ,
Rốt cùng đau khổ lai hoàn khổ đau .

7. 

Hữu tình thực chất gì đâu ,
Mến yêu ngang trái thêm rầu lòng ta .
Đã mong giải thoát ta bà ,
Sao không dứt khoát lìa xa thân bằng .

8. 

Đời vô nghĩa theo thương với nhớ ,
Những bà con như lá thu bay .
Vô thường quyến thuộc nào hay ,
Phá tan cơ hội chứng ngay chân thường .

9. 

Hành vi như vậy ngu phàm ,
Khiến ta chắc đọa vào trong tam đồ .
Đã ly gia, hướng đường tu ,
Sao còn thân cận phàm phu mê lầm .

10. 

Vừa phút trước bạn thân bè thiết ,
Đã giây sau hóa địch hóa cừu .
Vui chơi cũng chuốc oán thù ,
Không sao khiến kẻ phàm phu vừa lòng .

11. 

Nếu mình thành thực khuyên can ,
Chẳng nghe thì chớ, nổi sân, xúi càn. .
Mình không theo, họ nổi sân ,
Sa vào ác đạo biết chừng nào ra .

12. 

Đối với kẻ hơn ta ganh ghét ,
Với đồng hàng, không ngớt tranh đua .
Kiêu căng với kẻ kém thua ,
Trái tai nổi giận phàm phu khó gần .

13. 

Bạn bầu với kẻ ngu phàm ,
Lại thêm cái lỗi luận đàm linh tinh .
Chê người khác, tự khen mình ,
Cùng bao nhiêu thói chẳng hiền thiện chi .

14. 

Người chẳng lợi ích gì ta cả ,
Ta cũng không có lợi cho người .
Thân gần chỉ hại mà thôi ,
Vậy nên xa lánh những người phàm ngu .

15. 

Gặp thì vui vẻ đón chào ,
Không thân mật quá, xã giao vừa chừng .
Hãy theo cách của chính nhân ,
Lạnh lùng như nước trăng rằm đêm thu .

16. 

Như ong hút mật hoa nào khác ,
Khi ra ngoài vì pháp hóa duyên .
Xong xuôi việc hãy tịch nhiên ,
Như vừng trăng mới ghé hiên nhà người .

17. 

Kẻ nào ôm thói ta đây ,
Nhiều tiền lắm của mọi người nể nang .
Thì khi chết đến kinh hoàng ,
Sợ sa ác đạo, khó toàn an vui .

18. 

Vậy này ngu ý ta ơi ,
Sao còn tham luyến cuộc đời lợi danh .
Ham danh vướng lụy trần gian ,
Chuốc thêm thống khổ muôn vàn mai sau .

19. 

Bậc trí chẳng màng đâu danh lợi ,
ham danh rước lấy đắng cay .
Kiếp sau nẻo ác đọa đày ,
Lợi danh bản chất mây bay cuối trời .

20. 

Dù cho bạc chảy tiền rơi ,
Tiếng tăm lừng lẫy dưới trời trần gian .
Những danh cùng lợi đa đoan ,
Chẳng làm toại ý ta càng khổ tâm .

21. 

Lời ca tụng đáng ham chi lắm ,
Khi có người hủy báng coi khinh .
Chê bai đâu đáng bực mình ,
Vì tôi cũng có người khen ấy mà .

22. 

Chúng sinh trăm tính trăm nhà ,
Ngay chư Phật cũng khó mà làm vui .
Huống chi hèn mọn như tôi ,
Vậy nên xả mối lo người chê khen .

23. 

Bần cùng bị miệt khinh hết chỗ ,
Giàu chuốc thêm tật đố ghét ganh .
Thói kia đâu phải lương bằng ,
Bạn bầu với chúng bình an nỗi gì .

24. 

Phật từng dạy kẻ ngu si ,
Nếu không được lợi sầu bi nát lòng .
Vậy nên chớ bạn bầu cùng ,
Chỉ thêm bất ổn nhọc công sức mình .

25. 

Làm bạn với cây rừng, chim chóc ,
Chẳng làm ta long óc inh tai .
Tâm luôn an lạc hòa hài ,
Đến bao giờ được ở nơi núi rừng .

26. 

Bao giờ được ở động hang ,
Gốc cây tĩnh mịch, chùa hoang vắng người .
Nguyện nay cắt đứt duyên đời ,
Không còn tham luyến trần ai thân bằng .

27.

Bao giờ mới được dời thân ,
Đến nơi khoáng đạt thiên nhiên u nhàn .
Không tham chỗ tạm dừng chân ,
Tự do mặc ý dưỡng thần khoái sao .

28.

Bao giờ được chẳng lo cùng sợ ,
Ở rừng sâu chỉ có trời trăng .
Vật hèn trộm chẳng ghé trông ,
Độc cư thậm chí chẳng màng che thân .

29. 

Bao giờ đến được thi lâm ,
Nhìn xương thây chết sinh tâm chán lìa .
Thân ta và bộ xương kia ,
Đồng là những thứ đi về hư vô .

30. 

Thân này sẽ rồi ra vữa nát ,
Mùi hôi xông thú giật mình kinh .
Sói chồn cũng chẳng thèm tranh ,
Đấy là chung cục biến thiên thân này .

31. 

Sống thì xương thịt liền ngay ,
Chết bèn phân tán chỗ này chỗ kia .
Tấm thân này đã chia lìa ,
Huống chi thân tộc bạn bè gần xa .

32. 

Khi sinh cũng chỉ mình ta ,
Chết đi cũng một thân ta độc hành .
Ai san sẻ được với mình ,
Mà đeo quyến thuộc linh tinh ích gì .

33. 

Như lữ khách đường dài không đắm ,
Chỗ dừng chân nghỉ tạm qua đêm .
Ai người muốn dứt tử sinh ,
Chẳng nên ái luyến gia đình bà con .

34. 

Chờ khi quyến thuộc lương bằng ,
Theo sau khóc lóc còn mong nỗi gì .
Thân này đã hóa tử thi ,
Mới vào núi ở thì e muộn màng .

35. 

Một mình độc trú sơn lâm ,
Lánh xa kẻ oán người thân chẳng kề .
Tự xem đã chết thân này ,
Thì khi chết thật còn ai khóc mình .

36. 

Trong rừng vắng, bốn bề tĩnh mịch ,
Kẻ hại cùng thương tiếc đều không .
Dễ dàng an trú định tâm ,
An nhiên trút bỏ tấm thân bọt bèo .

37. 

Ai người khổ hạnh học theo ,
Độc cư rừng núi ít điều phiền lo . ,
Thiên nhiên cảnh đẹp xinh sao .
Lắng yên tư tưởng lao xao rộn ràng .

38. 

Niệm thế tục đã ngưng bỏ hết ,
Thì ta nên chuyên nhất tâm mình .
Đi vào tịnh chỉ tinh minh ,
Phá trừ mê muội dứt phiền não kia .

39. 

Đời này cùng kiếp tương lai ,
Dục tham mang đến họa tai khôn lường .
Một đời bắt trói sát sanh ,
Kiếp sau địa ngục súc sinh sa vào .

40. 

Trước mặt những ông tơ bà mối ,
Sao không hề sợ tội đa mang .
Khẩn cầu cho được một nàng ,
Mặc bao dị nghị tiếng tăm không cần .

41. 

Dù nguy hiểm, cứ lần khân ,
Gia tài khánh kiệt bất cần kệ thây ,
Miễn là gái đẹp vào tay ,
Tiêu diêu khoái lạc sánh tày tiên ông .

42. 

Trừ bộ xương, có gì nơi ấy ,
Chỉ vì đam mê gái đâm ngu .
Không còn tự chủ bản thân ,
Niết bàn thanh tịnh chẳng gần lánh xa .

43a. 

Lúc đầu phải gan dạ lắm ,
Mới thò đầu để ngắm nhìn ta .
Vén khăn che mặt nàng ra ,
Thì nàng cúi mặt thẹn thùa ngó lơ .

43b. 

Trước khi thân thể ra ma ,
Mặt nàng vẫn cứ phất phơ sau màn ,
Dù ai nhìn ngắm hay không ,
Cũng như lúc chết lụa hồng đắp lên . 

44. 

Dung nhan ấy ngươi từng mê đắm ,
Giữa rừng thây lặng ngắm mây trôi .
Quạ tha khăn phủ mất rồi ,
Sao ngươi thấy mặt rụng rời tránh xa .

45. 

Xưa ai lén ngó mặt kia ,
Tận tình bảo vệ cũng vì ghen tuông .
Sao nay trước lũ quạ chồn ,
Ngươi không tranh thủ giữ luôn cho mình .

46. 

Đã trông thấy thịt sình vữa nát ,
Chim thú đang giành giật nhau ăn .
Sao còn khó nhọc điểm trang ,
Vật kia vốn dĩ thức ăn quạ chồn .

47. 

Bộ xương trắng gây kinh hồn ,
Khi nằm bất động không còn máu me .
Vậy sao ngươi chẳng gớm ghê ,
Nữ nhân linh hoạt như thây đứng ngồi .

48. 

Ngươi tham thân ấy hồi mặc áo ,
Sao nay không còn áo không ham .
Nếu thây chết đã không màng ,
Thì sao thây sống yêu thương hết mình .

49. 

Phân và nước bọt phát sinh ,
Từ nơi những thức uống ăn ngon lành .
Tại sao có thứ rẻ khinh ,
Thứ thì quý chuộng chẳng bình đẳng chi .

50. 

Gối bông tơ sạch và êm ái ,
Không đủ làm khoái kẻ đa dâm .
Ưa mùi hương của nữ nhân ,
Hóa ra hôn ám hồn thần đảo điên .

51. 

Kẻ ham dâm dục bảo rằng ,
Gối tuy mềm mại chẳng thành uyên ương .
Lại còn vì gối nổi sân ,
Vật mình vứt gối chẳng cần nữa chi .

52. 

Nếu ngươi bảo của dơ không muốn ,
Vậy cớ sao ham muốn bộ xương .
Đang còn dính với thịt gân ,
Nơi người phụ nữ ngươi tầng ấp yêu .

53. 

Ngày nào cũng trải bấy nhiêu ,
Những kinh nghiệm của khá nhiều uế dơ .
Nơi thân thể của chính ta ,
Sao còn tham hưởng túi da của người .

54. 

Nếu ngươi bảo chỉ ưa ve vuốt ,
Thịt da mềm não nuột nữ nhân .
Vậy sao không khoái tấm thân ,
Khi thành bất động thức thần lìa xa .

55. 

Vậy nên tâm thức nàng ta ,
Mới là đối tượng để mà đắm mê .
Nhưng tâm không thể vuốt ve ,
Ôm chi một khối chẳng hề tương can .

56. 

Cũng không lạ khi ngươi chẳng rõ ,
Thân mọi người cái ổ uế dơ .
Không hay dơ uế thân ta ,
Mới là kỳ lạ mù lòa lắm thay .

57. 

Này tâm tham những thối thây ,
Sao không tham đóa liên đài tinh khôi? .
Vừng triêu dương chiếu hoa khai ,
Lại đi tham một túi đầy nhiễm ô .

58-59. 

Ngươi không muốn sờ vào đất uế ,
Sao mong sờ thân thể nhuốc nhơ .
Sinh từ tinh huyết thối tha ,
Chỗ mà thân ấy xuất ra cũng hèn .

60-61. 

Con dòi bọ giữa đống phân ,
Khiến ngươi ghê tởm sao ham thân người .
Một nơi bất tịnh dẫy đầy ,
Do tham thân của mình người đều ưa .

62. 

Những thực phẩm rau dưa khoái khẩu ,
Cơ thể này thẩm thấu bài ra .
Làm cho đại địa thối tha ,
Rõ ràng thân ấy bẩn dơ quá nhiều .

63-64. 

Thân bất tịnh là điều rõ rệt ,
Còn nghi nên quan sát thây ma .
Hoặc xem thân bị xẻ cưa ,
Để trừ tham đắm thân ta thân người .

65. 

Mùi hương thoảng đến mũi ngươi ,
Là hương của nước hoa người kia mang .
Chứ đâu có phải thể thân ,
Mà ngươi tham đắm cho rằng nó thơm .

66. 

Nếu cái thân vốn thường hôi hám ,
Tốt hơn là đừng bám theo thân .
Sao còn bôi trát hoa hương ,
Dối mình gạt chúng thế gian lắm điều .

67. 

Nếu thơm là của nước hoa ,
Thì thân thể ấy toát ra mùi gì .
Mùi hương khác với thân kia ,
Sao ham thân thể chỉ vì thơm tho .

68. 

Cũng thân ấy không do trang sức ,
Tóc móng dài chẳng cắt, miệng hôi .
Sẽ làm khiếp đảm bao người ,
Có gì đáng để tâm ngươi tham nào .

69. 

Dục tình gươm giáo hại tai ,
Không cho cùn nhụt, lại mài bén thêm .
Cái phường mê muội đảo điên ,
Đầy trong thiên hạ đáng phiền lắm thay .

70. 

Chỉ một nắm xương ngoài nghĩa địa ,
Đủ khiến ngươi thấm thía vô thường .
Sao ngươi có thể hân hoan ,
Thấy xương di động lan tràn thành đô .

71. 

Cái thân phụ nữ uế dơ ,
Làm cho tan nát cơ đồ nam nhi .
Chạy theo cát bụi đời ni ,
Kiếp sau còn đọa âm ty héo mòn .

72. 

Tuổi ấu thơ chưa kham kiếm bạc ,
Lớn tiền đâu rước được cô nàng . ,
Đến khi cơ nghiệp vững vàng .
Cái già ập đến còn toan nỗi gì .

73. 

Kẻ nghèo lao động mệt đừ ,
Để mong có được đồng dư hưởng nhàn .
Khổ thay tinh lực tiêu tan ,
Đêm về như tử thi lăn ngủ dài .

74. 

 Lại có kẻ trang đài lữ thứ ,
Vì mưu sinh chồng vợ rẽ chia .
Trải bao cay đắng ê chề ,
Mấy năm hồ dễ đi về gặp nhau .

75. 

Có người ham lợi bán thân ,
Tha phương cầu thực gió trăng mấy mùa .
Tiền chưa có được đồng dư ,
Thân kia gió nghiệp đẩy đưa sa đà .

76. 

Lại có kẻ đi ra làm mướn ,
Thân tôi đòi chẳng được tự do .
Cửa nhà sa sút đơn cô ,
Vợ lâm bồn giữa mả mồ đồng hoang .

77. 

Phàm phu tham dục trói trăn ,
Tự lừa dối bảo nuôi thân kiếm tiền ,
Làm bao nghề nghiệp đảo điên ,
Hoặc đăng cửa lính sa trường bỏ thây .

78. 
tham dục có người tự sát ,
Bị giáo dài xuyên suốt ruột gan .
Hoặc là đoản kiếm sát thương ,
Hoặc cơn hỏa hoạn thiêu thân cháy nhà .

79. 

Tham tiền trải lắm khổ đau ,
Làm ra cất giữ âu sầu tài hao .
Vì tiền tâm lực tiêu ma ,
Biết bao giờ mới thoát ra khổ này .

80. 

 Tham dục khổ não nhiều, vui ít ,
Chẳng khác nào con vật kéo xe .
Ruột sa nước mắt đầm đìa ,
Chỉ mong ngụm cỏ đỡ khi đói lòng .

81. 

Lợi nhỏ này súc sanh dễ được ,
Chứ con người chật vật hết hơi .
Bôn ba góc biển chân trời ,
Tiếc thay hủy hoại thân người hiếm khan .

82. 

Sắc tài rồi cũng tiêu tan ,
Đam mê khiến đọa muôn vàn khổ đau .
Vui giây lát khổ dài lâu ,
Súc sinh quỷ đói về sau đọa đày .

83. 

Kham nhẫn một phần ngàn khổ ấy ,
Để tu hành cũng thấy vinh quang .
Dục tham luống chịu nhọc nhằn ,
Qua vô lượng kiếp chẳng mang lại gì .

84. 

Lấy đau khổ để mà suy ,
Mới hay tham dục lắm bề tai ương .
Địch thù binh lửa không bằng ,
Hố sâu độc dược chẳng nhằm nhò chi .

85. 

Vậy nên hãy chán chê thanh sắc ,
Vui núi rừng tranh chấp lánh xa .
Thân tâm chấm dứt bôn ba ,
Thì còn đâu nữa bi ca khổ sầu .

86. 

Dưới trăng vằng vặc đêm thâu ,
Hương rừng phảng phất gió đầu thu êm .
Vui thay ẩn sĩ tâm thiền ,
Từ bi lan khắp hữu tình khổ đau .

87. 

Dưới gốc cây hoặc ngôi nhà trống ,
Hoặc ở nơi hang động cô liêu .
Tung tăng mặc ý tiêu diêu ,
Chẳng còn sở hữu nên nhiều tự do .

88. 

Lìa tham ái chẳng âu lo ,
Còn đâu vướng bận trâu bò ngựa xe .
Vương hầu khanh tướng thua xa ,
Thú vui ẩn sĩ rừng già đạm thanh .

89. 

Sau thiền quán hại tai năm dục ,
Và quán về công đức yểm ly .
Đến phần tu quán bồ đề ,
Dứt tâm phân biệt người - ta rạch ròi .

90. 

Trước tiên nên quán ta, người ,
Giống nhau ở chỗ tìm vui tránh phiền .
Nên cần thương cả chúng sinh ,
Cũng như thương bản thân mình thế thôi .

91. 

Thân thể dù chân tay đủ thứ ,
Giữ chân tay đồng nghĩa lo thân .
Khổ vui khác mỗi cá nhân ,
Tìm vui tránh khổ vẫn hằng giống nhau .

92. 

Khổ mà ta chịu nơi thân ,
Không gây tổn hại đến thân của người .
Nhưng vì xem khổ là tôi ,
Khó kham bởi ngã chấp nơi tâm mình .

93. 

Khổ người chẳng liên can bản ngã ,
Nhưng lắng nghe tận đáy tim ta .
Thì ta sẽ thấy xót xa ,
Như mình đau khổ khó mà nhẫn kham .

94. 

Khổ đau người, hãy xua tan ,
Và đem an lạc muôn vàn chúng sinh .
Ai ai cũng vốn như mình ,
Ưa vui ghét khổ hữu tình thói chung .

95-96. 

Ta lẫn người đều mong vui sướng ,
Sướng vui sao muốn hưởng riêng mình .
Có ai muốn khổ vào thân ,
Sao ta chỉ tự che thân thoát nàn .

97. 

Nếu người bảo : “ Chẳng tương quan ,
Khổ nơi người khác không quàng đến tôi ” .
Vậy thì nỗi khổ tương lai ,
Can chi hiện tại mà ngươi phải phòng .

98. 

Nếu vì “ Khi chết mang thân khác ,
Thân tái sinh cũng khác thân này .
Sẵn sàng chấp nhận tương lai” ,
Ấy là tà kiến hại tai khôn lường .

99. 

Bảo “ Ai khổ tự lo thân ,
Tôi không phải nó đâu cần chở che ” .
Vậy thì chân chẳng phải tay ,
Đáng ra tay chớ chở che chân mình .

100. 

 Nếu ngươi bảo “ Quả tình phi lý ,
Chỉ do tôi nắm lấy bản thân ” . 
Vậy đừng chấp tự tha thân ,
Đấy là tà kiến phải cần bỏ đi .

101. 

 Chỉ do tương tục thời gian ,
năm uẩn kết hợp thành cái thân .
Thật không có tự tha nhân ,
Thì ai trừ diệt khổ nàn cho ai .

102. 

 “ Nếu kỳ thực không người chịu khổ ,
Thì ta người nào có khác nhau ” .
Nhưng đà thấy có khổ đau ,
Quyết trừ diệt chớ mè nheo ta người .

103. 

Đừng nói “ Chẳng cần chi diệt khổ ,
Cho mọi người vì có thực đâu” .
Vậy thì khi bạn khổ đau ,
Cũng nên thây kệ như bao hữu tình .

104. 

 “ Vì sao nỗ lực phát sinh ,
Cái tâm bi mẫn khiến mình khổ thêm ” .
Thực khi thương khổ chúng sinh ,
Thì không còn có sầu riêng chút nào .

105. 

 Kẻ có lòng vị tha quảng đại ,
Thì sẽ vì tự lợi lợi tha .
Rước phiền đến bản thân ta ,
Để trừ thống khổ hằng sa hữu tình .

106. 

TrongTam ma địa vương kinh ,
Nói về Bồ tát hi sinh cứu người .
Biết vua mưu hại cho ngài ,
Vẫn cam chịu để vạn người sống an .

107. 

 Quán bình đẳng, ai chuyên pháp đó ,
Sẽ ham trừ thống khổ thế gian .
Như thiên nga xuống đầm sen ,
A tì địa ngục hân hoan bước vào .

108. 

Hiền nhân vui sướng rạt rào ,
Khi sinh chúng hết khổ đau, thoát nàn. .
Niềm vui như thể đại dương ,
Không còn đâu những tính toan riêng mình .

109. 

Hãy mưu lợi ích tha nhân ,
Mà không tự đắc kiêu căng chút nào .
Không chờ quả tốt mai sau ,
Vui làm thiện nghiệp chẳng cầu lợi danh .

110. 

 Như ta tự giữ mình tránh khổ ,
Dù chỉ là đau khổ linh tinh .
Ta nên che chở hữu tình ,
Yêu người như thể yêu mình không hai .

111-112. 

Giọt tinh huyết chẳng phải ta .
Nhưng ta quen thói chấp “ Ta, thân này ” .
Thân ta hoán vị thân người ,
Cũng thành không khó nếu dời thói quen .

113. 

 Tự thương thân gặp nhiều tai họa ,
Thương thân người phúc hóa hằng sa .
Hãy nên tu tập vị tha ,
Diệt trừ ngã chấp mới là an vui .

114. 

Tay chân đồng một thân thôi ,
Một phần đau đớn cả người bất an .
Cuộc đời như một thể thân ,
Hữu tình cũng tợ tay chân ấy mà .

115. 

Thân này vốn không ta, vô ngã ,
Ta lại quen nhìn nó của ta .
Sao không xem kẻ khác kia ,
Cũng dường như thể đấy là thân tôi .

116. 

Hãy lo lợi ích muôn người ,
Như lo chính bản thân tôi sống còn .
Ai cần đền đáp, kiêu căng ,
Khi nuôi dưỡng chính thể thân của mình .

117. 

Một lời nặng khiến mình khó nhẫn ,
Những đớn đau cẩn thận tránh xa .
Như ta thương bản thân ta ,
Hãy đem tâm ấy trải ra muôn người .

118. 

 Đại bi cứu hộ muôn loài ,
Quan âm bồ tát thương hoài chúng sinh .
Gia trì thánh hiệu thiêng linh ,
Trừ bao khiếp sợ hữu tình trầm luân .

119. 

Dù thấy khó xin đừng thối chí ,
Mọi việc đều hóa dễ do quen .
Có người ta sợ nghe tên ,
Nhưng khi kề cận trở nên bạn hiền .

120. 

Kẻ nào muốn tự cứu mình ,
Và bao kẻ khác khỏi vành khổ đau .
Tập quen tha, tự đổi trao ,
Ấy là bí quyết đi vào Vô sanh .

121. 

Chỉ vì tham đắm tự thân ,
Mà sinh ra đủ muôn ngàn sợ run .
Nguồn lo ấy chính bản thân ,
Đáng nên giận nó cừu nhân đâu bằng .

122. 

 Vì bản ngã trăm mưu ngàn kế ,
Trị đói gầy lắm kẻ sát sinh .
Thú chim không chốn ẩn mình ,
Lại thêm trộm cướp nấp rình đường quan .

123. 

 Kẻ vì lợi lộc danh xưng ,
Hại cha giết mẹ lương tâm không còn .
Trộm Tam bảo vật bán luôn ,
Gieo nhân địa ngục muôn vàn khổ đau .

124. 

 Kẻ thông minh ai nào thiển cận ,
Bảo hộ và cưng dưỡng tấm thân .
Chỉ nên xem nó cừu nhân ,
Dễ đưa ta đến mười tầng âm ty .

125. 

 Nếu cho hết tôi còn gì ,
Đây là cửa quỷ lối suy nghĩ này .
Đường đi lên cõi lành thay ,
Là tâm nghĩ tưởng của này để cho .

126. 

Ai vì bản thân ta hại chúng ,
Sẽ sa vào rẻ rúng khổ đau .
Vì người chuốc lấy thương đau ,
Thì bao nhiêu việc cũng mau viên thành .

127. 

Muốn mình ở tuốt trên cao ,
Sẽ rơi vào chốn vực sâu thấp hèn .
Hạ mình nâng kẻ khác lên ,
Thì sinh đến cõi nhân thiên tốt lành .

128. 

Sai người phục dịch cho mình ,
Mai sau chịu cảnh rẻ khinh tôi đòi .
Hậu người để bạc phần tôi ,
Sẽ thành vương tước sống đời cao sang .

129. 

Bao nhiêu hạnh phúc trần gian ,
Ấy do xả kỷ lợi nhân mà thành .
Bao nhiêu thống khổ lênh đênh ,
Đều do ích kỷ mong mình sướng thôi .

130. 

Cần chi nói lắm lời, quá rõ ,
Kẻ phàm ngu chỉ biết có ta .
Đấng Mâu ni lợi muôn nhà ,
Xem hai nẻo ấy khác xa muôn trùng .

131. 

Nếu không gác hạnh phúc mình ,
Để lo quần chúng khó thành tu nhân .
Ngôi cao chánh giác vô phần ,
Ở trong sinh tử cũng không an nào .

132. 

Tạm gác chuyện đời sau để đó ,
Riêng đời này chịu khó có công .
Không vì kẻ khác hết lòng ,
Thì sao thành tựu uớc mong riêng mình .

133. 

Lợi tha được phúc cho mình ,
Không làm như thế ắt mình kém vui .
Hại người chuốc lắm khổ xui ,
Kẻ ngu chắc phải làm mồi nạn tai .

134. 

 Bao nhiêu tai họa ở đời ,
Hãi hùng khốn khổ đêm dài bất an .
Đều do chấp ngã thương thân ,
Ác ma ăn hại ta cần để chi .

135. 

Khi ma ngã chấp chưa trừ ,
Thì ta vẫn khổ đau như thuở nào .
Chưa quăng bó lửa trên tay ,
Đừng hòng nó chẳng cháy lây thân mình .

136. 

Hãy đình chỉ ác hành tự hại ,
Với hữu tình mang lại an vui .
Thương người như thể thân tôi ,
Thì kho hạnh phúc trên đời chứa chan .

137. 

Với tâm nên tự nhủ rằng ,
Từ đây ta thuộc của toàn chúng sinh .
Chuyên mưu lợi ích hữu tình ,
Ngoài ra việc đó không nên nghĩ gì .

138. 

 Mắt này với tứ chi thân thể ,
Từ nay không dùng để lợi riêng .
Không làm tổn hại chúng sinh ,
Bằng thân kia đã hiến mình lợi tha .

139. 

 Thân tài sản thảy mang ra ,
Để làm lợi lạc muôn nhà xung quanh .
Luôn luôn tôn trọng hữu tình ,
Giúp ta mau chóng viên thành quả tu .

140. 

Cách thiền quán như sau hoán đổi ,
Địa vị tôi đổi với ba người .
Thấp bằng cao quý hơn tôi ,
Quán ba tâm trạng ba người nói trên .

141. 

Trước là tâm trạng ghét ghen ,
Của người tự thấy thấp hèn hơn tôi .
“ Bao nhiêu hạnh phúc trên đời ,
Đều quy thân nó còn tôi không gì ” .

142. 

“ Ta lao động mệt đừ vất vả ,
Kia an nhàn thư thả tấm thân .
Kia thì danh dự vẻ vang ,
Ta thì khốn đốn thân tàn danh hư ” .

143. 

 “ So vài kẻ, nó còn thua ,
Và ta cũng trội hơn xa lắm người .
Ta đây đâu phải bất tài ,
Đương nhiên ta cũng có vài điểm son ” .

144. 

 “ Sở dĩ ta không tròn giới kiến ,
Ấy đều do phiền muộn xui nên .
Đáng y ra mặt bạn hiền ,
Giúp ta tiến thủ không phiền khó khăn ” .

145. 

“ Kẻ kia chẳng giúp ta cùng ,
Lại còn khi dễ, ôi lòng xấu xa .
Y dù có lắm tài ba ,
Cũng đâu ích lợi cho ta chút gì ” .

146. 

 “ Y không xót kẻ ngu si .
Kẹt nơi cửa ngục a tỳ gớm ghê .
Chỉ ra ngoài để tự khoe ,
Muốn tranh thắng với ai kia trí hiền ” .

147. 

 Đây tâm lý kẻ ngang hàng ,
“ Kia là người kể ngang bằng như tôi .
Tôi cần vượt nó xa vời ,
Về danh tài lợi tay đôi tranh hùng ” .

148. 

 “ Ta sẽ tự tuyên dương công đức ,
Khiến danh mình vang khắp gần xa .
Và dìm công trạng kẻ kia ,
Không ai được biết chút gì mảy may ” .

149. 

 “ Lỗi lầm ta hãy nên giấu kỹ ,
Để mọi người kiêng nể ta hơn .
Chỉ riêng ta được cúng dường ,
Không cho kẻ ấy được phần lợi danh ” .

150. 

 “ Mong sao y gặp tai nàn ,
Bôn ba lưu lạc chẳng phần yên vui .
Bị người trào lộng chê bai ,
Bị người quở trách mới hài lòng ta ” .

151. 

Cuối cùng kẻ hơn ta lại nghĩ ,
Dung mạo ta tài trí giàu sang .
Kẻ kia sao dám tranh hơn ,
Rõ điên thực tợ tôm tranh với rồng ” .

152. 

“ Khi nghe đại chúng đồng thanh ,
Ngợi ca công đức của mình ta đây .
Thì ta sung sướng ngất ngây ,
Lông mao dựng đứng nổi gai khắp người ” .

153. 

 “ Ta sẽ đoạt của y tài sản ,
Nếu y làm thuê mướn cho ta .
Chỉ bao vừa đủ ấm no ,
Còn dư chiếm hết khỏi lo y giàu ” .

154. 

 “ Phải làm y mãi lo âu ,
Mất ăn mất ngủ khổ sầu liên miên ” . 
Chính do chấp ngã hại mình ,
Ở trong sinh tử chịu nghìn đớn đau .

155. 

Hỡi tâm vì muốn lợi riêng ,
Trải vô số kiếp lưu linh nhọc nhằn .
Nhưng sao thống khổ càng tăng ,
Đều do ngã ái ngươi hằng chưa buông .

156. 

Nay đổi lại nên vâng lời Phật ,
Tận tâm làm lợi lạc quần sanh .
Như lai luôn nói lời chân ,
Vâng theo giáo lý trăm phần yên vui .

157. 

 Nếu ngươi từ trước đến nay ,
Luôn hành như thế đâu hay khổ hoài .
Dù chưa chứng Phật Như lai ,
Cũng không đến nỗi lạc loài trầm luân .

158. 

Từ tinh chất của mẹ cha ,
Sao ngươi có thể chấp là thân tôi .
Vậy thì với kẻ khác ngươi ,
Cũng nên cho chính thân tôi thể đồng .

159-160. 

Thử xem hoán đổi thực không ,
Của mình lấy hết biếu không cho người .
Sẻ san lợi lộc an vui ,
Quan tâm mọi kẻ hết người ghét ganh .

161. 

Ta nên bỏ hạnh phúc mình ,
Chịu thay thống khổ thường hành lợi tha .
Xem từng tâm niệm của ta ,
Xét tìm lầm lỗi để mà sửa sai .

162-163. 

Tội kẻ khác ta hay nhận thế ,
Lỗi nhỏ mình không thể bỏ qua .
Tán dương tiếng tốt người ta ,
Đức mình ẩn giấu khó mà ai hay .

164. 

 Tự thân nhiều lỗi xưa nay ,
Công lao chẳng đủ cho người ngợi khen .
Vậy nên giữ phận thấp hèn ,
Luôn hầu hạ chúng tợ tên nô tỳ .

165. 

Bởi trước đây tôi thường ích kỷ ,
Làm việc gì cũng hại chúng nhân .
Nên nay vì muốn ăn năn ,
Tôi nguyền lãnh hết khó khăn cho người .

166. 

Khi tu hoán vị mình người ,
Chớ nên lộ vẻ ta đây, ngoan cường .
Như dâu mới đến nhà chồng ,
Hành vi nhút nhát nói năng rụt rè .

167. 

Hạnh lợi tha kiên trì chớ xả ,
Luôn giữ gìn tất cả chúng sinh .
Chế tâm tham dục hiện hành ,
Nếu quên giữ giới tự mình răn tâm .

168. 

 “ Hỡi này tâm ý ta ơi .
Đã nghe giáo giới, cứ lơi tu hành ,
Thì bao tội lỗi, coi chừng ,
Chỉ do ngươi chịu chớ đừng trách ai ” .

169. 

“ Từ trước ta bị ngươi khống chế ,
Trở thành người ích kỷ kiêu căng .
Hại kia thấy đã rõ ràng ,
Ta nay quyết đập tan tành thói hư ” .

170. 

“ Từ nay tất cả tâm tư ,
Từ ích kỷ đến lợi tha chuyển thành .
Vậy ngươi hãy rán tuân hành ,
Quên thân thể với chúng sanh hết lòng ” .

171. 

“ Nếu ta đã buông lung lơ đễnh ,
Chưa đem ngươi phụng hiến hữu tình .
Thì ngươi, tâm ý tinh ranh ,
Chắc đem ta bán mười thành âm ty ” .

172. 

 “ Trải qua vô số kiếp kỳ ,
Ta luôn điêu đứng cũng vì tâm đây .
Chỉ lo ích kỷ riêng tây ,
Nay ta quyết dẹp họa tai khôn lường ” .

173. 

 “ Nếu ngươi còn tự tiếc thân ,
Chớ nên chấp ngã, lần khân lo mình .
Nhớ luôn thương giúp hữu tình ,
Ấy là ngươi tự thương mình đấy thôi ” .

174. 

 “ Đãy da thối ngươi càng che chở ,
Càng nâng niu phục vụ tấm thân .
Thì càng khiến nó trầm luân ,
Đọa vào thống khổ muôn phần đáng thương ” .

175. 

Dục tham vẫn cứ leo thang ,
Trong khi thân thể ngày càng suy vi .
Làm sao thỏa mãn tham kia ,
Chủ toàn cõi đất cũng chưa thỏa lòng .

176. 

 Theo tham dục bao giờ mới mãn ,
Chỉ chuốc thêm thất vọng não nề .
Nhưng người không ước mong chi ,
Thì bao hạnh phúc tràn trề như mưa .

177. 

Hưởng nhiều tăng sự tham thân ,
Chớ nên cho túi da thân đủ đầy .
Vật ưa thích cũng không ôm ,
Tâm mà được thế, quý hơn kho tàng .

178. 

 Thân bất tịnh đáng nên kinh hãi .
Duy chỉ là một khối vô tri .
Do tâm thúc giục chuyển di .
Chết ra tro bụi chấp gì thân tôi .

179. 

Dù còn sống hoặc ra ma ,
Cái thân chỉ một túi da vô tình .
Sao si chấp nó là mình ,
Sao không xả hết hợm mình kiêu căng .

180. 

 Do phụng thị tấm thân túi thịt ,
Chịu vô vàn bao xiết khổ đau .
Cần chi tức giận, tham cầu ,
Khi thân ấy chẳng khác nào khúc cây .

181. 

Dù ta tận lực chở che ,
Hay là phó mặc chim tha thú vồ .
Thân kia có giận, vui đâu ,
Sao ta vì nó chuốc vào tham sân .

182. 

Khen thân nào khiến thân mừng ,
Chê thân nó cũng chẳng từng giận chi .
Cái thân vô giác vô tri ,
Cần chi lao nhọc chỉ vì nó thôi .

183. 

 “ Ai ưa thích cái thân này ,
Chính là bạn tốt khiến tôi yêu vì ” . 
Mọi người vẫn ái tự thân ,
Sao ngươi tất cả không từng mến ưa .

184. 

 Hãy quên mình, sống cho đại chúng ,
Lìa tham thân, phụng thị muôn người .
Thân này có lắm họa tai ,
Nhưng là lợi khí nếu hay giúp đời .

185. 

Lối hành xử của kẻ ngu ,
Từ nay chán bỏ chỉ theo trí hiền. .
Dẹp tan giải đãi thùy miên ,
Tuân theo Giáo huấn cần chuyên tu trì .

186. 

Như Con Phật đấng từ bi ,
Tôi nguyền hoàn tất những gì phải lo .
Nếu không tinh tấn chuyên tu ,
Bao giờ ra khỏi ngục tù khổ đau .

187. 

Muốn trừ chướng ngại cho tu tập ,
Phải tránh xa nẻo ác đường tà .
Thường theo chính đạo Thích ca ,
Chuyên tâm tu học pháp Tam ma đề .
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190158)
01/04/2012(Xem: 35796)
08/11/2018(Xem: 14384)
08/02/2015(Xem: 53477)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)