Chương 8 Thiền Định

14/11/201012:00 SA(Xem: 25272)
Chương 8 Thiền Định
Chương Tám
Thiền Định 

1.

Sau khi tinh tấn khởi công, ,
Kế là thiền định dốc lòng chuyên tu .
Tâm mà tán loạn lo âu ,
Dễ sa nanh vút não sầu vô minh .

2. 

Tâm tán loạn do gần thân tộc ,
Cùng đắm mê thế tục phồn vinh .
Nên cần xa lánh tài danh ,
Ở nơi vắng vẻ quyết tình viễn ly .

3. 

Tu là danh viễn lợi ly ,
Bà con xem tợ áng mây ngang trời .
Thực hành thiền quán không lơi ,
Tuân theo kinh giáo như lời dạy răn .

4. 

Tuệ luôn phải theo liền tịnh chỉ ,
Mới dẹp tan não loạn mê si .
Trước tiên tịnh chỉ tu trì ,
Do lìa tham dục, định thì dễ an .

5. 

Bản thân vốn đã vô thường ,
Mẹ cha dường thể lá vàng thu rơi .
Tái sinh đến cả ngàn đời ,
Cũng không gặp lại những người yêu thương .

6. 

Chưa gặp họ, đương nhiên sầu khổ ,
Do não phiền nên khó định tâm .
Gặp rồi cũng phải ly tan ,
Rốt cùng đau khổ lai hoàn khổ đau .

7. 

Hữu tình thực chất gì đâu ,
Mến yêu ngang trái thêm rầu lòng ta .
Đã mong giải thoát ta bà ,
Sao không dứt khoát lìa xa thân bằng .

8. 

Đời vô nghĩa theo thương với nhớ ,
Những bà con như lá thu bay .
Vô thường quyến thuộc nào hay ,
Phá tan cơ hội chứng ngay chân thường .

9. 

Hành vi như vậy ngu phàm ,
Khiến ta chắc đọa vào trong tam đồ .
Đã ly gia, hướng đường tu ,
Sao còn thân cận phàm phu mê lầm .

10. 

Vừa phút trước bạn thân bè thiết ,
Đã giây sau hóa địch hóa cừu .
Vui chơi cũng chuốc oán thù ,
Không sao khiến kẻ phàm phu vừa lòng .

11. 

Nếu mình thành thực khuyên can ,
Chẳng nghe thì chớ, nổi sân, xúi càn. .
Mình không theo, họ nổi sân ,
Sa vào ác đạo biết chừng nào ra .

12. 

Đối với kẻ hơn ta ganh ghét ,
Với đồng hàng, không ngớt tranh đua .
Kiêu căng với kẻ kém thua ,
Trái tai nổi giận phàm phu khó gần .

13. 

Bạn bầu với kẻ ngu phàm ,
Lại thêm cái lỗi luận đàm linh tinh .
Chê người khác, tự khen mình ,
Cùng bao nhiêu thói chẳng hiền thiện chi .

14. 

Người chẳng lợi ích gì ta cả ,
Ta cũng không có lợi cho người .
Thân gần chỉ hại mà thôi ,
Vậy nên xa lánh những người phàm ngu .

15. 

Gặp thì vui vẻ đón chào ,
Không thân mật quá, xã giao vừa chừng .
Hãy theo cách của chính nhân ,
Lạnh lùng như nước trăng rằm đêm thu .

16. 

Như ong hút mật hoa nào khác ,
Khi ra ngoài vì pháp hóa duyên .
Xong xuôi việc hãy tịch nhiên ,
Như vừng trăng mới ghé hiên nhà người .

17. 

Kẻ nào ôm thói ta đây ,
Nhiều tiền lắm của mọi người nể nang .
Thì khi chết đến kinh hoàng ,
Sợ sa ác đạo, khó toàn an vui .

18. 

Vậy này ngu ý ta ơi ,
Sao còn tham luyến cuộc đời lợi danh .
Ham danh vướng lụy trần gian ,
Chuốc thêm thống khổ muôn vàn mai sau .

19. 

Bậc trí chẳng màng đâu danh lợi ,
ham danh rước lấy đắng cay .
Kiếp sau nẻo ác đọa đày ,
Lợi danh bản chất mây bay cuối trời .

20. 

Dù cho bạc chảy tiền rơi ,
Tiếng tăm lừng lẫy dưới trời trần gian .
Những danh cùng lợi đa đoan ,
Chẳng làm toại ý ta càng khổ tâm .

21. 

Lời ca tụng đáng ham chi lắm ,
Khi có người hủy báng coi khinh .
Chê bai đâu đáng bực mình ,
Vì tôi cũng có người khen ấy mà .

22. 

Chúng sinh trăm tính trăm nhà ,
Ngay chư Phật cũng khó mà làm vui .
Huống chi hèn mọn như tôi ,
Vậy nên xả mối lo người chê khen .

23. 

Bần cùng bị miệt khinh hết chỗ ,
Giàu chuốc thêm tật đố ghét ganh .
Thói kia đâu phải lương bằng ,
Bạn bầu với chúng bình an nỗi gì .

24. 

Phật từng dạy kẻ ngu si ,
Nếu không được lợi sầu bi nát lòng .
Vậy nên chớ bạn bầu cùng ,
Chỉ thêm bất ổn nhọc công sức mình .

25. 

Làm bạn với cây rừng, chim chóc ,
Chẳng làm ta long óc inh tai .
Tâm luôn an lạc hòa hài ,
Đến bao giờ được ở nơi núi rừng .

26. 

Bao giờ được ở động hang ,
Gốc cây tĩnh mịch, chùa hoang vắng người .
Nguyện nay cắt đứt duyên đời ,
Không còn tham luyến trần ai thân bằng .

27.

Bao giờ mới được dời thân ,
Đến nơi khoáng đạt thiên nhiên u nhàn .
Không tham chỗ tạm dừng chân ,
Tự do mặc ý dưỡng thần khoái sao .

28.

Bao giờ được chẳng lo cùng sợ ,
Ở rừng sâu chỉ có trời trăng .
Vật hèn trộm chẳng ghé trông ,
Độc cư thậm chí chẳng màng che thân .

29. 

Bao giờ đến được thi lâm ,
Nhìn xương thây chết sinh tâm chán lìa .
Thân ta và bộ xương kia ,
Đồng là những thứ đi về hư vô .

30. 

Thân này sẽ rồi ra vữa nát ,
Mùi hôi xông thú giật mình kinh .
Sói chồn cũng chẳng thèm tranh ,
Đấy là chung cục biến thiên thân này .

31. 

Sống thì xương thịt liền ngay ,
Chết bèn phân tán chỗ này chỗ kia .
Tấm thân này đã chia lìa ,
Huống chi thân tộc bạn bè gần xa .

32. 

Khi sinh cũng chỉ mình ta ,
Chết đi cũng một thân ta độc hành .
Ai san sẻ được với mình ,
Mà đeo quyến thuộc linh tinh ích gì .

33. 

Như lữ khách đường dài không đắm ,
Chỗ dừng chân nghỉ tạm qua đêm .
Ai người muốn dứt tử sinh ,
Chẳng nên ái luyến gia đình bà con .

34. 

Chờ khi quyến thuộc lương bằng ,
Theo sau khóc lóc còn mong nỗi gì .
Thân này đã hóa tử thi ,
Mới vào núi ở thì e muộn màng .

35. 

Một mình độc trú sơn lâm ,
Lánh xa kẻ oán người thân chẳng kề .
Tự xem đã chết thân này ,
Thì khi chết thật còn ai khóc mình .

36. 

Trong rừng vắng, bốn bề tĩnh mịch ,
Kẻ hại cùng thương tiếc đều không .
Dễ dàng an trú định tâm ,
An nhiên trút bỏ tấm thân bọt bèo .

37. 

Ai người khổ hạnh học theo ,
Độc cư rừng núi ít điều phiền lo . ,
Thiên nhiên cảnh đẹp xinh sao .
Lắng yên tư tưởng lao xao rộn ràng .

38. 

Niệm thế tục đã ngưng bỏ hết ,
Thì ta nên chuyên nhất tâm mình .
Đi vào tịnh chỉ tinh minh ,
Phá trừ mê muội dứt phiền não kia .

39. 

Đời này cùng kiếp tương lai ,
Dục tham mang đến họa tai khôn lường .
Một đời bắt trói sát sanh ,
Kiếp sau địa ngục súc sinh sa vào .

40. 

Trước mặt những ông tơ bà mối ,
Sao không hề sợ tội đa mang .
Khẩn cầu cho được một nàng ,
Mặc bao dị nghị tiếng tăm không cần .

41. 

Dù nguy hiểm, cứ lần khân ,
Gia tài khánh kiệt bất cần kệ thây ,
Miễn là gái đẹp vào tay ,
Tiêu diêu khoái lạc sánh tày tiên ông .

42. 

Trừ bộ xương, có gì nơi ấy ,
Chỉ vì đam mê gái đâm ngu .
Không còn tự chủ bản thân ,
Niết bàn thanh tịnh chẳng gần lánh xa .

43a. 

Lúc đầu phải gan dạ lắm ,
Mới thò đầu để ngắm nhìn ta .
Vén khăn che mặt nàng ra ,
Thì nàng cúi mặt thẹn thùa ngó lơ .

43b. 

Trước khi thân thể ra ma ,
Mặt nàng vẫn cứ phất phơ sau màn ,
Dù ai nhìn ngắm hay không ,
Cũng như lúc chết lụa hồng đắp lên . 

44. 

Dung nhan ấy ngươi từng mê đắm ,
Giữa rừng thây lặng ngắm mây trôi .
Quạ tha khăn phủ mất rồi ,
Sao ngươi thấy mặt rụng rời tránh xa .

45. 

Xưa ai lén ngó mặt kia ,
Tận tình bảo vệ cũng vì ghen tuông .
Sao nay trước lũ quạ chồn ,
Ngươi không tranh thủ giữ luôn cho mình .

46. 

Đã trông thấy thịt sình vữa nát ,
Chim thú đang giành giật nhau ăn .
Sao còn khó nhọc điểm trang ,
Vật kia vốn dĩ thức ăn quạ chồn .

47. 

Bộ xương trắng gây kinh hồn ,
Khi nằm bất động không còn máu me .
Vậy sao ngươi chẳng gớm ghê ,
Nữ nhân linh hoạt như thây đứng ngồi .

48. 

Ngươi tham thân ấy hồi mặc áo ,
Sao nay không còn áo không ham .
Nếu thây chết đã không màng ,
Thì sao thây sống yêu thương hết mình .

49. 

Phân và nước bọt phát sinh ,
Từ nơi những thức uống ăn ngon lành .
Tại sao có thứ rẻ khinh ,
Thứ thì quý chuộng chẳng bình đẳng chi .

50. 

Gối bông tơ sạch và êm ái ,
Không đủ làm khoái kẻ đa dâm .
Ưa mùi hương của nữ nhân ,
Hóa ra hôn ám hồn thần đảo điên .

51. 

Kẻ ham dâm dục bảo rằng ,
Gối tuy mềm mại chẳng thành uyên ương .
Lại còn vì gối nổi sân ,
Vật mình vứt gối chẳng cần nữa chi .

52. 

Nếu ngươi bảo của dơ không muốn ,
Vậy cớ sao ham muốn bộ xương .
Đang còn dính với thịt gân ,
Nơi người phụ nữ ngươi tầng ấp yêu .

53. 

Ngày nào cũng trải bấy nhiêu ,
Những kinh nghiệm của khá nhiều uế dơ .
Nơi thân thể của chính ta ,
Sao còn tham hưởng túi da của người .

54. 

Nếu ngươi bảo chỉ ưa ve vuốt ,
Thịt da mềm não nuột nữ nhân .
Vậy sao không khoái tấm thân ,
Khi thành bất động thức thần lìa xa .

55. 

Vậy nên tâm thức nàng ta ,
Mới là đối tượng để mà đắm mê .
Nhưng tâm không thể vuốt ve ,
Ôm chi một khối chẳng hề tương can .

56. 

Cũng không lạ khi ngươi chẳng rõ ,
Thân mọi người cái ổ uế dơ .
Không hay dơ uế thân ta ,
Mới là kỳ lạ mù lòa lắm thay .

57. 

Này tâm tham những thối thây ,
Sao không tham đóa liên đài tinh khôi? .
Vừng triêu dương chiếu hoa khai ,
Lại đi tham một túi đầy nhiễm ô .

58-59. 

Ngươi không muốn sờ vào đất uế ,
Sao mong sờ thân thể nhuốc nhơ .
Sinh từ tinh huyết thối tha ,
Chỗ mà thân ấy xuất ra cũng hèn .

60-61. 

Con dòi bọ giữa đống phân ,
Khiến ngươi ghê tởm sao ham thân người .
Một nơi bất tịnh dẫy đầy ,
Do tham thân của mình người đều ưa .

62. 

Những thực phẩm rau dưa khoái khẩu ,
Cơ thể này thẩm thấu bài ra .
Làm cho đại địa thối tha ,
Rõ ràng thân ấy bẩn dơ quá nhiều .

63-64. 

Thân bất tịnh là điều rõ rệt ,
Còn nghi nên quan sát thây ma .
Hoặc xem thân bị xẻ cưa ,
Để trừ tham đắm thân ta thân người .

65. 

Mùi hương thoảng đến mũi ngươi ,
Là hương của nước hoa người kia mang .
Chứ đâu có phải thể thân ,
Mà ngươi tham đắm cho rằng nó thơm .

66. 

Nếu cái thân vốn thường hôi hám ,
Tốt hơn là đừng bám theo thân .
Sao còn bôi trát hoa hương ,
Dối mình gạt chúng thế gian lắm điều .

67. 

Nếu thơm là của nước hoa ,
Thì thân thể ấy toát ra mùi gì .
Mùi hương khác với thân kia ,
Sao ham thân thể chỉ vì thơm tho .

68. 

Cũng thân ấy không do trang sức ,
Tóc móng dài chẳng cắt, miệng hôi .
Sẽ làm khiếp đảm bao người ,
Có gì đáng để tâm ngươi tham nào .

69. 

Dục tình gươm giáo hại tai ,
Không cho cùn nhụt, lại mài bén thêm .
Cái phường mê muội đảo điên ,
Đầy trong thiên hạ đáng phiền lắm thay .

70. 

Chỉ một nắm xương ngoài nghĩa địa ,
Đủ khiến ngươi thấm thía vô thường .
Sao ngươi có thể hân hoan ,
Thấy xương di động lan tràn thành đô .

71. 

Cái thân phụ nữ uế dơ ,
Làm cho tan nát cơ đồ nam nhi .
Chạy theo cát bụi đời ni ,
Kiếp sau còn đọa âm ty héo mòn .

72. 

Tuổi ấu thơ chưa kham kiếm bạc ,
Lớn tiền đâu rước được cô nàng . ,
Đến khi cơ nghiệp vững vàng .
Cái già ập đến còn toan nỗi gì .

73. 

Kẻ nghèo lao động mệt đừ ,
Để mong có được đồng dư hưởng nhàn .
Khổ thay tinh lực tiêu tan ,
Đêm về như tử thi lăn ngủ dài .

74. 

 Lại có kẻ trang đài lữ thứ ,
Vì mưu sinh chồng vợ rẽ chia .
Trải bao cay đắng ê chề ,
Mấy năm hồ dễ đi về gặp nhau .

75. 

Có người ham lợi bán thân ,
Tha phương cầu thực gió trăng mấy mùa .
Tiền chưa có được đồng dư ,
Thân kia gió nghiệp đẩy đưa sa đà .

76. 

Lại có kẻ đi ra làm mướn ,
Thân tôi đòi chẳng được tự do .
Cửa nhà sa sút đơn cô ,
Vợ lâm bồn giữa mả mồ đồng hoang .

77. 

Phàm phu tham dục trói trăn ,
Tự lừa dối bảo nuôi thân kiếm tiền ,
Làm bao nghề nghiệp đảo điên ,
Hoặc đăng cửa lính sa trường bỏ thây .

78. 
tham dục có người tự sát ,
Bị giáo dài xuyên suốt ruột gan .
Hoặc là đoản kiếm sát thương ,
Hoặc cơn hỏa hoạn thiêu thân cháy nhà .

79. 

Tham tiền trải lắm khổ đau ,
Làm ra cất giữ âu sầu tài hao .
Vì tiền tâm lực tiêu ma ,
Biết bao giờ mới thoát ra khổ này .

80. 

 Tham dục khổ não nhiều, vui ít ,
Chẳng khác nào con vật kéo xe .
Ruột sa nước mắt đầm đìa ,
Chỉ mong ngụm cỏ đỡ khi đói lòng .

81. 

Lợi nhỏ này súc sanh dễ được ,
Chứ con người chật vật hết hơi .
Bôn ba góc biển chân trời ,
Tiếc thay hủy hoại thân người hiếm khan .

82. 

Sắc tài rồi cũng tiêu tan ,
Đam mê khiến đọa muôn vàn khổ đau .
Vui giây lát khổ dài lâu ,
Súc sinh quỷ đói về sau đọa đày .

83. 

Kham nhẫn một phần ngàn khổ ấy ,
Để tu hành cũng thấy vinh quang .
Dục tham luống chịu nhọc nhằn ,
Qua vô lượng kiếp chẳng mang lại gì .

84. 

Lấy đau khổ để mà suy ,
Mới hay tham dục lắm bề tai ương .
Địch thù binh lửa không bằng ,
Hố sâu độc dược chẳng nhằm nhò chi .

85. 

Vậy nên hãy chán chê thanh sắc ,
Vui núi rừng tranh chấp lánh xa .
Thân tâm chấm dứt bôn ba ,
Thì còn đâu nữa bi ca khổ sầu .

86. 

Dưới trăng vằng vặc đêm thâu ,
Hương rừng phảng phất gió đầu thu êm .
Vui thay ẩn sĩ tâm thiền ,
Từ bi lan khắp hữu tình khổ đau .

87. 

Dưới gốc cây hoặc ngôi nhà trống ,
Hoặc ở nơi hang động cô liêu .
Tung tăng mặc ý tiêu diêu ,
Chẳng còn sở hữu nên nhiều tự do .

88. 

Lìa tham ái chẳng âu lo ,
Còn đâu vướng bận trâu bò ngựa xe .
Vương hầu khanh tướng thua xa ,
Thú vui ẩn sĩ rừng già đạm thanh .

89. 

Sau thiền quán hại tai năm dục ,
Và quán về công đức yểm ly .
Đến phần tu quán bồ đề ,
Dứt tâm phân biệt người - ta rạch ròi .

90. 

Trước tiên nên quán ta, người ,
Giống nhau ở chỗ tìm vui tránh phiền .
Nên cần thương cả chúng sinh ,
Cũng như thương bản thân mình thế thôi .

91. 

Thân thể dù chân tay đủ thứ ,
Giữ chân tay đồng nghĩa lo thân .
Khổ vui khác mỗi cá nhân ,
Tìm vui tránh khổ vẫn hằng giống nhau .

92. 

Khổ mà ta chịu nơi thân ,
Không gây tổn hại đến thân của người .
Nhưng vì xem khổ là tôi ,
Khó kham bởi ngã chấp nơi tâm mình .

93. 

Khổ người chẳng liên can bản ngã ,
Nhưng lắng nghe tận đáy tim ta .
Thì ta sẽ thấy xót xa ,
Như mình đau khổ khó mà nhẫn kham .

94. 

Khổ đau người, hãy xua tan ,
Và đem an lạc muôn vàn chúng sinh .
Ai ai cũng vốn như mình ,
Ưa vui ghét khổ hữu tình thói chung .

95-96. 

Ta lẫn người đều mong vui sướng ,
Sướng vui sao muốn hưởng riêng mình .
Có ai muốn khổ vào thân ,
Sao ta chỉ tự che thân thoát nàn .

97. 

Nếu người bảo : “ Chẳng tương quan ,
Khổ nơi người khác không quàng đến tôi ” .
Vậy thì nỗi khổ tương lai ,
Can chi hiện tại mà ngươi phải phòng .

98. 

Nếu vì “ Khi chết mang thân khác ,
Thân tái sinh cũng khác thân này .
Sẵn sàng chấp nhận tương lai” ,
Ấy là tà kiến hại tai khôn lường .

99. 

Bảo “ Ai khổ tự lo thân ,
Tôi không phải nó đâu cần chở che ” .
Vậy thì chân chẳng phải tay ,
Đáng ra tay chớ chở che chân mình .

100. 

 Nếu ngươi bảo “ Quả tình phi lý ,
Chỉ do tôi nắm lấy bản thân ” . 
Vậy đừng chấp tự tha thân ,
Đấy là tà kiến phải cần bỏ đi .

101. 

 Chỉ do tương tục thời gian ,
năm uẩn kết hợp thành cái thân .
Thật không có tự tha nhân ,
Thì ai trừ diệt khổ nàn cho ai .

102. 

 “ Nếu kỳ thực không người chịu khổ ,
Thì ta người nào có khác nhau ” .
Nhưng đà thấy có khổ đau ,
Quyết trừ diệt chớ mè nheo ta người .

103. 

Đừng nói “ Chẳng cần chi diệt khổ ,
Cho mọi người vì có thực đâu” .
Vậy thì khi bạn khổ đau ,
Cũng nên thây kệ như bao hữu tình .

104. 

 “ Vì sao nỗ lực phát sinh ,
Cái tâm bi mẫn khiến mình khổ thêm ” .
Thực khi thương khổ chúng sinh ,
Thì không còn có sầu riêng chút nào .

105. 

 Kẻ có lòng vị tha quảng đại ,
Thì sẽ vì tự lợi lợi tha .
Rước phiền đến bản thân ta ,
Để trừ thống khổ hằng sa hữu tình .

106. 

TrongTam ma địa vương kinh ,
Nói về Bồ tát hi sinh cứu người .
Biết vua mưu hại cho ngài ,
Vẫn cam chịu để vạn người sống an .

107. 

 Quán bình đẳng, ai chuyên pháp đó ,
Sẽ ham trừ thống khổ thế gian .
Như thiên nga xuống đầm sen ,
A tì địa ngục hân hoan bước vào .

108. 

Hiền nhân vui sướng rạt rào ,
Khi sinh chúng hết khổ đau, thoát nàn. .
Niềm vui như thể đại dương ,
Không còn đâu những tính toan riêng mình .

109. 

Hãy mưu lợi ích tha nhân ,
Mà không tự đắc kiêu căng chút nào .
Không chờ quả tốt mai sau ,
Vui làm thiện nghiệp chẳng cầu lợi danh .

110. 

 Như ta tự giữ mình tránh khổ ,
Dù chỉ là đau khổ linh tinh .
Ta nên che chở hữu tình ,
Yêu người như thể yêu mình không hai .

111-112. 

Giọt tinh huyết chẳng phải ta .
Nhưng ta quen thói chấp “ Ta, thân này ” .
Thân ta hoán vị thân người ,
Cũng thành không khó nếu dời thói quen .

113. 

 Tự thương thân gặp nhiều tai họa ,
Thương thân người phúc hóa hằng sa .
Hãy nên tu tập vị tha ,
Diệt trừ ngã chấp mới là an vui .

114. 

Tay chân đồng một thân thôi ,
Một phần đau đớn cả người bất an .
Cuộc đời như một thể thân ,
Hữu tình cũng tợ tay chân ấy mà .

115. 

Thân này vốn không ta, vô ngã ,
Ta lại quen nhìn nó của ta .
Sao không xem kẻ khác kia ,
Cũng dường như thể đấy là thân tôi .

116. 

Hãy lo lợi ích muôn người ,
Như lo chính bản thân tôi sống còn .
Ai cần đền đáp, kiêu căng ,
Khi nuôi dưỡng chính thể thân của mình .

117. 

Một lời nặng khiến mình khó nhẫn ,
Những đớn đau cẩn thận tránh xa .
Như ta thương bản thân ta ,
Hãy đem tâm ấy trải ra muôn người .

118. 

 Đại bi cứu hộ muôn loài ,
Quan âm bồ tát thương hoài chúng sinh .
Gia trì thánh hiệu thiêng linh ,
Trừ bao khiếp sợ hữu tình trầm luân .

119. 

Dù thấy khó xin đừng thối chí ,
Mọi việc đều hóa dễ do quen .
Có người ta sợ nghe tên ,
Nhưng khi kề cận trở nên bạn hiền .

120. 

Kẻ nào muốn tự cứu mình ,
Và bao kẻ khác khỏi vành khổ đau .
Tập quen tha, tự đổi trao ,
Ấy là bí quyết đi vào Vô sanh .

121. 

Chỉ vì tham đắm tự thân ,
Mà sinh ra đủ muôn ngàn sợ run .
Nguồn lo ấy chính bản thân ,
Đáng nên giận nó cừu nhân đâu bằng .

122. 

 Vì bản ngã trăm mưu ngàn kế ,
Trị đói gầy lắm kẻ sát sinh .
Thú chim không chốn ẩn mình ,
Lại thêm trộm cướp nấp rình đường quan .

123. 

 Kẻ vì lợi lộc danh xưng ,
Hại cha giết mẹ lương tâm không còn .
Trộm Tam bảo vật bán luôn ,
Gieo nhân địa ngục muôn vàn khổ đau .

124. 

 Kẻ thông minh ai nào thiển cận ,
Bảo hộ và cưng dưỡng tấm thân .
Chỉ nên xem nó cừu nhân ,
Dễ đưa ta đến mười tầng âm ty .

125. 

 Nếu cho hết tôi còn gì ,
Đây là cửa quỷ lối suy nghĩ này .
Đường đi lên cõi lành thay ,
Là tâm nghĩ tưởng của này để cho .

126. 

Ai vì bản thân ta hại chúng ,
Sẽ sa vào rẻ rúng khổ đau .
Vì người chuốc lấy thương đau ,
Thì bao nhiêu việc cũng mau viên thành .

127. 

Muốn mình ở tuốt trên cao ,
Sẽ rơi vào chốn vực sâu thấp hèn .
Hạ mình nâng kẻ khác lên ,
Thì sinh đến cõi nhân thiên tốt lành .

128. 

Sai người phục dịch cho mình ,
Mai sau chịu cảnh rẻ khinh tôi đòi .
Hậu người để bạc phần tôi ,
Sẽ thành vương tước sống đời cao sang .

129. 

Bao nhiêu hạnh phúc trần gian ,
Ấy do xả kỷ lợi nhân mà thành .
Bao nhiêu thống khổ lênh đênh ,
Đều do ích kỷ mong mình sướng thôi .

130. 

Cần chi nói lắm lời, quá rõ ,
Kẻ phàm ngu chỉ biết có ta .
Đấng Mâu ni lợi muôn nhà ,
Xem hai nẻo ấy khác xa muôn trùng .

131. 

Nếu không gác hạnh phúc mình ,
Để lo quần chúng khó thành tu nhân .
Ngôi cao chánh giác vô phần ,
Ở trong sinh tử cũng không an nào .

132. 

Tạm gác chuyện đời sau để đó ,
Riêng đời này chịu khó có công .
Không vì kẻ khác hết lòng ,
Thì sao thành tựu uớc mong riêng mình .

133. 

Lợi tha được phúc cho mình ,
Không làm như thế ắt mình kém vui .
Hại người chuốc lắm khổ xui ,
Kẻ ngu chắc phải làm mồi nạn tai .

134. 

 Bao nhiêu tai họa ở đời ,
Hãi hùng khốn khổ đêm dài bất an .
Đều do chấp ngã thương thân ,
Ác ma ăn hại ta cần để chi .

135. 

Khi ma ngã chấp chưa trừ ,
Thì ta vẫn khổ đau như thuở nào .
Chưa quăng bó lửa trên tay ,
Đừng hòng nó chẳng cháy lây thân mình .

136. 

Hãy đình chỉ ác hành tự hại ,
Với hữu tình mang lại an vui .
Thương người như thể thân tôi ,
Thì kho hạnh phúc trên đời chứa chan .

137. 

Với tâm nên tự nhủ rằng ,
Từ đây ta thuộc của toàn chúng sinh .
Chuyên mưu lợi ích hữu tình ,
Ngoài ra việc đó không nên nghĩ gì .

138. 

 Mắt này với tứ chi thân thể ,
Từ nay không dùng để lợi riêng .
Không làm tổn hại chúng sinh ,
Bằng thân kia đã hiến mình lợi tha .

139. 

 Thân tài sản thảy mang ra ,
Để làm lợi lạc muôn nhà xung quanh .
Luôn luôn tôn trọng hữu tình ,
Giúp ta mau chóng viên thành quả tu .

140. 

Cách thiền quán như sau hoán đổi ,
Địa vị tôi đổi với ba người .
Thấp bằng cao quý hơn tôi ,
Quán ba tâm trạng ba người nói trên .

141. 

Trước là tâm trạng ghét ghen ,
Của người tự thấy thấp hèn hơn tôi .
“ Bao nhiêu hạnh phúc trên đời ,
Đều quy thân nó còn tôi không gì ” .

142. 

“ Ta lao động mệt đừ vất vả ,
Kia an nhàn thư thả tấm thân .
Kia thì danh dự vẻ vang ,
Ta thì khốn đốn thân tàn danh hư ” .

143. 

 “ So vài kẻ, nó còn thua ,
Và ta cũng trội hơn xa lắm người .
Ta đây đâu phải bất tài ,
Đương nhiên ta cũng có vài điểm son ” .

144. 

 “ Sở dĩ ta không tròn giới kiến ,
Ấy đều do phiền muộn xui nên .
Đáng y ra mặt bạn hiền ,
Giúp ta tiến thủ không phiền khó khăn ” .

145. 

“ Kẻ kia chẳng giúp ta cùng ,
Lại còn khi dễ, ôi lòng xấu xa .
Y dù có lắm tài ba ,
Cũng đâu ích lợi cho ta chút gì ” .

146. 

 “ Y không xót kẻ ngu si .
Kẹt nơi cửa ngục a tỳ gớm ghê .
Chỉ ra ngoài để tự khoe ,
Muốn tranh thắng với ai kia trí hiền ” .

147. 

 Đây tâm lý kẻ ngang hàng ,
“ Kia là người kể ngang bằng như tôi .
Tôi cần vượt nó xa vời ,
Về danh tài lợi tay đôi tranh hùng ” .

148. 

 “ Ta sẽ tự tuyên dương công đức ,
Khiến danh mình vang khắp gần xa .
Và dìm công trạng kẻ kia ,
Không ai được biết chút gì mảy may ” .

149. 

 “ Lỗi lầm ta hãy nên giấu kỹ ,
Để mọi người kiêng nể ta hơn .
Chỉ riêng ta được cúng dường ,
Không cho kẻ ấy được phần lợi danh ” .

150. 

 “ Mong sao y gặp tai nàn ,
Bôn ba lưu lạc chẳng phần yên vui .
Bị người trào lộng chê bai ,
Bị người quở trách mới hài lòng ta ” .

151. 

Cuối cùng kẻ hơn ta lại nghĩ ,
Dung mạo ta tài trí giàu sang .
Kẻ kia sao dám tranh hơn ,
Rõ điên thực tợ tôm tranh với rồng ” .

152. 

“ Khi nghe đại chúng đồng thanh ,
Ngợi ca công đức của mình ta đây .
Thì ta sung sướng ngất ngây ,
Lông mao dựng đứng nổi gai khắp người ” .

153. 

 “ Ta sẽ đoạt của y tài sản ,
Nếu y làm thuê mướn cho ta .
Chỉ bao vừa đủ ấm no ,
Còn dư chiếm hết khỏi lo y giàu ” .

154. 

 “ Phải làm y mãi lo âu ,
Mất ăn mất ngủ khổ sầu liên miên ” . 
Chính do chấp ngã hại mình ,
Ở trong sinh tử chịu nghìn đớn đau .

155. 

Hỡi tâm vì muốn lợi riêng ,
Trải vô số kiếp lưu linh nhọc nhằn .
Nhưng sao thống khổ càng tăng ,
Đều do ngã ái ngươi hằng chưa buông .

156. 

Nay đổi lại nên vâng lời Phật ,
Tận tâm làm lợi lạc quần sanh .
Như lai luôn nói lời chân ,
Vâng theo giáo lý trăm phần yên vui .

157. 

 Nếu ngươi từ trước đến nay ,
Luôn hành như thế đâu hay khổ hoài .
Dù chưa chứng Phật Như lai ,
Cũng không đến nỗi lạc loài trầm luân .

158. 

Từ tinh chất của mẹ cha ,
Sao ngươi có thể chấp là thân tôi .
Vậy thì với kẻ khác ngươi ,
Cũng nên cho chính thân tôi thể đồng .

159-160. 

Thử xem hoán đổi thực không ,
Của mình lấy hết biếu không cho người .
Sẻ san lợi lộc an vui ,
Quan tâm mọi kẻ hết người ghét ganh .

161. 

Ta nên bỏ hạnh phúc mình ,
Chịu thay thống khổ thường hành lợi tha .
Xem từng tâm niệm của ta ,
Xét tìm lầm lỗi để mà sửa sai .

162-163. 

Tội kẻ khác ta hay nhận thế ,
Lỗi nhỏ mình không thể bỏ qua .
Tán dương tiếng tốt người ta ,
Đức mình ẩn giấu khó mà ai hay .

164. 

 Tự thân nhiều lỗi xưa nay ,
Công lao chẳng đủ cho người ngợi khen .
Vậy nên giữ phận thấp hèn ,
Luôn hầu hạ chúng tợ tên nô tỳ .

165. 

Bởi trước đây tôi thường ích kỷ ,
Làm việc gì cũng hại chúng nhân .
Nên nay vì muốn ăn năn ,
Tôi nguyền lãnh hết khó khăn cho người .

166. 

Khi tu hoán vị mình người ,
Chớ nên lộ vẻ ta đây, ngoan cường .
Như dâu mới đến nhà chồng ,
Hành vi nhút nhát nói năng rụt rè .

167. 

Hạnh lợi tha kiên trì chớ xả ,
Luôn giữ gìn tất cả chúng sinh .
Chế tâm tham dục hiện hành ,
Nếu quên giữ giới tự mình răn tâm .

168. 

 “ Hỡi này tâm ý ta ơi .
Đã nghe giáo giới, cứ lơi tu hành ,
Thì bao tội lỗi, coi chừng ,
Chỉ do ngươi chịu chớ đừng trách ai ” .

169. 

“ Từ trước ta bị ngươi khống chế ,
Trở thành người ích kỷ kiêu căng .
Hại kia thấy đã rõ ràng ,
Ta nay quyết đập tan tành thói hư ” .

170. 

“ Từ nay tất cả tâm tư ,
Từ ích kỷ đến lợi tha chuyển thành .
Vậy ngươi hãy rán tuân hành ,
Quên thân thể với chúng sanh hết lòng ” .

171. 

“ Nếu ta đã buông lung lơ đễnh ,
Chưa đem ngươi phụng hiến hữu tình .
Thì ngươi, tâm ý tinh ranh ,
Chắc đem ta bán mười thành âm ty ” .

172. 

 “ Trải qua vô số kiếp kỳ ,
Ta luôn điêu đứng cũng vì tâm đây .
Chỉ lo ích kỷ riêng tây ,
Nay ta quyết dẹp họa tai khôn lường ” .

173. 

 “ Nếu ngươi còn tự tiếc thân ,
Chớ nên chấp ngã, lần khân lo mình .
Nhớ luôn thương giúp hữu tình ,
Ấy là ngươi tự thương mình đấy thôi ” .

174. 

 “ Đãy da thối ngươi càng che chở ,
Càng nâng niu phục vụ tấm thân .
Thì càng khiến nó trầm luân ,
Đọa vào thống khổ muôn phần đáng thương ” .

175. 

Dục tham vẫn cứ leo thang ,
Trong khi thân thể ngày càng suy vi .
Làm sao thỏa mãn tham kia ,
Chủ toàn cõi đất cũng chưa thỏa lòng .

176. 

 Theo tham dục bao giờ mới mãn ,
Chỉ chuốc thêm thất vọng não nề .
Nhưng người không ước mong chi ,
Thì bao hạnh phúc tràn trề như mưa .

177. 

Hưởng nhiều tăng sự tham thân ,
Chớ nên cho túi da thân đủ đầy .
Vật ưa thích cũng không ôm ,
Tâm mà được thế, quý hơn kho tàng .

178. 

 Thân bất tịnh đáng nên kinh hãi .
Duy chỉ là một khối vô tri .
Do tâm thúc giục chuyển di .
Chết ra tro bụi chấp gì thân tôi .

179. 

Dù còn sống hoặc ra ma ,
Cái thân chỉ một túi da vô tình .
Sao si chấp nó là mình ,
Sao không xả hết hợm mình kiêu căng .

180. 

 Do phụng thị tấm thân túi thịt ,
Chịu vô vàn bao xiết khổ đau .
Cần chi tức giận, tham cầu ,
Khi thân ấy chẳng khác nào khúc cây .

181. 

Dù ta tận lực chở che ,
Hay là phó mặc chim tha thú vồ .
Thân kia có giận, vui đâu ,
Sao ta vì nó chuốc vào tham sân .

182. 

Khen thân nào khiến thân mừng ,
Chê thân nó cũng chẳng từng giận chi .
Cái thân vô giác vô tri ,
Cần chi lao nhọc chỉ vì nó thôi .

183. 

 “ Ai ưa thích cái thân này ,
Chính là bạn tốt khiến tôi yêu vì ” . 
Mọi người vẫn ái tự thân ,
Sao ngươi tất cả không từng mến ưa .

184. 

 Hãy quên mình, sống cho đại chúng ,
Lìa tham thân, phụng thị muôn người .
Thân này có lắm họa tai ,
Nhưng là lợi khí nếu hay giúp đời .

185. 

Lối hành xử của kẻ ngu ,
Từ nay chán bỏ chỉ theo trí hiền. .
Dẹp tan giải đãi thùy miên ,
Tuân theo Giáo huấn cần chuyên tu trì .

186. 

Như Con Phật đấng từ bi ,
Tôi nguyền hoàn tất những gì phải lo .
Nếu không tinh tấn chuyên tu ,
Bao giờ ra khỏi ngục tù khổ đau .

187. 

Muốn trừ chướng ngại cho tu tập ,
Phải tránh xa nẻo ác đường tà .
Thường theo chính đạo Thích ca ,
Chuyên tâm tu học pháp Tam ma đề .
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 182716)
01/04/2012(Xem: 28387)
08/11/2018(Xem: 8308)
08/02/2015(Xem: 40700)
25/07/2011(Xem: 105048)
10/10/2010(Xem: 102049)