Chương 3 Gìn Giử Tâm Bồ Đề

14/11/201012:00 SA(Xem: 30288)
Chương 3 Gìn Giử Tâm Bồ Đề
Chương 3
Gìn Giử Tâm Bồ Đề 

1. 

Con vui theo những hạnh lành ,
Dứt trừ thống khổ chúng sinh ba đường .
Và đem an lạc cát tường ,
Cho bao nhiêu kẻ còn
vương khổ sầu .

2. 

Con tùy hỉ hạnh tu phước đức ,
Tích lũy nhân chánh giác trọn lành .
Con vui theo hạnh hữu tình ,
Quyết tâm ra khỏi tử sinh luân hồi .

3. 

Vui theo Chánh Giác tột vời ,
Vui theo Bồ tát ở mười ngôi cao .
Vui theo vô lượng công lao ,
Ban vui cứu khổ cho nhiều chúng sinh .

4. 

Khi biết Phật rắp ranh nhập diệt ,
Con vội vàng tha thiết cầu xin :
Xin ngài trụ thế liên miên ,
Cho nhân gian khỏi sa miền mê luân .

5. 

Con quỳ trước Phật mười phương ,
Chắp tay cầu khấn xin thương hữu tình .
Xin vì tất cả chúng sinh ,
Đốt lên Đèn Pháp quang minh thế trần .

6.

Bao thiện hành như trên tích tập ,
Vui theo cùng thỉnh Phật chuyển luân .
Xin cầu cho cả chúng nhân ,
Tiêu trừ hết mọi não phiền khổ đau .

7. 

Chúng sinh nào mắc bệnh lâu ,
Giờ đây cũng muốn tìm cầu thuốc thang .
Nguyện làm y sĩ , dược phương ,
Cùng là khán hộ đỡ cơn khổ nàn .

8. 

Mong mưa thực phẩm xối chan ,
Giải trừ đói khát lan tràn khắp nơi .
Gặp cơn tai ách cơ trời ,
Hóa thành thực phẩm vơi cơn đói lòng .

9. 

Với bao kẻ trong cơn túng quẫn ,
Hóa làm kho vô tận không vơi .
Hiện ratrước mắt người ,
Bao nhu yếu phẩm cho đời ấm no

10. 

Chỉ vì mong muốn lợi tha ,
Con không tiếc lẫn dù là vật chi .
Thân cùng tài sản những gì ,
Hạnh lành tất cả hướng về chúng nhân .

11. 

Khi chết tất không mang theo được ,
Sao bằng nay xả trước là hơn .
Thân , tà i, thiện hạnh thí luôn ,
Niết bàn hiển lộ trong nguồn tâm ngay .

12. 

Thân này con đã xả ly ,
Chúng sinh dụng tất kể chi nhọc nhằn .
Dù ai giết hại cũng cam ,
Nói chi đánh chửi không phiền mảy may .

13. 

Dù chúng đem thân này đối tượng ,
Để chê bai trào lộng linh tinh .
Đã cho tất cả hữu tình ,
Đâu còn luyến tiếc xem mình quý trân .

14. 

Từ nay con nguyện xả thân ,
Làm bao thiện sự giúp phần yên vui .


Hữu tình ở khắp nơi nơi ,
Nguyện ai thấy được con thời ích tăng .

15 - 16. 

Người thấy con kẻ tin kẻ ghét ,
Cả hai nhà lợi lạc cùng nên .
Dèm pha lăng nhục đảo điên ,
Cũng thành kết một mối duyên bồ đề .

17 - 18. 

Xin chỉ lối cho người lữ khách ,
Xin làm cầu thuyền chở sang sông .
Hóa hòn đảo chốn nghỉ chân ,
Làm đèn , nô bộc đáp ưng nhu cầu . 

19 - 20. 

Hóa bò báu , bảo bình như ý ,
Thuốc tiên cùng thần chú , cây thiêng .
Hóa làm đất nước , hư không .
Duy trì sự sống suốt trong muôn đời .

21. 

Với tất cả muôn loài sinh vật ,
Ở tận cùng biên giới không gian .
Xin làm nguồn sống ủi an .
Đến khi tất cả niết bàn mới thôi .

22 - 23. 

Noi theo chư Phật Như lai ,
Sau khi lập nguyện siêng thay tu hành .
Con vì lợi ích quần sinh ,
Phát tâm rồi cũng quyết tình tiến tu .

24. 

Bậc trí giả từ khi phát được ,
Tâm Bồ đề hết sức thanh cao .

Muốn cho tâm ấy càng sâu ,
Không ngừng ca tụng công lao tâm này.

25 - 26. 

Phúc thay ta được thân người ,
Được sinh đất Phật, Như lai con nhà .
Phải theo tư cách Phật gia ,
Không dơ dòng giống Phật đà tối tôn .

27. 

Như kẻ đui khốn cùng rách nát ,
Mò mẫm trong đống rác được châu .
Bồ đề tôn quý xiết bao ,
Ta nay đã được , phúc nào hơn đây .

28.

Bồ đề tâm cam lồ bất tử ,
Vô tận kho trừ khử khó nghèo .
Dược phương chữa bệnh cheo leo ,
Bóng cây che mát nhóc nheo hữu tình .

29. 

Bồ đề tâm ấy kiều lương ,
Nối bờ sinh tử niết bàn bến kia .
Chúng sinh trên ấy đi qua ,
Vượt bao nẻo ác đường tà hiểm nguy .

30. 

Như vừng trăng trong tâm héo hắt ,
Xua tan niềm khắc khoải sầu đau .
Như vầng nhật sáng lên cao ,
Mây vô minh cũng tan vào hư không .

31 - 32. 

Từ trong diệu pháp Thế tôn ,
Đề hồ tinh chất ngọt ngon kết thành .
Hỡi bao lưu lạc hữu tình ,
Nguồn vui thắng diệu sẵn dành nơi đây .

33. 

Trước chư Phật Như lai cứu thế ,
Con ân cần mời cả chúng sinh .
Hưởng vui chánh giác trọn lành ,
Mong thiên nhân chúng đồng tình hỉ hoan .
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 186255)
01/04/2012(Xem: 31940)
08/11/2018(Xem: 11090)
08/02/2015(Xem: 46339)
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố rằng một cậu bé Mông Cổ sinh ra ở Mỹ là tái sinh của nhà lãnh đạo tinh thần quan trọng thứ ba trong Phật giáo Tây Tạng. Cậu bé tám tuổi được chụp ảnh với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại một buổi lễ diễn ra ở Dharamshala thuộc tiểu bang Himachal Pradesh của Ấn Độ.
Sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông tại Quận Cam bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi ra mắt kinh sách Phật Giáo mang ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam như buổi ra mắt bộ Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023.
Được tin không vui, Ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan đang lâm trọng bệnh ở giây phút cuối đời. Ni sư đã có công dịch thuật nhiều sách Phật học, đặc biệt là bộ sách 7 tập Báo Ứng Hiện Đời khuyên người tin sâu nhân quả hướng về Phật Pháp và ước nguyện cuối đời là muốn độ hết chúng sinh thoát khổ. Thư Viện Hoa Sen đã chuyển tải thông điệp của Ni sư qua việc phổ biến các sách của Ni sư và nay xin được long trọng bố cáo đến toàn thể quý độc giả bài viết cuối cùng của Ni Sư. Ước mong quý độc giả đồng cùng với các thành viên ban biên tập Thư Viện Ha Sen dành chút giây hướng về Ni sư và cầu nguyện cho Ni sư thân tâm được an lạc khi chưa thuận thế vô thường và khi thuận thế vô thường thanh thản về cõi Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu hành rồi trở lại cõi Ta Bà cứu độ chúng sinh.