Kỹ Thuật Làm Tâm Tĩnh Lặng – Techniques To Silence The Mind – Ajahn Brahm - Dịch Anh – Việt: Phương Thủy

01/04/20224:01 SA(Xem: 6250)
Kỹ Thuật Làm Tâm Tĩnh Lặng – Techniques To Silence The Mind – Ajahn Brahm - Dịch Anh – Việt: Phương Thủy
KỸ THUẬT GIỮ TÂM TĨNH LẶNG
Techniques to silence the mind 
Ajahn Brahm
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=haWd-1Ia3d0
Dịch Anh – Việt: Phương Thủy
Lời người dịch: khuyến khích độc giả nghe clip trước khi đọc, dù không hiểu tiếng Anh.


PDF icon (4)Tips_kỹ thuật giữ tâm tĩnh lặng_Ajahn Brahm 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/08/2023(Xem: 896)
07/09/2022(Xem: 5499)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana