Thư Ngỏ Đúc Đại Hồng Chung của Tịnh Viện Liên Hoa

17/04/20236:32 CH(Xem: 496)
Thư Ngỏ Đúc Đại Hồng Chung của Tịnh Viện Liên Hoa

blank
Thư Ngỏ Đúc Đại Hồng Chung

 

      Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

      Kính bạch: Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Chư Đại đức Tăng- Ni.

      Kính thưa: Quý Thiện nam Tín nữ, Phật tử gần xa, cùng các nhà hảo tâm…

     

      Chuông hay Đại hồng chung là một pháp bảo, pháp khí linh thiêng có sức lan tỏa rất lớn đến đời sống tâm linh của con người, mọi loài và mọi cảnh giới. Tiếng chuông chùa theo kinh điển, có thể thấu đến cõi địa ngục u ám, chúng sanh nào bị đọa nơi địa ngục nhờ nghe tiếng chuông này liền được giải thoát.

       Trong giáo lý nhà Phật cũng với hai bài kệ thỉnh chuông, mỗi khi đánh chuông lời kệ cùng tiếng chuông vang vọng thấu cõi âm ti để chuyển hóa nghiệp lực chúng sanhthức tỉnh nhân tâm, bỏ ác làm lành, quay về nẻo giác.

       Kinh Tăng Nhất A Hàm có chép: “Mỗi khi nghe tiếng chuông chùa ngân lên, thì những hình phạt trong các ác đạo được tạm thời dừng nghỉ, chúng sanh nào đang chịu những hình phạt ấy cũng tạm thời an vui”.

      Thiết nghĩ:

       “Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông

      Trong ba việc ấy thập phương nên làm!”

       Để đại chúng được tận hưởng sự lợi ích của tiếng chuông, Liên Hoa Tịnh Viện dự kiến sẽ đúc một quả chuông nặng 1 tấn.

       Tổng kinh phí là: 520.000.000 (Năm trăm hai mươi triệu Việt Nam đồng)

       Chúng con thiết nghĩ Phật sự trọng đại này phải được hồng ân Tam Bảo gia hộ và sự hoan hỷ trợ duyên của Chư Tôn Thiền Đức Tăng -Ni và quý Thiện nam -Tín nữ Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm… tùy tâm hỷ cúng, góp phần công đức cho Phật sự này sớm được thành tựu viên mãn.

       Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị “Thân tâm thường lạc, kiết tường như ý nguyện.”

       Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

 

       Nha Trang, ngày 1 tháng 02 năm Quý Mão -2023

       TM. Tịnh Viện Liên Hoa

       Trụ Trì

       Tỳ Kheo Thích Tâm Chánh

 

      Mọi chi tiết và sự phát tâm hỷ cúng xin vui lòng liên lạc:

      Tỳ Kheo Thích Tâm Chánh - Liên Hoa Tịnh Viện

      Địa chỉ: Tổ 19 Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

      Số điện thoại: 0772 444 197

      Số tài khoản: 0772444197 (Nguyễn Duy Tân) Ngân hàng Quân Đội (MB Bank).

blankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblank

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana