Thủy: Chung

29/06/20143:40 SA(Xem: 5036)
Thủy: Chung

THỦY: CHUNG

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

LTS: Ngày xưa Hán Cao Hoàng bên Tầu vì nước Hung Nô nhiều lần làm khổ biên cương, không tìm được một phương sách hiệu quả nào mới lấy con gái nhà dân làm công chúa gả cho vua Hung Nô. Người con gái đó là Chiêu Quân. Chiêu Quân xuất hiện như một sứ giả của hoà bình, nàng được miêu tả như một người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, sắc đẹp tuyệt vời luôn hết lòng vì hòa bình và sự bảo tồn giang sơn nhà Hán. Sự quên mình của nàng đã góp phần mang lại hòa bình trong 60 năm giữa nhà Hán và Hung Nô.
Cách đó khoảng hai ngàn năm ở phương Nam, vua nước Đại Việt là đức vua Trần Nhân Tông gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân vua Chiêm Thành. Công chúa Huyền Trân, vị công chúa nước Nam tài sắc vẹn toàn, đã thay mặt triều đình nhà Trần, thực hiện sứ mệnh ngoại giao, tạo hoà bình giữa hai nước, đã thường xuyên tranh chấp lâu đời với nhau. Cuộc hôn nhân không những mang lại hòa bình cho hai nước Việt – Chiêm mà còn mang lại cho nước Việt hai châu Ô và Lý, Lý tức ba tỉnh Thừa Thiên, Quảng Trị và Quảng Bình ngày nay.
Bài Thủy: Chung, của tác giả Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm lần đầu tiên đưa ra sự đồng điệu giữa hai nàng công chúa trong hai thời điểm khác nhau hơn ngàn năm. Cả hai nàng đều vì quên mình mà làm viên gạch xây nền móng hoà bình cho đất nước và cho chúng sinh an lạc. Tuy nhiên, điểm quan trọng ở đây là sự đồng điệu giữa 2 nguồn tư tưởng vĩ đại của 2 vị bồ tátNam Nhạc Tuệ Tư và Đức Huỳnh Phú Sổ về chữ Tánh nằm ngay trong thân ngũ uẩn này. Bài thơ này chỉ là giới thiệu với độc giả, nếu độc giả chú tâm thì đã có sẵn các bản dịch để nghiên cứu sự đồng điệu này.

Lấm tấm sao thưa treo đỉnh tuyết
Lá xanh rừng mấy dịp trút vàng khe
Mảnh pháp bào kiếp kiếp nắng mưa che
Muôn cõi cảnh hiện kinh quyền thần hóa.

Tóc Chiêu Quân bay một chiều nắng hạ
Lược Huyền Trân chưa chải hết sầu đông
Đường ai đi, biết không chỗ tận cùng
Lòng người đá cũng chẳng hề an nghỉ.

Thân phiêu bạc mang nặng nguồn đạo vị
Vóc hao gầy chẳng đổi gánh tình thâm
Chúng sinh ôi, bước bước có vô cùng
Nhất tâm nguyện theo với đời vĩnh kiếp.

Chùa cong mái xanh hai hàng bách diệp
Núi xây vòng, trống điểm xé màn đêm
Trên sư tử vàng, dưới biển rộng mông mênh
Tâm dâu bể, thân trải lòng dâu bể.

Từng cánh trắng hoa rơi vào nhân thế
Đất vàng hoa, chia nửa mảnh tình chung
Nửa ruộng vàng, nửa non bạc, cũng không
Chiều gió lộng đỉnh Thiên Thai gác kiếm.

Ngọn bút thần chấm điểm son đốn, tiệm
Phật là tâm, tâm Phật, thủy tức chung
Lối đi vòng, quanh quẩn giữa giả, không
Trang giấy ố, rã rời tay chép lại.

Một gạch nối, uống trọn ngàn đại hải
Màu thời gian đậm nhạt đã bao mùa
Nối đuốc tàn, đậm nét mực phân bua
Dòng kinh cũ dửng dưng bên tâm loạn.

Trang kinh cuộn giấu thầm tâm kiêu mạn
Mõ chuông khua dấy động cõi tịch hư
Chia đôi bờ bỉ thử gắng công dư
Khắc đạo lý lên màu tâm hồng, tía.

Câu huyền ca* ẩn tàng kinh huyền nghĩa**
Huyền lại huyền, biết mấy kẻ tri âm
Thấy kệ kinh chẳng thấy tánh* tức tâm
Dùng thế trí vẽ vời lời chư Phật.

_____________________________

* Thấy đạo lý chớ nào thấy Tánh còn ẩn trong tim óc xác phàm. Giác Mê Tâm Kệ, Đức Huỳnh Phú Sổ (1920-1947)

** Phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn, Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa, Nam Nhạc Tuệ Tư Đại Thiền Sư (515-577)


Bài đọc thêm:

Am Mây Ngủ - Truyện Ngoại Sử Của Nhất Hạnh



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
19/11/2015(Xem: 10673)
03/08/2016(Xem: 6830)
08/01/2017(Xem: 5423)
02/02/2017(Xem: 5858)
22/06/2017(Xem: 11004)
14/05/2015(Xem: 13264)
24/02/2020(Xem: 6802)
01/08/2015(Xem: 5890)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana