Mục Lục

07/06/201012:00 SA(Xem: 12610)
Mục Lục

KINH DUY-MA-CẬT
Đoàn Trung Còn
Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội 2009

 

MỤC LỤC

 • NGHI THỨC KHAI KINH
 • KINH DUY-MA-CẬT
  QUYỂN THƯỢNG
 • Phẩm thứ nhất: Cõi Phật
 • Phẩm thứ hai: Phương tiện
 • Phẩm thứ ba: Đệ tử
 • Phẩm thứ tư: Bồ Tát
 • KINH DUY-MA-CẬT

  QUYỂN TRUNG
 • Phẩm thứ năm: Văn-thù thăm bệnh
 • Phẩm thứ sáu: Không thể nghĩ bàn
 • Phẩm thứ bảy: Quán chúng sinh
 • Phẩm thứ tám: Đạo Phật
 • Phẩm thứ chín: Vào pháp môn Chẳng phân hai
 • KINH DUY-MA-CẬT
  QUYỂN HẠ
 • Phẩm thứ mười: Phật Hương Tích
 • Phẩm thứ mười một: Hạnh Bồ Tát
 • Phẩm thứ mười hai: Thấy Phật A-súc
 • Phẩm thứ mười ba: Cúng dường Pháp
 • Phẩm thứ mười bốn: Chúc lụy
Tạo bài viết
25/04/2010(Xem: 113065)
Thầy Thích Nhuận Tâm như dường không có ngày nào để nghỉ ngơi... Sau Hội Tết Mile Square Park vừa xong, Thầy đã lo sắp xếp để sẽ tổ chức buổi tiệc Tri ân vào Chủ Nhật 4/3/2018 này tại Việt Báo Gallery ở thị trán Westminster.
Nếu các chính trị gia của chúng ta không phản ứng lại sự than khóc của quốc gia vào buổi sáng hôm nay, thì chúng ta dùng lá phiếu để loại bỏ họ ra khỏi chức vụ. Chúng ta nhấn mạnh về sự quan trọng của lòng từ bi, nhân cách đạo đức, và sức mạnh đạo đức. Và tôi cũng chia sẻ quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói rằng lời cầu nguyện suông sẽ không giải quyết được vấn đề nầy.
Để tri ân những Ân Nhân trong thời gian qua đã tận tình giúp đỡ Thượng Tọa Thích Nhuận Tâm, Trụ trì Chùa Lá, Giám Đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ Miễn Phí Thiện Nhơn Chùa Lá - Gò Vấp (www. chualagovap.org.vn) hoàn thành những Phật sự tại California.