Mục Lục

07/06/201012:00 SA(Xem: 12756)
Mục Lục

KINH DUY-MA-CẬT
Đoàn Trung Còn
Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội 2009

 

MỤC LỤC

 • NGHI THỨC KHAI KINH
 • KINH DUY-MA-CẬT
  QUYỂN THƯỢNG
 • Phẩm thứ nhất: Cõi Phật
 • Phẩm thứ hai: Phương tiện
 • Phẩm thứ ba: Đệ tử
 • Phẩm thứ tư: Bồ Tát
 • KINH DUY-MA-CẬT

  QUYỂN TRUNG
 • Phẩm thứ năm: Văn-thù thăm bệnh
 • Phẩm thứ sáu: Không thể nghĩ bàn
 • Phẩm thứ bảy: Quán chúng sinh
 • Phẩm thứ tám: Đạo Phật
 • Phẩm thứ chín: Vào pháp môn Chẳng phân hai
 • KINH DUY-MA-CẬT
  QUYỂN HẠ
 • Phẩm thứ mười: Phật Hương Tích
 • Phẩm thứ mười một: Hạnh Bồ Tát
 • Phẩm thứ mười hai: Thấy Phật A-súc
 • Phẩm thứ mười ba: Cúng dường Pháp
 • Phẩm thứ mười bốn: Chúc lụy
Tạo bài viết
25/04/2010(Xem: 114091)
“… sự dối trá đã phổ biến tới mức nhiều người không còn nhận ra là mình đang nói dối, thậm chí một cách vô thức, người ta còn vô tình cổ xúy cho sự giả dối. Nói năng giả dối thì được khen là khéo léo”…
Xin giới thiệu video ngày lễ Vu Lan (ngày 2.9.2018) tại thiền viện Đạo Viên, đây là thiền viện duy nhất tại Canada thuộc hệ phái Thiền Trúc Lâm của HT. Thích Thanh Từ, hoạt động đã trên 10 năm.