Mục Lục

07/06/201012:00 SA(Xem: 13393)
Mục Lục

KINH DUY-MA-CẬT
Đoàn Trung Còn
Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội 2009

 

MỤC LỤC

 • NGHI THỨC KHAI KINH
 • KINH DUY-MA-CẬT
  QUYỂN THƯỢNG
 • Phẩm thứ nhất: Cõi Phật
 • Phẩm thứ hai: Phương tiện
 • Phẩm thứ ba: Đệ tử
 • Phẩm thứ tư: Bồ Tát
 • KINH DUY-MA-CẬT

  QUYỂN TRUNG
 • Phẩm thứ năm: Văn-thù thăm bệnh
 • Phẩm thứ sáu: Không thể nghĩ bàn
 • Phẩm thứ bảy: Quán chúng sinh
 • Phẩm thứ tám: Đạo Phật
 • Phẩm thứ chín: Vào pháp môn Chẳng phân hai
 • KINH DUY-MA-CẬT
  QUYỂN HẠ
 • Phẩm thứ mười: Phật Hương Tích
 • Phẩm thứ mười một: Hạnh Bồ Tát
 • Phẩm thứ mười hai: Thấy Phật A-súc
 • Phẩm thứ mười ba: Cúng dường Pháp
 • Phẩm thứ mười bốn: Chúc lụy
Tạo bài viết
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Là một Phật tử, tôi nương theo lời dạy của Đức Phật không thù ghét, không kỳ thị bất cứ chủng tộc nào. Tại Hoa Kỳ, người Da Trắng đang là đa số cho nên họ lãnh đạo đất nước là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nếu có một ông Da Đen hay Da Màu (như Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân…) nổi bật lên và được bầu vào chức vụ lãnh đạo thì điều đó cũng bình thường và công bằng thôi. Đức Phật dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh và đều thành Phật. Giá trị của con người không phải ở màu da, sự thông minh, mà là đạo đức và sự đóng góp của cá nhân ấy cho nhân loại, cho cộng đồng, đất nước.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cách ly an toàn với coronanvirus tại tư thất của ông ấy ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhờ công nghệ thông tin đã giúp ông ấy kết nối với mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện với ông qua ứng dụng truyền thông liên kết video về lòng từ bi, sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và về Tổng thống Trump, trong số các vấn đề khác.