Sống Chết Của Krishnamurti - Mary Lutyens - Ông Không

21/06/201012:00 SA(Xem: 23866)
Sống Chết Của Krishnamurti - Mary Lutyens - Ông Không
SỐNG CHẾT CỦA KRISHNAMURTI
MỘT TIỂU SỬ VIẾT BỞI MARY LUTYENS
THE LIFE AND DEATH OF KRISHNAMURTI
A BIOGRAPHY BY MARY LUTYENS
Lời dịch : Ông Không – Tháng 7-2009

Xin cáo lỗi tác giả Mrs Mary Lutyens vì không có điều kiện nên đã phải “ăn cắp”
nguyên tác quyển sách này trên Internet. (Ông Không)
The Life and Death of Krishnamurti
Copyright © 1990 by Mary Lutyens
blank
Tạo bài viết
16/08/2013(Xem: 12229)
Xin tất cả mọi người nhớ cho, thế giới này không phải chỉ dành cho người Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo… mà nó là một cộng đồng chúng sinh, nếu muốn tồn tại chúng ta phải dung hòa với nhau, nhường nhịn và chịu đựng nhau…để cùng tiến lên. Và cũng xin nhớ cho chân lý của mình chưa hẳn là chân lý của người - mà chúng ta cần phải chia xẻ giá trị của chân lý. Đây là nhiệm vụ cao quý của các nhà lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo chính quyền, các triết gia, các nhà tư tưởng, các nhà bảo vệ nhân quyền và của tất cả mọi người nếu chúng ta muốn sống trong một thế giới yên bình.