Lễ Đặt Viên Đá Tái Thiết Chùa Sắc Tứ Kim Sơn (Nha Trang)

13/03/20195:36 CH(Xem: 2344)
Lễ Đặt Viên Đá Tái Thiết Chùa Sắc Tứ Kim Sơn (Nha Trang)
THIỆP MỜI

LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ
TÁI THIẾT CHÙA SẮC TỨ KIM SƠN
(19 tháng 2 năm Kỷ Hợi, nhằm ngày 24 tháng 3 năm 2019)


blank
blankblank
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana