Bilingual: 150. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

04/06/20233:09 SA(Xem: 699)
Bilingual: 150. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

blankBilingual:
150. TELEGRAM FROM THE EMBASSY IN VIETNAM
TO THE DEPARTMENT OF STATE 
CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

Author: Trueheart

Translated by Nguyên Giác

 
us-embassy-saigon-vietnam_200-2

 


150. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

Saigon, June 4, 1963, 5 p.m.

Vietnamese JGS this morning requested through JAOC channels urgent airlift for approximately 350 military police from Vung Tau (Cap St. Jacques) to Hue. Purpose of lift connected with civil disturbances at Hue. Under normal conditions USAF C-123’s would be used in this operation. Have discussed the matter with MACV. JGS is being informed by MACV that use of US airplanes will not be permitted.

I shall also inform Thuan at first opportunity explaining that US cannot become involved, even indirectly, in GVN control measures at Hue. I hope that GVN will interpret this decision as reinforcing our recommendations for different approach to this problem. FYI. Use of USAF planes would of course be immediately apparent to Hue population. Even if troops lifted only as far as Danang, which alternate possibility, word would presumably quickly reach Hue. This action will not prevent movement of MP’s, as GVN can provide its own lift.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d150

 

.... o ....

 

150. Công điện từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

 

Sài Gòn, ngày 4 tháng 6 năm 1963, 5 giờ chiều.

Bộ Tổng tư lệnh Quân lực Việt Nam (JGS: Joint General Staff) sáng nay đã yêu cầu thông qua các kênh của JAOC (Joint Air Operation Center: Trung Tâm Phối Hợp Không Quân) chở đi khẩn cấp khoảng 350 quân cảnh từ Vũng Tàu (Cap St. Jacques) đến Huế. Mục đích của không vận vì liên quan đến vụ hỗn loạn dân sự tại Huế. Trong điều kiện bình thường, trực thăng USAF C-123 sẽ được sử dụng trong hoạt động này. Đã thảo luận vấn đề với MACV (Military Assistance Command, Vietnam: Cơ quan Hỗ trợ Quân sự Hoa Kỳ tại VN). [Nhưng vì trường hợp này không bình thường, nên] JGS được MACV thông báo rằng việc sử dụng máy bay Mỹ sẽ không được phép.

.

Tôi cũng sẽ thông báo cho [Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình] Thuần ngay khi có cơ hội, giải thích rằng Hoa Kỳ không thể can dự, dù là gián tiếp, vào các biện pháp kiểm soát của Chính phủ Việt Nam tại Huế. Tôi hy vọng rằng Chính phủ Việt Nam sẽ hiểu quyết định này là củng cố các khuyến nghị của chúng tôi về cách tiếp cận khác đối với vấn đề này. FYI (for your information: để biết). Tất nhiên, việc sử dụng máy bay của Không quân Hoa Kỳ sẽ được người dân Huế biết ngay lập tức. Ngay cả khi chỉ đưa quân xuống Đà Nẵng, nơi có thể đổ quân xuống thay cho Huế, tin tức hẵn là sẽ nhanh chóng lan truyền đến được Huế. Hành động này sẽ không ngăn cản sự di chuyển của MP (military police: quân cảnh), vì Chính phủ Việt Nam có thể cung cấp lực phi cơ của riêng họ.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

....o....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9593)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana