Bilingual: 163. From the Embassy: Venerable Quang Duc set himself on fire / HT Quảng Đức tự thiêu.

09/06/20232:57 SA(Xem: 726)
Bilingual: 163. From the Embassy: Venerable Quang Duc set himself on fire / HT Quảng Đức tự thiêu.

 

blankBilingual:
163. FROM THE EMBASSY:
VENERABLE QUANG DUC SET HIMSELF ON FIRE /
HT QUẢNG ĐỨC TỰ THIÊU.
 

Author: Trueheart
Translated by Nguyên Giác

 
us-embassy-saigon-vietnam_200-2

 

163. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, June 11, 1963.

 

1146.

At about 1000 hours this morning Buddhist bonze burned himself to death at corner Phan Dinh Phung and Le Van Duyet Streets in Saigon. Preliminary information indicates Bonze (name unknown) was surrounded by massed ranks of from 200 to 300 Bonzes, applied gasoline to robe, and ignited it. Police tried vainly break through ranks of Bonzes. Embassy officer has viewed body. Burning viewed by crowd of 400-500 spectators.

Quang Duc’s suicide was photographed by Malcolm Browne of Associated Press. Several American newsmen had been informed in advance that something important might happen that morning near Xa Loi Pagoda, but only Browne responded. His photograph, taken an instant after the flames erupted, was published around the world. In John Mecklin’s view, the photograph “had a shock effect of incalculable value to the Buddhist cause, becoming a symbol of the state of things in Vietnam.” (Mecklin, Mission in Torment, p. 157)

Crowd orderly but growing. Police maintaining Bonzes in places and refusing permit procession to continue. Reportedly another Bonze prepared disembowel himself in protest today.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d163

 

.

.... o ....

 

163. Công điện từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
gửi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

 

Sài Gòn, ngày 11 tháng 6 năm 1963.

 

1146.

Vào khoảng 1000 giờ sáng nay, một vị sư Phật giáo đã tự thiêu tại góc đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Thông tin sơ bộ cho thấy nhà sư (không rõ tên) bị bao vây bởi hàng ngũ từ 200 đến 300 nhà sư, tẩm xăng lên áo tràng và lửa phựt lên. Cảnh sát đã cố gắng vượt qua hàng ngũ các nhà sư một cách vô ích. Nhân viên Đại sứ quán đã xem thi thể. Chứng kiến là một đám đông 400-500 người.

Bức ảnh tự thiêu của nhà sư Quảng Đức được chụp bởi Malcolm Browne của Associated Press. Nhiều phóng viên Mỹ đã được thông báo trước rằng sáng hôm đó có thể xảy ra một việc quan trọng gần chùa Xá Lợi, nhưng chỉ có Browne là tới chứng kiến. Bức ảnh của anh này, được chụp ngay sau khi ngọn lửa bùng lên, đã được xuất bản khắp thế giới. Theo quan điểm của John Mecklin, bức ảnh “đã có một tác động gây sốc với giá trị khôn lường đối với sự nghiệp Phật giáo, trở thành một biểu tượng cho tình trạng của mọi thứ ở Việt Nam.” (Mecklin, Mission in Torment, tr. 157)

Đám đông có trật tự nhưng đang đông dần thêm. Cảnh sát duy trì nhà sư ở những nơi tại chỗ và từ chối cho phép đám rước tiếp tục [đi].. Được biết hôm nay một nhà sư khác chuẩn bị mổ bụng để phản đối.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana