Bilingual. 214. From the Embassy. Diem was silent, Times of Vietnam attacked Buddhists / Diệm im lặng, báo Times of Vietnam tấn công Phật tử

20/07/20233:47 SA(Xem: 680)
Bilingual. 214. From the Embassy. Diem was silent, Times of Vietnam attacked Buddhists / Diệm im lặng, báo Times of Vietnam tấn công Phật tử

 

blankBilingual.
214. FROM THE EMBASSY.
DIEM WAS SILENT, TIMES OF VIETNAM ATTACKED BUDDHISTS /
DIỆM IM LẶNG, BÁO TIMES OF VIETNAM TẤN CÔNG PHẬT TỬ

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2214. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, July 9, 1963, 5 p.m.

59. CINCPAC for POLAD.

Embtel 44.

Thuan informed me today that following conversation reported reftel he had asked Diem directly [Page 480]whether he planned speech on Buddhist problem. Diem said he did not. Thuan said he concluded that Luong in talking to CAS officer (Embtel 41)3 must have been referring to passage on problem contained Double Seven speech (Embtel 49).4 Thuan agreed with me that latter not helpful.

Thuan also indicated that he had had no success in getting GVN orders to provinces published and gave every evidence of having run out of steam on Buddhist problem.

I told Thuan I was most discouraged over situation and particularly lack of GVN actions. I also found offensive continuing articles in Times of Vietnam seeking link US with 1960 coup5 and taunt Buddhists.

I spent all day yesterday accompanying Ambassador Bowles on visits to Diem, Tho, Thuan and Mau.6 Buddhist problem not mentioned directly by Diem in session which lasted nearly four hours nor was it referred to in other talks except when Bowles complimented Tho on June 16 agreement. Tho did not follow up.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d214

 

.... o ....

 

214. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, ngày 9 tháng 7 năm 1963, lúc 5 giờ chiều.

59. CINCPAC cho POLAD.

Embtel 44. (Tham khảo công điện ngày 6 tháng 7)

Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần cho tôi biết hôm nay rằng sau cuộc nói chuyện đã được báo cáo trong công điện kia, Thuần đã hỏi trực tiếp ông Diệm rằng ông Diệm có định đọc diễn văn về vấn đề Phật giáo hay không. Ông Diệm nói không. Thuần cho biết anh ấy đã kết luận rằng [Bộ Trưởng Nội Vụ Bùi Văn] Lương khi nói chuyện với sĩ quan CAS (Controlled American Source: nguồn tin của Mỹ) hẳn đã đề cập đến đoạn văn về vấn đề có bài phát biểu của Ngày Lễ Song Thất (Embtel 49: xem công điện 49 ngày 8 tháng 7). Thuần đồng ý với tôi rằng chuyện này không tốt lành gì.

Thuần cũng chỉ ra rằng Thuần đã không thành công trong việc xin công bố lệnh của Chính phủ Việt Nam đến các tỉnh [để các tỉnh biết có thỏa thuận với PG đã ký] và bây giờ Thuần nói là Thuần đã làm tới cạn kiệt sức đối với vấn đề Phật giáo.

Tôi nói với Thuần rằng tôi rất nản lòng trước tình hìnhđặc biệt là thiếu các hành động của Chính phủ Việt Nam. Tôi cũng tìm thấy các bài báo tiếp tục xúc phạm Phật tử trên tờ Times of Vietnam tìm cách liên kết Hoa Kỳ với cuộc đảo chính năm 1960 và chế nhạo các Phật tử.

Tôi đã dành cả ngày hôm qua để tháp tùng Đại sứ Bowles trong các chuyến viếng thăm Diệm, Thơ, Thuần và Mẫu. Vấn đề Phật giáo không được Diệm đề cập trực tiếp trong phiên họp kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ và cũng không được nhắc đến trong các cuộc đàm phán khác ngoại trừ khi Bowles khen ngợi Thơ về thỏa thuận ngày 16 tháng 6 với Phật tử. Thơ không nói thêm gì.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

Ghi chú: Đại sứ Chester Bowles đã đến thăm Sài Gòn vào ngày 7 và 8 tháng 7 trên đường nhận nhiệm vụ mới là Đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ.

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9593)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana