Bilingual. 214. From the Embassy. Diem was silent, Times of Vietnam attacked Buddhists / Diệm im lặng, báo Times of Vietnam tấn công Phật tử

20/07/20233:47 SA(Xem: 1663)
Bilingual. 214. From the Embassy. Diem was silent, Times of Vietnam attacked Buddhists / Diệm im lặng, báo Times of Vietnam tấn công Phật tử

 

blankBilingual.
214. FROM THE EMBASSY.
DIEM WAS SILENT, TIMES OF VIETNAM ATTACKED BUDDHISTS /
DIỆM IM LẶNG, BÁO TIMES OF VIETNAM TẤN CÔNG PHẬT TỬ

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2214. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, July 9, 1963, 5 p.m.

59. CINCPAC for POLAD.

Embtel 44.

Thuan informed me today that following conversation reported reftel he had asked Diem directly [Page 480]whether he planned speech on Buddhist problem. Diem said he did not. Thuan said he concluded that Luong in talking to CAS officer (Embtel 41)3 must have been referring to passage on problem contained Double Seven speech (Embtel 49).4 Thuan agreed with me that latter not helpful.

Thuan also indicated that he had had no success in getting GVN orders to provinces published and gave every evidence of having run out of steam on Buddhist problem.

I told Thuan I was most discouraged over situation and particularly lack of GVN actions. I also found offensive continuing articles in Times of Vietnam seeking link US with 1960 coup5 and taunt Buddhists.

I spent all day yesterday accompanying Ambassador Bowles on visits to Diem, Tho, Thuan and Mau.6 Buddhist problem not mentioned directly by Diem in session which lasted nearly four hours nor was it referred to in other talks except when Bowles complimented Tho on June 16 agreement. Tho did not follow up.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d214

 

.... o ....

 

214. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, ngày 9 tháng 7 năm 1963, lúc 5 giờ chiều.

59. CINCPAC cho POLAD.

Embtel 44. (Tham khảo công điện ngày 6 tháng 7)

Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần cho tôi biết hôm nay rằng sau cuộc nói chuyện đã được báo cáo trong công điện kia, Thuần đã hỏi trực tiếp ông Diệm rằng ông Diệm có định đọc diễn văn về vấn đề Phật giáo hay không. Ông Diệm nói không. Thuần cho biết anh ấy đã kết luận rằng [Bộ Trưởng Nội Vụ Bùi Văn] Lương khi nói chuyện với sĩ quan CAS (Controlled American Source: nguồn tin của Mỹ) hẳn đã đề cập đến đoạn văn về vấn đề có bài phát biểu của Ngày Lễ Song Thất (Embtel 49: xem công điện 49 ngày 8 tháng 7). Thuần đồng ý với tôi rằng chuyện này không tốt lành gì.

Thuần cũng chỉ ra rằng Thuần đã không thành công trong việc xin công bố lệnh của Chính phủ Việt Nam đến các tỉnh [để các tỉnh biết có thỏa thuận với PG đã ký] và bây giờ Thuần nói là Thuần đã làm tới cạn kiệt sức đối với vấn đề Phật giáo.

Tôi nói với Thuần rằng tôi rất nản lòng trước tình hìnhđặc biệt là thiếu các hành động của Chính phủ Việt Nam. Tôi cũng tìm thấy các bài báo tiếp tục xúc phạm Phật tử trên tờ Times of Vietnam tìm cách liên kết Hoa Kỳ với cuộc đảo chính năm 1960 và chế nhạo các Phật tử.

Tôi đã dành cả ngày hôm qua để tháp tùng Đại sứ Bowles trong các chuyến viếng thăm Diệm, Thơ, Thuần và Mẫu. Vấn đề Phật giáo không được Diệm đề cập trực tiếp trong phiên họp kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ và cũng không được nhắc đến trong các cuộc đàm phán khác ngoại trừ khi Bowles khen ngợi Thơ về thỏa thuận ngày 16 tháng 6 với Phật tử. Thơ không nói thêm gì.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

Ghi chú: Đại sứ Chester Bowles đã đến thăm Sài Gòn vào ngày 7 và 8 tháng 7 trên đường nhận nhiệm vụ mới là Đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ.

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10767)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)