Chương 3 Gìn Giử Tâm Bồ Đề

14/11/201012:00 SA(Xem: 32436)
Chương 3 Gìn Giử Tâm Bồ Đề
Chương 3
Gìn Giử Tâm Bồ Đề 

1. 

Con vui theo những hạnh lành ,
Dứt trừ thống khổ chúng sinh ba đường .
Và đem an lạc cát tường ,
Cho bao nhiêu kẻ còn
vương khổ sầu .

2. 

Con tùy hỉ hạnh tu phước đức ,
Tích lũy nhân chánh giác trọn lành .
Con vui theo hạnh hữu tình ,
Quyết tâm ra khỏi tử sinh luân hồi .

3. 

Vui theo Chánh Giác tột vời ,
Vui theo Bồ tát ở mười ngôi cao .
Vui theo vô lượng công lao ,
Ban vui cứu khổ cho nhiều chúng sinh .

4. 

Khi biết Phật rắp ranh nhập diệt ,
Con vội vàng tha thiết cầu xin :
Xin ngài trụ thế liên miên ,
Cho nhân gian khỏi sa miền mê luân .

5. 

Con quỳ trước Phật mười phương ,
Chắp tay cầu khấn xin thương hữu tình .
Xin vì tất cả chúng sinh ,
Đốt lên Đèn Pháp quang minh thế trần .

6.

Bao thiện hành như trên tích tập ,
Vui theo cùng thỉnh Phật chuyển luân .
Xin cầu cho cả chúng nhân ,
Tiêu trừ hết mọi não phiền khổ đau .

7. 

Chúng sinh nào mắc bệnh lâu ,
Giờ đây cũng muốn tìm cầu thuốc thang .
Nguyện làm y sĩ , dược phương ,
Cùng là khán hộ đỡ cơn khổ nàn .

8. 

Mong mưa thực phẩm xối chan ,
Giải trừ đói khát lan tràn khắp nơi .
Gặp cơn tai ách cơ trời ,
Hóa thành thực phẩm vơi cơn đói lòng .

9. 

Với bao kẻ trong cơn túng quẫn ,
Hóa làm kho vô tận không vơi .
Hiện ratrước mắt người ,
Bao nhu yếu phẩm cho đời ấm no

10. 

Chỉ vì mong muốn lợi tha ,
Con không tiếc lẫn dù là vật chi .
Thân cùng tài sản những gì ,
Hạnh lành tất cả hướng về chúng nhân .

11. 

Khi chết tất không mang theo được ,
Sao bằng nay xả trước là hơn .
Thân , tà i, thiện hạnh thí luôn ,
Niết bàn hiển lộ trong nguồn tâm ngay .

12. 

Thân này con đã xả ly ,
Chúng sinh dụng tất kể chi nhọc nhằn .
Dù ai giết hại cũng cam ,
Nói chi đánh chửi không phiền mảy may .

13. 

Dù chúng đem thân này đối tượng ,
Để chê bai trào lộng linh tinh .
Đã cho tất cả hữu tình ,
Đâu còn luyến tiếc xem mình quý trân .

14. 

Từ nay con nguyện xả thân ,
Làm bao thiện sự giúp phần yên vui .


Hữu tình ở khắp nơi nơi ,
Nguyện ai thấy được con thời ích tăng .

15 - 16. 

Người thấy con kẻ tin kẻ ghét ,
Cả hai nhà lợi lạc cùng nên .
Dèm pha lăng nhục đảo điên ,
Cũng thành kết một mối duyên bồ đề .

17 - 18. 

Xin chỉ lối cho người lữ khách ,
Xin làm cầu thuyền chở sang sông .
Hóa hòn đảo chốn nghỉ chân ,
Làm đèn , nô bộc đáp ưng nhu cầu . 

19 - 20. 

Hóa bò báu , bảo bình như ý ,
Thuốc tiên cùng thần chú , cây thiêng .
Hóa làm đất nước , hư không .
Duy trì sự sống suốt trong muôn đời .

21. 

Với tất cả muôn loài sinh vật ,
Ở tận cùng biên giới không gian .
Xin làm nguồn sống ủi an .
Đến khi tất cả niết bàn mới thôi .

22 - 23. 

Noi theo chư Phật Như lai ,
Sau khi lập nguyện siêng thay tu hành .
Con vì lợi ích quần sinh ,
Phát tâm rồi cũng quyết tình tiến tu .

24. 

Bậc trí giả từ khi phát được ,
Tâm Bồ đề hết sức thanh cao .

Muốn cho tâm ấy càng sâu ,
Không ngừng ca tụng công lao tâm này.

25 - 26. 

Phúc thay ta được thân người ,
Được sinh đất Phật, Như lai con nhà .
Phải theo tư cách Phật gia ,
Không dơ dòng giống Phật đà tối tôn .

27. 

Như kẻ đui khốn cùng rách nát ,
Mò mẫm trong đống rác được châu .
Bồ đề tôn quý xiết bao ,
Ta nay đã được , phúc nào hơn đây .

28.

Bồ đề tâm cam lồ bất tử ,
Vô tận kho trừ khử khó nghèo .
Dược phương chữa bệnh cheo leo ,
Bóng cây che mát nhóc nheo hữu tình .

29. 

Bồ đề tâm ấy kiều lương ,
Nối bờ sinh tử niết bàn bến kia .
Chúng sinh trên ấy đi qua ,
Vượt bao nẻo ác đường tà hiểm nguy .

30. 

Như vừng trăng trong tâm héo hắt ,
Xua tan niềm khắc khoải sầu đau .
Như vầng nhật sáng lên cao ,
Mây vô minh cũng tan vào hư không .

31 - 32. 

Từ trong diệu pháp Thế tôn ,
Đề hồ tinh chất ngọt ngon kết thành .
Hỡi bao lưu lạc hữu tình ,
Nguồn vui thắng diệu sẵn dành nơi đây .

33. 

Trước chư Phật Như lai cứu thế ,
Con ân cần mời cả chúng sinh .
Hưởng vui chánh giác trọn lành ,
Mong thiên nhân chúng đồng tình hỉ hoan .
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190160)
01/04/2012(Xem: 35801)
08/11/2018(Xem: 14390)
08/02/2015(Xem: 53487)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)