Phật Giáo & Phân Tâm Học

12/08/20224:14 SA(Xem: 1279)
Phật Giáo & Phân Tâm Học

PHẬT GIÁO & PHÂN TÂM HỌC
Thích Viên Lý
Bodhi Wisdom DN Publishing

Phật Giáo Và Phân Tâm HọcPDF icon (4)Phật Giáo Và Phân Tâm Học

 

MỤC LỤC

Chương I Đại Cương Về Sự Liên Hệ Giữa Phật Giáo & Phân Tâm Học
Chương II Thiền Định Phật Giáo & Phân Tâm Học Bổ Túc Cho Nhau (Sự Hội Ngộ Giữa Thiền Định Của Phật Giáo Và Phân-Tâm-Học)

Chương III Cuộc Thảo Luận Giữa Tăng Sĩ Và Triết Gia Về Phật Giáo Và Phân Tâm Học
Chương IV Phật Giáo Và Phân Tâm Học Yểm Trợ Lẫn Nhau
Chương V

Kết Luận

LỜI MỞ ĐẦU

Nói đến Phật giáo là nói đến một nền văn minh từ bi, một tuệ giác siêu việt, một giải pháp thù ứng và là một mối tương tác đa phương trên căn bản của tương duyên, tương sinh, tương tức, tương nhập... Nói đến Phật giáo cũng là nói đến những phương pháp cứu độ, giải thoát mọi chúng sanh ra khỏi vòng luân hồi thống khổ.

Trên nền tảng của duyên khởi, Phật giáo và Phân tâm học đã hỗ tương cho nhau ở một mức độ cần thiếttương đối.

Với mục đích giúp cho những ai muốn tìm hiểu về sự hỗ tương giữa Phật giáo và Phân tâm học, chúng tôi cố gắng phác thảo một vài nét tổng quan về hai truyền thống nêu trên như một đóng góp khiêm tốn.

Tất nhiên, với sự hạn chế về mặt thời gian, những phác thảo của chúng tôi cần được lý giải và rất mong sự góp ý của chư vị thức giả xa gần.
Mùa Phật Đản năm 2018 – PL 2562
TK Thích Viên Lý

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/11/2010(Xem: 138734)
16/11/2010(Xem: 39326)
30/10/2010(Xem: 50128)
20/11/2010(Xem: 115969)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana