6. Đất Nước

14/03/20205:47 SA(Xem: 2939)
6. Đất Nước
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM
LỜI PHẬT DẠY
VỀ SỰ HÒA HỢP TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI
HỢP TUYỂN TỪ KINH TẠNG PĀLI
The Buddha’s Teachings on Socialand Communal Harmony 
An Anthology of Discourses from the Pāli Canon
by
BHIKKHU BODHI
Wisdom Publications 2016
Việt dịch:
Nguyên Nhật Trần Như Mai
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC


Chương X. THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG
  

 

6. ĐẤT NƯỚC

 

(1) Khi các quốc vương không chơn chánh

 

- Này các Tỷ-kheo, khi các quốc vương cai trị không chơn chánh, thì các đại thần trong triều đình cũng trở nên không chơn chánh. Khi các đại thần trong triều đình không chơn chánh, thì các Bà-la-môn vá các gia chủ cũng sẽ không chơn chánh. Khi các Bà-la-môn và các gia chủ không chơn chánh, thì dân chúng từ thành thị đến thôn quê cũng trở nên không chơn chánh. Khi dân chúng từ thành thị đến thôn quê không chơn chánh, thì mặt trờimặt trăng đi lệch quỹ đạo. Khi mặt trờimặt trăng đi lệch quỹ đạo, thì các chòm sao và các tinh tú cũng đi lệch quỹ đạo. Khi các chòm sao và các tinh tú đi lệch quỹ đạo, thì ngày và đêm cũng đi lệch quỹ đạo…tháng và nửa tháng cũng đi lệch quỹ đạo …mùa và năm cũng đi lệch quỹ đạo. Khi mùa và năm đi lệch quỹ đạo, thì gió sẽ thổi trái mùa và bất thường. Khi gió thổi trái mùa và bất thường, chư Thiên sẽ bực mình. Khi chư Thiên bực mình, sẽ không có mưa thuận gió hòa. Khi không có mưa thuận gió hòa, mùa lúa sẽ chin bất thường. Khi dân chúng ăn lúa gạo chin bất thường ấy, mạng sống của họ sẽ ngắn, xấu xí, yếu ốm và bệnh hoạn.

 

- - Này các Tỷ-kheo, nhưng  khi các quốc vương cai trị chơn chánh, thì các đại thần trong triều đình cũng  chơn chánh. Khi các đại thần trong triều đình chơn chánh, thì các Bà-la-môn vá các gia chủ cũng sẽ trở nên chơn chánh. Khi các Bà-la-môn và các gia chủ chơn chánh, thì dân chúng từ thành thị đến thôn quê cũng trở nên chơn chánh. Khi dân chúng từ thành thị đến thôn quê chơn chánh, thì mặt trờimặt trăng đi đúng quỹ đạo. Khi mặt trờimặt trăng đi đúng quỹ đạo, thì các chòm sao và các tinh tú cũng đi đúng quỹ đạo. Khi các chòm sao và các tinh tú đi đúng quỹ đạo, thì ngày và đêm cũng đi đúng quỹ đạo…tháng và nửa tháng cũng đi đúng quỹ đạo …mùa và năm cũng đi đúng quỹ đạo. Khi mùa và năm đi đúng quỹ đạo, thì gió sẽ thổi đúng mùa và đáng tin cậy. Khi gió thổi đúng mùa và đáng tin cây, chư Thiên sẽ hoan hỷ. Khi chư Thiên hoan hỷ, sẽ có mưa thuận gió hòa. Khi có mưa thuận gió hòa, lúa sẽ chin đúng mùa. Khi dân chúng ăn lúa gạo chin đúng mùa ấy, mạng sống của họ sẽ lâu dài, xinh đẹp, và khỏe mạnh.

 

 

                   Khi đàn bò lội qua sông ,

                   Nếu con đầu đàn đi lạc hướng,

                   Cả đàn sẽ cũng đi lạc hướng,

                   Vì con dẫn đầu đã sai lạc.

                   Cũng vậy, trong loài người,

                   Khi người được xem là thủ lãnh,

                   Hành xử không chơn chánh,

                   Người khác cũng làm như vậy.

                   Cả nước sẽ bị khổ đau,

                   Nếu nhà vua không chơn chánh.

 

                   Khi đàn bò lội qua sông,

                   Nếu con đầu đàn đi đúng hướng,

                   Cả đàn sẽ cũng đi đúng hướng,

                   Vì con dẫn đầu đã đi đúng hướng.

                   Cũng vậy, trong loài người,

                   Khi người được xem là thủ lãnh,

                   Nếu hành xử chơn chánh,

                   Người khác cũng làm như vậy.

                   Cả nước sẽ được an vui,

                   Nếu nhà vua chơn chánh

( Tăng Chi BKI, Ch IV (VII):70, tr. 695-697 )

 

 

(2) Chiến tranh nuôi dưỡng hận thù

 

Vua Ajātasattu ( A-xà-thế ) của nước Magadha ( Ma-kiệt-đà) huy động bốn binh chủng hành quân tiến đánh Kāsi để gây chiến với vua Pasenadi ( Ba-tư-nặc) của nước Kosala. Vua Pasenadi nghe tin này liền huy động bốn binh chủng hành quân tiến về Kāsi để chống trả vua Ajātasattu. Rồi vua Ajātasattu và vua Pasenadi giao chiến với nhau, trong cuộc chiến này vua Ajātasattu đã chiến thắng vua Pasenadi. Vua Pasenadi bị chiến bại, rút lui về kinh dô của mình là Sāvatthī.( Xá-vệ).

 

Rồi vào buổi sáng, một số Tỷ-kheo đắp y, cầm bát, đi vào thành Sāvatthī để  khất thực. Sau khi đã khất thực ở Sāvatthī xong, các Tỷ-kheo trở về, sau bữa ăn, họ đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và tường thuật lại những gì đã xảy ra. [ Thế Tôn nói rằng]:

 

- Này các Tỷ-kheo, Vua Ajātasattu  của nước Magadha có nhiều bạn xấu ác,

vua Pasenadi có nhiều bạn hiền thiện. Tuy nhiên, hôm nay vua Pasenadi, đã bị bại trận, tối nay vua sẽ trải qua một đêm khổ sở mất ngủ .

 

                   Thắng trận sinh thù hận,

                   Bại trận thêm mất ngủ.

                   Người từ bỏ thắng, bại,

                   An vui ngủ ngon giấc.

 

[ Vào một dịp khác sau đó, khi vua Pasenadi đánh bại vua Ajātasattu, Thế Tôn nói bài kệ rằng :]

 

                   Người ngu nghĩ may mắn,

                   Đi cùng phe với mình,

                   Bao lâu quả xấu ác,

                   Chưa đến lúc chin muồi.

                   Nhưng khi quả ác chin,

                   Kẻ ngu chịu khổ đau.

 

                   Giết người, bị người giết,

                   Thắng người, bị người thắng,

                   Hại người, bị người hại,

                   Mắng người, bị người mắng.

                   Vậy do nghiệp tiến hành,

                   Cướp đoạt của người khác,

                   Sẽ bị người cướp đoạt .

 

                             ( Tương Ưng BK I, Ch.III ( IV-V):1-16, tr 188-193)

 

(3) Chuyển Luân Thánh Vương

 

 

Thế Tôn dạy rằng : “Này các Tỷ kheo, ngay cả một vị Chuyển luân Thánh vương, một đấng pháp vương chơn chánh, cũng không cai trị vương quốc mình mà không có quốc sư phụ tá ”.

Khi nghe Ngài nói như vậy, một tỷ kheo đã bạch Thế Tôn : “ Bạch Thế Tôn, nhưng ai là vị quốc sư phụ tá cho vị Chuyển luân Thánh vương, một đấng pháp vương chơn chánh?”.

Thế Tôn đáp:

 - Này các Tỷ kheo, đó là Chánh pháp, là qui luật của mọi hành xử chân chính. Vị Chuyển luân Thánh vương, một đấng pháp vương chơn chánh, căn cứ vào Chánh pháp, vinh danh Chánh pháp, tôn kính Chánh pháp, xem Chánh pháptiêu chuẩn hành động, là biểu ngữ, là chủ quyền, cung cấp sự an toàn, sự che chở, sự bảo vệ hợp pháp cho những người nương tựa vào ngài. Ngài cung cấp sự an toàn, sự che chở, sự bảo vệ hợp pháp cho những người Sát-đế-lỵ nương tựa vào ngài; cho quân đội của ngài, cho các người Bà-la-môn và  gia chủ, cho dân chúng trong thành phố và vùng quê, cho các sa môn và Bà-la-môn, cho cầm thú và chim muông. Một vị Chuyển luân Thánh vương, một vị pháp vương  chơn chánh như vậy là người cung cấp sự an toàn, sự che chở và sự bảo vệ hợp pháp cho tất cả mọi người, là vị vua chỉ cai trị bằng Chánh pháp mà thôi. Và sự cai trị đó không thể bị lật đổ bởi bất cứ kẻ thù nghịch nào.

                             ( Tăng Chi BK II, Ch XIII ( III) :133 , tr 551- 553 )

 

(4) Vị Chuyển Luân Thánh Vương chinh phục như thế nào

 

“ Ở đây, khi nhà vua đã làm lễ quán đảnh, vào ngày rằm Bố tát (Uposatha ) (2) sau khi đã gội đầu, ngài  đi lên sân thượng của tòa lâu đài để thực hành lễ Bố tát , ở đó bánh-xe-báu-cõi- trời hiện ra trước mặt vua, với đầy đủ ngàn cọng  tăm, đủ vành xe, trục xe và các bộ phận. Thấy vậy,  nhà vua nghĩ rằng: “Ta  được nghe nói là khi một vị vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, vào ngày rằm Bố tát, sau khi đã gội đầu , đi lên sân thượng của tòa lâu đài để thực hành lễ Bố tát , ở đó bánh-xe-báu-cõi- trời hiện ra trước mặt vua, với đầy đủ ngàn cọng tăm, đủ vành xe, trục xe và các bộ phận,  rồi vị vua ấy sẽ trở thành bậc Chuyển Luân Thánh Vương. Ta có được phép làm Chuyển Luân Thánh Vương không ?”

 

“ Rồi nhà vua đã làm lễ quán đảnh, từ chỗ ngồi đứng dậy, tay trái cầm bình nước, tay phải tưới nước lên bánh xe báu và nói :” Xin bánh xe báu hãy lăn, xin bánh xe báu hãy chinh phục !”  Rồi  bánh xe báu lăn về phương đông, và vị Chuyển Luân Thánh Vương theo sau với bốn loại binh chủng. Và bất cứ ở nước nào bánh xe báu dừng lại, vị Chuyển Luân Thánh Vương an trú với bốn binh chủng của mình. Và những vị vua chống đối  ở  phương đông đều đến trước vị Chuyển Luân Thánh Vương và nói : “Xin Đại Vương hãy đến đây; xin chào mừng Đại vương; xin Đại vương hãy ra lệnh; xin Đại  vương  hãy dạy bảo.” Và vị Chuyển Luân Thánh Vương nói rằng : “Quí vị không được sát sanh; không được lấy của không cho; không được nói láo; không được  tà dâm; không được uống những chất gây say nghiện. Quí vị hãy vui hưởng những gì quý vị đã từng được hưởng trước đây.” Và những vị vua chống đối ở phương đông trở thành chư hầu của Chuyển Luân Thánh Vương.

 

“Rồi Bánh xe báu chìm vào biển đông và xuất hiện trở lại. Sau đó nó lăn về

phương nam… Và những vị vua chống đối  ở vùng phương nam đều trở

thành chư hầu của vị Chuyển Luân Thánh Vương.  Rồi bánh xe báu chìm

vào biển đông và xuất hiện trở lại.Sau đó nó lăn về phương tây… Và những

vị vua chống đối  ở phương tây đều trở thành chư hầu của vị Chuyển  Luân Thánh Vương. Rồi Bánh xe báu chìm vào biển đông và xuất hiện trở lại. Sau đó nó lăn về phương bắc… Và những vị vua chống đối ở  phương bắc đều trở thành chư hầu của vị Chuyển Luân Thánh Vương.

 

“ Giờ đây, sau khi bánh xe báu đã chinh phục quả đất cho đến tận biên giới đại dương, nó quay trở về kinh đô và dừng lại trước cổng của nội cung vị Chuyển Luân Thánh Vương, như một bảo vật trang hoàng cho nội cung nhà vua. Đó là cách bánh xe báu xuất hiện trước một vị Chuyển Luân Thánh Vương.”

 

                   ( Trung BK III, Kinh số 129, tr. 413 - 415 )

 

(5) Nhiệm vụ của nhà vua

[ Đức Phật kể lại một câu chuyện trong quá khứ xa xăm] :

Lúc ấy, Vua Dalhanemi cho mời Thái tử đến và nói : “Này con trai của ta, bánh-xe-báu-cõi-trời đã trượt khỏi vị trí của nó. Và ta nghe rằng khi sự kiện này xảy ra cho một vị Chuyển Luân Thánh Vương, thì vua sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Ta đã thọ hưởng đầy đủ mọi dục lạc của thế gian, nay đã đến lúc tìm cầu những lạc thú của chư thiên. Con là con trai của ta, hãy cai trị  vương quốc này. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình”. Và, sau khi  đã sắp xếp cho Thái tử nối ngôi vua, Vua Dalhanemi đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình . Và  sau khi vị Thánh vương đã xuất gia bảy ngày, bánh-xe-báu-cõi-trời biến mất.

 “ Rồi có một người khác đi đến vị vua mới được tấn phong và nói : “Tâu đại vương, ngài phải biết rằng bánh-xe-báu-cõi-trời đã biến mất.” Khi nghe tin này, nhà vua thấy buồn khổ và sầu muộn. Vua đi đến chỗ vị Thánh vương và báo cho ngài biết tin này. Và vị Thánh vương nói với nhà vua : “ Này con trai của ta, con không nên buồn khổ và sầu muộn khi thấy bánh-xe-báu-cõi-trời biến mất. Bánh-xe-báu-cõi-trời không phải là gia bảo của tổ tiên ta để lại. Mà bây giờ, con trai  của ta, con hãy tự mình trở thành vị Chuyển Luân Thánh Vương. Và khi sự việc này xảy ra, nếu con hành trì những nhiệm vụ của một vị Chuyển Luân Thánh Vương, vào ngày rằm Bố-tát , khi con đã gội đầu và đi lên sân thượng của tòa lâu đài để thực hành ngày Bố-tát, bánh-xe-báu-cõi-trời sẽ hiện ra trước mặt con, với đầy đủ ngàn cọng tăm, đủ vành xe, trục và các bộ phận.”

          “ - Tâu phụ vương, nhưng thế nào là nhiệm vụ của một vị Chuyển Luân Thánh Vương,?

          “-   Như   thế này, con trai của ta: Nương tựa  vào Chánh pháp, vinh danh Chánh pháp, tôn kính và trân quý Chánh pháp, đảnh lễ Chánh pháp,  lấy Chánh pháp làm tiêu chuẩn, làm  ngọn cờ và chủ quyền.  Con phải thiết lập các biện pháp bảo vệ, cung cấp nơi cư trú, sự an toàn đúng pháp cho những người thuộc hạ của con.  Con phải thiết lập các biện pháp bảo vệ, cung cấp nơi cư trú,  sự an toàn đúng pháp cho những Sát-đế-lỵ đang ủng hộ  con, cho quân đội, cho các  Bà-la-môn và các gia chủ, cho dân chúng  ở thành thị và nông thôn, cho Sa môn và Bà-la-môn, cho cầm thú và chim muông. Đừng để cho điều phi pháp có mặt trong vương quốc của con, và hãy bố thí cho những người nghèo khổ. Và bất cứ Sa môn, Bà-la-môn nào trong vương quốc của con đã từ bỏ đời sống dục vọngthực hành hạnh nhẫn nhục và nhu hòa, mỗi người tự mình điều phục, tự mình an tịnh, và mỗi người tự mình nỗ lực chấm dứt mọi khát ái, thì thỉnh thoảng con hãy đến với họ và hỏi :’ Này Tôn giả, thế nào là thiện và thế nào là bất thiện, thế nào là đáng chê trách và thế nào là không đáng chê trách, cái gì nên theo và cái gì không nên theo ? Hành động như thế nào đem lại tổn hại và khổ đau lâu dài, hành động nào đem lại an vui và hạnh phúc lâu dài ?”. Sau khi đã lắng nghe các vị ấy, con phải tránh những việc bất thiện và làm những việc thiện. Này, con trai của ta, như thế là nhiệm vụ của một vị Chuyển Luân Thánh Vương,.”

          - “ Thưa vâng, tâu phụ vương”,

 Nhà vua trả lời và  thực hành nhiệm vụ của một vị Chuyển Luân Thánh Vương. Và cứ như vậy trong sáu vị vua kế tiếp nhau đã trở thành các vị Chuyển Luân Thánh Vương. Rồi vị vua thứ bảy lên ngôi trong vương triều này đã không đi đến yết kiến Thánh vương ( đức vua cha, vị vua tiền nhiệm ) và tham vấn ngài về nhiệm vụ của một vị Chuyển Luân Thánh Vương. Thay vào đó, nhà vua cai trị vương triều theo ý riêng của mình, và dân chúng khi được cai trị như thế, đã không phát triển thịnh vượng như các đời vua trước đó đã thực hành nhiệm vụ của một vị Chuyển Luân Thánh Vương.

“ Nhà vua sau đó ra lệnh triệu tập tất cả quan đại thầnquốc sư cố vấn để hỏi ý kiến. Và các vị này đã giải thích cho nhà vua về nhiệm vụ của một vị Chuyển Luân Thánh Vương. Sau khi lắng nghe ý kiến của họ, nhà vua đã thiết lập các biện pháp canh phòng và bảo vệ cho quần chúng, nhưng nhà vua không ban phát tiền của cho người nghèo khó, kết quả là nạn đói nghèo lan rộng.  Như vậy, từ việc không ban phát tiền của cho người nghèo khó, nạn nghèo đói lan rộng. Từ chỗ nạn nghèo đói lan rộng, trộm cướp gia tăng. Từ chỗ trộm cướp gia tăng, việc sử dụng vũ khí gia tăng; từ việc sử dụng vũ khí gia tăng; các vụ giết người gia tăng, nói láo gia tăng, nói lời chia rẽ gia tăng, nạn tà dâm gia tăng – và vì những chuyện này mà thọ mạng của người dân bị suy giảm và dung sắc cũng bị suy giảm.

                   ( Trường BK.II. Kinh số 26 , tr 356 -378 ( có giản lược )

 

( 6)  Giúp cho dân chúng được an cư lạc nghiệp

Thế Tôn nói với người Bà-la-môn Kūtadanta:

          - Này Bà-la-môn, thuở xưa có một vị vua tên là Mahāvijita.Vị vua này giàu có, nhiều tài sản của cải, vàng bạc sung mãn, nhiều sở hữu vật chất, tiền bạc và tài vật giá trị, với kho tàng thóc lúa đầy ắp. Và khi vua Mahāvijita ngồi suy nghĩ ở chỗ riêng tư, ý tưởng này khởi lên : ‘Ta đã đạt được vô số tài sản nhân gian, ta đã chinh phục được  đất đai rộng lớn. Giờ đây ta hãy tổ chức đại tế đàn, để đem lại cho ta nhiều lợi lạchạnh phúc lâu dài.’ Và nhà vua cho mời vị chủ tế và nói với ông ta ý nghĩ  này . “ Này khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn. Khanh hãy khuyên ta làm thế nào để việc này đem lại phước lộcan lạc lâu dài cho ta ?”

           Vị chủ tế tâu rằng:’ Tâu Đại vương, đất nước của Đại vương đang bị bọn trộm cướp quấy nhiễu. Đất nước đang bị tàn phá; làng xóm phố xá đang bị tiêu hủy; thôn quê đang bị bọn cướp hoành hành. Nếu Đại vương thâu thuế vùng này, việc ấy sẽ là một điều sai lầm. Giả sử Đại vương nghĩ rằng: ‘Ta sẽ diệt trừ tai họa giặc cướp này bằng án tử hình hay giam cầm tù tội, hay tịch thu của cải, đe dọa, hay trục xuất’’, tai họa này sẽ không chấm dứt được một cách đúng đắn. Những kẻ sống sót sẽ gây tổn thất cho vương quốc của ngài. Tuy nhiên, với kế hoạch sau đây, ngài có thể loại bỏ hoàn toàn tai họa này. Đối với những người sống trong đất nước này đang tham gia cày cấy và nuôi gia súc, Đại vương hãy phân phối thóc giống và vật dụng; những người nào đang buôn bán, hãy cho họ vốn để làm ăn, những người đang phục vụ trong triều đình, ngài hãy cấp lương bổng đầy đủ để sinh sống. Rồi những người này sẽ chuyên chú vào nghề nghiệp của mình, và sẽ không gây tổn hại cho vương quốc của ngài.  Lợi nhuận của Vương triều sẽ dồi dào; đất nước sẽ thanh bình và sẽ không bị bọn trộm cướp quấy phá; và dân chúng an cư lạc nghiệp, chơi đùa với con cái, sẽ sống  trong nhà với cửa mở rộng ( không sợ bị trộm cắp).

           Và vua nói : “Vậy thì cứ làm như thế .”  Ngài chấp thuận lời khuyên của vị chủ tế và phân phát hạt giốngvật dụng cho những người tham gia cày cấy và chăn nuôi gia súc; cấp vốn cho những người buôn bán, trả lương bổng đầy đủ để sinh sống cho những người đang làm việc trong triều đình. Rồi những người đó, chuyên chú vào nghề nghiệp của họ, không làm tổn hại cho vương triều. Lợi nhuận của nhà vua trở nên dồi dào; đất nước được thanh bình yên ổn và không bị trộm cướp quấy nhiễu, và dân chúng được an cư lạc nghiệp, chơi đùa vui vẻ với con cái, sống trong nhà với cửa mở rộng ( không sợ bị trộm cắp).

 

         ( Trường Bộ Kinh I, Kinh số 5 :Kinh  Kūtadanta, tr 240-243 )

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
02/07/2024(Xem: 47433)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)