Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Shechen Gyaltsab Thứ Tư

01/02/202111:26 CH(Xem: 654)
Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Shechen Gyaltsab Thứ Tư

TIỂU SỬ VẮN TẮT ĐỨC SHECHEN GYALTSAB THỨ TƯ

– GYURME PEMA NAMGYAL (1871-1926)

Nyoshul Khen Rinpoche[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 

blankCha của Ngài Gyurme Pema Namgyal là ông Adro Sherab và mẹ của Ngài là bà Namkha Dronma. Ngài được công nhận bởi cả Đức Dzogtrul Mingyur Namkhai Dorje và Đức Jamyang Khyentse Wangpo[2] là vị Tulku của Orgyen Rangjung Dorje Tsewang Drupa Tsal, tức vị Shechen Gyaltsab [Rinpoche] đời trước. Yogin ẩn mật, vĩ đại Gyurme Namgyal đã dâng lên Ngài bình mực, bút tre, tích trượng và những vật dụng cá nhân khác và thưa rằng, “Điều này sẽ tạo duyên khởi mà nhờ đó, tất cả sự xả ly và chứng ngộ của tôi sẽ hoàn thiện trong Ngài”. Lên năm tuổi, Ngài Gyurme Pema Namgyal được hộ tống đến Tu viện Shechen Tennyi Dargye Ling[3] và được tấn phong.

Ngài đã nghiên cứurèn luyện với vô số đạo sưgiáo thọ; trong số đó có Đức Jamgon Kongtrul Lodro Thaye[4], chúa tể của Giáo Pháp – Mipham Rinpoche[5], Shechen Rabjam [Rinpoche] thứ năm, Khenchen Pema Dorje[6], Chungtrul Thupten Chophel, Karma Chokyi Nyinje, Drungpa Tulku tôn quý từ Tu viện Zurmang, Jetsun Gyurme Dechen Chodron, Gyatrul Tulku từ Tu viện Palyul, Rabjam On Tukje Gyatso, Gonto Choktrul Orgyen Tsewang Rigdzin, Khenchen Kunzang Palden và Choktrul Palden Chogyal. Ngài Gyurme Pema Namgyal đã phụng sự những vị này và nhiều đạo sư uyên bácthành tựu khác, đạt được cấp độ hiểu cuối cùng nhờ lắng nghe, quán chiếuthiền định về hàng ngũ giáobao la từ các truyền thống chính yếu của Kinh và Mật.

Từ chúa tể phi phàm, bên trong của gia đình, Đức Jamyang Khyentse Wangpo, Ngài thọ nhận vô vàn quán đỉnh chín muồichỉ dẫn giải thoát cũng như toàn bộ lời khuyên sâu xa về các chỉ dẫn cốt tủy của cách tiếp cận Đại Viên Mãn Dzogchen, giống như bình này được bình khác đổ đầy. Với điều này, sự chứng ngộ của truyền thừa rốt ráo được đánh thức trong Ngài. Ngài Gyurme Pema Namgyal sau đó phát nguyện ở lại ẩn thất Tashi Choling và không du hành đi đâu khác. Ngài đã nghiêm túc giữ gìn lời nguyện theo đuổi thực hành tâm linh cho đến khi viên tịch.

Được gia trì bằng vô số linh kiến về nhiều vị Tôn thiền định, đặc biệtKim Cương Đồng Tử vĩ đại và vinh quang, Ngài đã hiển bày các dấu hiệu thành tựu nằm ngoài sức tưởng tượng hay miêu tả, chẳng hạn để lại dấu chân trên đá cứng. Ngài Gyurme Pema Namgyal đã duy trì hành vi của một Yogin ẩn mật; Ngài mặc y rách và ngồi ghế thấp, nói rằng, “Tôi chẳng biết hay hiểu gì”. Tâm Ngài sâu xa đến mức chẳng ai có thể thấu hiểu mức độ sâu xa của hành vi, điều giống như hành vi của một thành tựu giả. Thậm chí những cá nhân xấu xa cũng quay lưng lại với luân hồi và phát triển sự xả ly chỉ đơn giản nhờ gặp Ngài. Với vô số chúng sinh đã thấy, nghe, nghĩ hay chạm vào Ngài, Đức Gyurme Pema Namgyal đảm bảo rằng luân hồi sẽ chấm dứt.

Trong các lễ quán đỉnh của Ngài, khía cạnh giác tính bất tận của vị Tôn sẽ thực sự giáng hạ. Trong lúc ban các quán đỉnh vào năng lượng mãnh liệt của giác tính, Ngài Gyurme Pema Namgyal thường an trụ trong trạng thái của ý định giác ngộ, thân Ngài đặc biệt oai nghiêm và rạng ngời, khiến nhận thức bình phàm của mọi người đều ngưng lại. Ngài đã hiển bày những điều này cùng vô số dấu hiệu khác của sự uyên bác, đáng kínhthành tựu tâm linh.

Người ta nói rằng, “Vị uyên bác sẽ được biết đến như vậy nếu chư vị viết những giáo lý giải thích tuyệt vời”. Bởi ba điều kiện để viết các bộ luận đều hội đủ trong Ngài[7], Đức Gyurme Pema Namgyal đã biên soạn những tác phẩm bằng sức mạnh thu hút tâm chúng sinh – các bộ luận tuyệt vời với ý nghĩa xuất sắc, hóa hiện về khẩu của một học giả với sự thông tuệ phân biệt. Ngài đã biên soạn nhiều quyển luận giải về các Kinh điển, Mật điểnchỉ dẫn cốt tủy, chẳng hạn Tiếng Trống Chư Thiên – Những Nhận Xét Về Kho Tàng Giáo Lý Ẩn Giấu Quý BáuAo Sen Trắng – Lịch Sử Tâm Linh Về Tám Truyền Thừa Thành Tựu Vĩ Đại. Đặc biệt, cầu nguyện chân thành đến Đấng Toàn Tri vĩ đại, Ngài Gyurme Pema Namgyal có một linh kiến về hiện thân giác tính bất tận của vị đạo sư ấy và được chăm sóc. Ngài sau đó biên soạn lời tán thán Cỗ Xe Khơi Dậy Niềm Tin Sùng Mộ.

Mặc dù Đức Gyurme Pema Namgyal chủ yếu hiến dâng bản thân cho tinh túy của sự hành trì tâm linh, Ngài vẫn xoay xở để liên tục ban những quán đỉnh chín muồichỉ dẫn giải thoát cho các tâm tử. Trong số đó có Shechen Rabjam [Rinpoche] thứ sáu, Drungpa Rinpoche Karma Chokyi Nyinje từ Tu viện Zurmang, Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche[8], Kongtrul Karma Palden Chowang, Lodro Drime, Pema Drime Lekpai Lodro, Nyentrul Karma Shedrup Tenpai Nyima, Dzogchen Lingtrul, Khenchen Tsultrim Gyatso, Gemang Khenchen Yonten Gyatso, Khen Socho từ Tu viện Dzogchen, Khen Lhagong và Pukung Zhetrul. Những đạo sư này minh chứng cho vô số học giả vĩ đại và Tulku đáng kính, những vị mà, với tư cách là học trò của Ngài, giống nhau trong việc đạt đến đỉnh cao của sự xả ly và chứng ngộ.

Như thế, Ngài đã viên mãn các hoạt động mà Ngài tiến hành vì giáo lýchúng sinh và [đi đến tận cùng của] cuộc đời. Như di chúc cuối cùng, Ngài bảo một trong các tâm tử, Rabjam [Rinpoche] thứ sáu, “Hãy cầu nguyện đến Guru Rinpoche!”. Khi các dấu hiệu thực sự tuyệt diệu hiển bày, thân hóa hiện của Ngài Gyurme Pema Namgyal đã tan trở về cõi căn bản nguyên sơ.

 

Nguồn Anh ngữ: Nyoshul Khenpo Jamyang Dorje, A Marvelous Garland of Rare Gems – Biographies of Masters of Awareness in the Dzogchen Lineage [tạm dịch: Tràng Ngọc Báu Hiếm Có Tuyệt Diệu – Tiểu Sử Chư Đạo Sư Giác Tính Trong Truyền Thừa Dzogchen], Padma Publishing.

Richard Barron (Lama Chokyi Nyima) chuyển dịch Tạng-Anh.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[2] Về Đức Jamyang Khyentse Wangpo, tham khảo https://thuvienhoasen.org/a30571/cuoc-doi-duc-jamyang-khyentse-wangpo.

[3] Theo RigpawikiTu viện Shechen – một trong sáu Tổ đình Nyingma của Tây Tạng, được thành lập năm 1695 bởi Ngài Shechen Rabjam Tenpe Gyaltsen, vị được Đức Dalai Lama thứ năm cử đến Kham với mục đích này.

[7] Theo truyền thống Phật giáo, để các đạo sư biên soạn những bộ luận có căn cứ, một cách lý tưởng, chư vị cần đạt được một sự chứng ngộ về bản tính chân thật của sự thực; không thể làm vậy, chư vị cần nhận được sự cho phép trong các linh kiến về chư Tôn thiền định để biên soạn các tác phẩm này; ít nhất, chư vị cần là những học giả uyên bác về cả giáo lý Phật Đà và những lĩnh vực kiến thức thế tục liên quan.

Tạo bài viết
Giáo sư Richard Gombrich là một nhà Phật học, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ Pali, Sankrit tài ba. Ông đã dành hơn bốn mươi năm để nghiên cứu, giảng dạy và thực hành Phật giáo. Có thể nói ông là một Phật tử lớn, một học giả nghiên cứu Phật học lớn của thời đại hôm nay, đặc biệt là nghiên cứu ngôn ngữ cổ: Pali và Sankrit, đây cũng là hai ngôn ngữ chính của kinh điển Phật giáo. Ngày 17.7/2021 này, giáo sư sẽ tròn tám mươi tư tuổi
Được biết đến như một vị “đại sư” cao tay trong vùng, song người đàn ông Indonesia này lại “thách đấu” với virus corona để chứng minh đại dịch chỉ là “tin đồn”.
Tình cờ, tôi được biết trên internet, dạo gần đây có một nhóm người truyền dạy nhau cách niệm số, đọc dãy số 126002600 kèm với Nam-mô Dược Sư Phật để trị bệnh Covid-19. Một nhóm khác thì truyền dạy nuốt trùn đất sống (địa long) cũng để phòng trị dịch bệnh Covid-19. Điều đáng nói là cả hai nhóm này đều bàn đến triết lý và tu hành Phật giáo, thậm chí mặc y phục của cư sĩ và tu sĩ Phật giáo. Xin hỏi quan điểm của Phật giáo về vấn đề này thế nào?