Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Shechen Rabjam Thứ Sáu

21/11/20215:56 SA(Xem: 341)
Tiểu Sử Vắn Tắt Đức Shechen Rabjam Thứ Sáu
TIỂU SỬ VẮN TẮT ĐỨC SHECHEN RABJAM THỨ SÁU –
GYURME KUNZANG TENPE NYIMA
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

blank Ngài sinh ở Golok vào năm Kim Hợi trong gia đình thủ lĩnh Akhyung Drasar và được Dzogchen Rinpoche thứ Năm công nhận. Khi Ngài được cha mẹ đưa đến Tu viện Shechen lần đầu tiên, lúc Ngài đến cây cầu trước Tu viện, một bà lão với mái tóc bù xù và mặc y phục nâu sẫm xuất hiện và nói, ‘Con trai Ta đã đến’ và trao cho Ngài một chiếc khăn lụa (Khata). Như Dilgo Khyentse Rinpoche viết, đây chính là vị bảo vệ phi phàm cho truyền thừa của Ngài, nữ Hộ Pháp Durtro Lhamo.

Khi được Shechen Gyaltsab Rinpoche[1] và Đức Kuwon Gelek Gyatso tấn phong tại Shechen, Ngài được trao danh hiệu Gyurme Kunzang Tenpe Nyima Shedrup Chokyi Gocha. Ngài đã thọ nhận nhiều quán đỉnh, bao gồm Rinchen Terdzod, từ Shechen Gyaltsab Rinpoche. Từ Khenpo Drayang, Ngài thọ nhận giáo lý về Mật điển Guhyagarbha. Từ Khenpo Rigdzin Ozer, Ngài thọ nhận giáo lý về Kho Tàng Phẩm Tính Quý Báu của Tổ Jigme Lingpa và luận giải của Tôn giả Lochen Dharmashri về ba bộ giới luật. Về sự thông tuệ đặc biệt của Ngài, Dilgo Khyentse Rinpoche nói với chúng ta rằng, thậm chí trước khi bắt đầu chính thức nghiên cứu về phép làm thơ, Ngài đã biên soạn những bài ca chứng ngộlời khuyên dưới dạng thơ ca tuyệt vời.

Từ Đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro[2], Ngài thọ nhận toàn bộ Rinchen Terdzod, hai mươi lăm linh kiến của Đức Dalai Lama thứ Năm vĩ đại và toàn bộ các phát lộ của Đức Ling Jedrung Pema Drodul. Ngài cũng thọ nhận quán đỉnhkhẩu truyền cho Terma tâm Tseyum Tsendali từ Đức Pema Shyepa, vua của Ling, và được bổ nhiệm là vị trông giữ những giáo lý này khi mà các cúng phẩm bên trong bắt đầu sôi và mùi cam lồ tràn ngập nơi Ngài ở.

Ngài đã thọ nhận khẩu truyền cho Kangyur và Nyingma Gyubum từ Troshul Khen Rinpoche Tsultrim Gyatso.

Ngài đã du hành đến miền Trung Tây Tạng và viếng thăm Tu viện Mindrolling, nơi Ngài ban các quán đỉnh và trao truyền Rinchen Terdzod. Cùng lúc, Ngài thọ nhận trao truyền cho các phát lộ của Pema Lingpa từ Đức Dordzin Gyurme Sherab, một pho giáo lý mà sau đó Ngài đã cúng dường lên Đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro.

Người ta nghĩ rằng Ngài viên tịch vào ngày Mười tháng Âm lịch trong năm 1959 tại một bệnh viện Trung Quốc gần Derge.

 

Nguồn Anh ngữ: https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Gyurme_Kunzang_Tenp%C3%A9_Nyima.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.

Tạo bài viết

Cứ mỗi buổi sáng, tất cả các tu viện, chùa chiền, tịnh thất của đạo Phật trên thế giới đều tụng niệm và nguyện rằng:”Lòng tham lam, sự sân hận và si mê vốn phát triển không ngừng. Chúng tôi nguyện thanh tẩy chúng”.
Hôm Thứ Bảy 15/1/2022, Lễ thọ nhận duy trì Phật sự đã thực hiện tại Chùa Bảo Quang với quý tôn đức chứng minh: Chủ lễ là Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Phó Pháp Chủ kiêm Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới) đồng chứng minh với Hòa Thượng Thích Thiện Long (Viện Chủ Chùa Phật Tổ, Long Beach) và vị hòa thượng đại diện Viện chủ Chùa Quan Âm Orange County.
Vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời đã có cuộc họp đầu tiên dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời và được điều hợp bởi Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐPDLT, cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Cư sĩ trong Hội Đồng. Cuộc họp đã thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân công tiếp tục phiên dịch Tam Tạng và việc ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam.