Chương IV – PUPPHAVAGGA - (Phẩm Hoa)

15/06/20142:43 SA(Xem: 2976)
Chương IV – PUPPHAVAGGA - (Phẩm Hoa)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương IV
PUPPHAVAGGA
(Phẩm Hoa)

44.

Ai người thấu triệt “cái ta”?

Thấu triệt Thiên giới, Dạ Ma các hàng?

Ai người khéo giảng “Pháp vàng”?(1)

Như tay thiện xảo kết tràng hoa tươi?

 

Ko imaṃ pathaviṃ vicessati

yamalokañ ca imaṃ sadevakaṃ,

ko dhammapadaṃ sudesitaṃ

kusalo pupphamiva pacessati.

­œ

45.

Ai người chinh phục “cái ta”?

Chinh phục Thiên giới, Dạ Ma các hàng?

Bậc “Hữu học”(1) giảng Pháp vàng

Như tay thiện xảo kết tràng hoa tươi.

 

Sekho pathaviṃ vicessati

yamalokañ ca imaṃ sadevakaṃ,

sekho dhammapadaṃ sudesitaṃ

kusalo pupphamiva pacessati.

­œ

46.

Thân như bọt nước đầu gềnh

Rỗng không, huyễn ảo, diệt sinh vậy mà!

Trượng phu bẻ gãy tên hoa

Vượt lên tầm mắt, Tử Ma khó tìm!

 

Pheṇūpamaṃ kāyamimaṃ viditvā

marīcidhammaṃ abhisambudhāno,

chetvāna mārassa papupphakāni

adassanaṃ maccurājassa gacche.

­œ

47.

Ai còn thu nhặt hoa hương,

Đắm si, tham nhiễm bên đường biết hay?

Tử Thần mang kẻ ấy ngay

Như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng!

 

Pupphāni heva pacinantaṃ

byāsattamanasaṃ naraṃ,

suttaṃ gāmaṃ mahogho’va

maccu ādāya gacchati.

­œ

48.

Ai còn thu nhặt hoa hương

Đắm si, tham nhiễm bên đường chẳng thôi?

Coi chừng Thần Chết tới nơi

Bắt làm nô lệ, rồi đời kẻ ngu!

 

Pupphāni heva pacinantaṃ

byāsattamanasaṃ naraṃ,

atittañeva kāmesu

antako kurute vasaṃ.

­œ

49.

Như ong kiếm tí mật thôi

Sắc hương chẳng hại, lá chồi cũng không

Khẽ khàng chút nhụy lót lòng

Bậc Thánh cũng vậy, thong dong vào làng!

 

Yathāpi bhamaro pupphaṃ

vaṇṇagandhaṃ aheṭhayaṃ,

paleti rasam’ādāya

evaṃ gāme munī care.

­œ

50.

Lỗi người tìm trách sao nên

Dầu phải, dầu quấy chen xen chẳng gì?

Gẫm ta làm được điều chi?

Lặng im, tự kiểm, tu trì mới hay!

 

Na paresaṃ vilomāni

na paresaṃ katākataṃ,

Attanova avekkheyya

katāni akatāni ca.

­œ

51.

Hoa kia đẹp đẽ dường bao!

Sắc màu tươi thắm nhưng nào có hương

Ngôn lời dệt gấm thêu chương

Không hành, chỉ nói là phường bỏ đi!

 

Yathāpi ruciraṃ pupphaṃ

vaṇṇavantaṃ agandhakaṃ,

evaṃ subhāsitā vācā

aphalā hoti akubbato.

­œ

52.

Hoa kia đẹp đẽ dường bao!

Sắc màu đã thắm lại ngào ngạt hương.

Ngôn lời trong sáng như gương

Nói làm là một, văn chương dám bì!

 

Yathāpi ruciraṃ pupphaṃ

vaṇṇavantaṃ sagandhakaṃ,

evaṃ subhāsitā vācā

saphalā hoti sakubbato.

­œ

53.

Đó đây lác đác đầu cành

Hái tìm từng đóa xâu thành tràng hoa

Chúng sanh giữa cõi ta bà

Việc lành thu góp kết tòa thiện tâm!

 

Yathāpi puppharāsimhā

kayirā mālāguṇe bahū,

evaṃ jātena maccena

kattabbaṃ kusalaṃ bahuṃ.

­œ

54.

Hương thơm tối thắng diệu hoa

Làm sao ngược gió bay xa mọi đường?

Hương thơm đức hạnh phi thường

Xông lan khắp cả muôn phương ngạt ngào!

 

Na pupphagandho paṭivātameti

na candanaṃ tagaramallikā,

satañ ca gandho paṭivātameti

sabbā disā sappuriso pavāyati.

­œ

55.

Hương sen, hương lý, hương lài

Chiên-đàn cùng với một vài thắng hương

Dẫu thơm, đâu thể so lường

Hương người giới hạnh, phi thường thế gian!

 

Candanaṃ tagaraṃ vāpi

uppalaṃ atha vassikī,

etesaṃ gandhajātānaṃ

sīlagandho anuttaro.

­

56.

Hương sen, hương lý, hương lài

Chiên-đàn cùng với một vài thắng hương

Hương người giới hạnh phi thường

Xông bay bốn cõi Thiên Vương ngát ngào!

 

Appamatto ayaṃ gandho

yā’yaṃ tagaracandanī,

yo ca sīlavataṃ gandho

vāti devesu uttamo.

­œ

57.

Ai người trú niệm tinh cần,

Ai người siêu thoát dự phần vô vi?

Ai người đức hạnh, chánh tri?

Ma Vương chẳng thấy đường đi, lối về.

 

Tesaṃ sampannasīlānaṃ

appamādavihārinaṃ,

sammadaññā vimuttānaṃ

māro maggaṃ na vindati.

­œ

58-59.

Hoa sen dễ mến, dễ ưa,

Mọc lên từ đống bùn nhơ vệ đường.

Môn đệ đức Chuyển Pháp Vương

Trí tuệ chiếu sáng khắp phường tối tăm!

 

Yathā saṅkāraṭhānasmiṃ

ujjhitasmiṃ mahāpathe,

padumaṃ tattha jāyetha

sucigandhaṃ manoramaṃ.

 

Evaṃ saṅkārabhūtesu

andhabhūte puthujjane,

atirocati pannāya

sammāsambuddhasāvako.


(1) Kinh pháp cú, kinh lời vàng, Phật ngôn, bát chánh đạo, giáo pháp.

(1) Từ Tu-đà-hoàn đến A-na-hàm.

Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 40234)
18/04/2016(Xem: 12020)
02/04/2016(Xem: 6281)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.