Chương VIII – SAHASSAVAGGA - (Phẩm Một Ngàn)

15/06/20143:06 SA(Xem: 3464)
Chương VIII – SAHASSAVAGGA - (Phẩm Một Ngàn)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương VIII
SAHASSAVAGGA
(Phẩm Một Ngàn)

100.

Dẫu cho ngôn ngữ lời ngàn

Mà nghe vô ích, chỉ bàn suông thôi!

Tốt hơn: Một chữ, một lời

Nghe xong tịnh lạc, sống đời vô ưu.

 

Sahassamapi ce vācā

anatthapadasaṃhitā,

ekaṃ atthapadaṃ seyyo

yaṃ sutvā upasammati.

­œ

101.

Chữ câu ngàn vạn ích gì

Kệ kinh nói mãi, lắm khi loạn mù

Một câu có ích, cho dù

Nghe xong tịnh lạc, an như đời đời!

 

Sahassamapi ce gāthā

anatthapadasaṃhitā,

ekaṃ gāthāpadaṃ seyyo

yaṃ sutvā upasammati.

­œ

102.

Trăm câu đọc tụng ích gì

Máy móc, nhái lại khác chi vẹt, nhồng

Một lời Phật pháp chánh tông

Nghe xong tịnh lạc, trú dòng bất lai!

 

Yo ca gāthā sataṃ bhāse

anatthapadasaṃhitaṃ,

ekaṃ dhammapadaṃ seyyo

yaṃ sutvā upasammati.

­œ

103.

Vẻ vang, tự thắng chính mình

Khó hơn thắng vạn chiến binh sa trường

Lành thay! Tâm ý kỷ cương

Chiến thắng tối thượng, phi thường: Thắng ta!

 

Yo sahassaṃ sahassena

saṅgāme mānuse jine,

ekañca jeyyamattānaṃ,

sa ve saṅgāmajuttamo.

­œ

104.

Là người chế ngự bản thân

Ngữ ngôn, cử chỉ, tinh cần chăm nom

Thắng mình, nhất định tốt hơn

Tự khéo điều phục, chánh chơn nhân hoàn.

 

Attā have jitaṃ seyyo

yā cāyaṃ itarā pajā,

attadantassa posassa

niccaṃ saññatacārino.

­œ

105.

Với người tự thắng chính mình

Đứng cao hơn cả muôn sinh sáu đường

Chư Thiên, Phạm Đế, Ma Vương

Cũng đành chiến bại, vô phương sánh cùng!

 

Neva devo na gandhabbo

na māro saha brahmunā,

jitaṃ apajitaṃ kayirā

tathārūpassa jantuno.

­œ

106.

Trăm năm bỏ cả thời gian

Chí thành tế tự núi vàng, rừng châu

Chẳng bằng giây lát cúi đầu

Cúng dường bậc Thánh, dày sâu phước lành!

 

Māse māse sahassena,

yo yajetha sataṃ samaṃ,

ekañca bhāvit’attānaṃ

muhuttamapi pūjaye,

sāyeva pūjanā seyyo

yañce vassasataṃ hutaṃ.

­œ

107.

Trăm năm đốt lửa rừng thiêng

Khẩn cầu tế tự triền miên đêm ngày

Chẳng bằng chỉ một phút giây

Cúng dường bậc Thánh, sâu dày phước hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jantu

aggiṃ paricare vane,

ekañca bhāvit’attānaṃ

muhuttamapi pūjaye,

sāyeva pūjanā seyyo

yañce vassasataṃ hutaṃ.

­œ

108.

Suốt năm tế vật cúng dường

Để mong phước quả nhờ nương sau này

Phần tư lợi ích chẳng tày

Một lần đảnh lễ gót mây Thánh Hiền!

 

Yaṃ kiñci yiṭṭhaṃ va hutaṃ va loke,

saṃvaccharaṃ yajetha puññapekkho,

sabbampi taṃ na catubhāgameti,

abhivādanā ujjugatesu seyyo.

­œ

109.

An vui, sắc đẹp, sống lâu

Dồi dào sức khỏe: Bốn câu chúc mừng!

Cho ai kính lễ cúc cung

Những bậc trưởng thượng thuộc dòng Sa-môn.

 

Abhivādanasīlissa

niccaṃ vuḍḍhāpacāyino,

cattāro dhammā vaḍḍhanti

āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

­œ

110.

Trăm năm sống có ích gì

Buông lung, phóng dật, ác tri, ác tà

Một ngày trong cõi người ta

Sống có giới định - thật là tốt hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

dussīlo asamāhito,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

sīlavantassa jhāyino.

­œ

111.

Trăm năm sống có ích gì

Buông lung, phóng dật, ác tri, ác tà

Một ngày trong cõi người ta

Sống có thiền tuệ - thật là tốt hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

duppañño asamāhito,

Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

Paññavantassa jhāyino.

­œ

112.

Trăm năm sống có ích gì

Dể duôi, biếng nhác – li bì xác thân

Khởi tâm nỗ lực tinh cần

Một ngày như vậy, muôn phần quý hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

kusīto hīnavīriyo,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

vīriyamārabhato daḷhaṃ.

­œ

113.

Trăm năm sống có ích gì

Pháp đi, pháp đến, vô tri chẳng tường

Một ngày, quả thật khó lường

Thấy pháp sanh diệt, vô thường ra sao!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

apassaṃ udayabbayaṃ,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

passato udayabbayaṃ.

­œ

114.

Trăm năm sống có ích gì

Chẳng thấy Bất Tử, vô vi pháp hành

Một ngày quả thật trọn lành,

Thấy pháp Bất Tử, Vô Sanh rõ ràng.

 

Yo ca vassasataṃ jīve

apassaṃ amataṃ padaṃ,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

passato amataṃ padaṃ.

­œ

115.

Trăm năm sống có ích gì

Giáo Pháp tối thượng, chẳng tri, chẳng hành

Một ngày quả thật trọn lành,

Tu tập Giáo Pháp, cao thanh cõi về!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

apassaṃ dhammamuttamaṃ,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

passato dhammamuttamaṃ.

Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 41816)
18/04/2016(Xem: 16407)
02/04/2016(Xem: 7422)
"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới. Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. - Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy. - Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục ấy. - Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy. - Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy. - Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. - Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia".
Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) Hội đồng Hoằng Pháp (GHPGVNTN) đã tổ chức đại hội lần thứ I trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, các thông báo về tin tức đại hội được loan tải trên trang nhà Hoằng Pháp, công bố chương trình nghị sự và thời gian tổ chức.
Sau hơn sáu tháng hoạt động kể từ khi Hội Đồng Hoằng Pháp của GHPGVNTN ra đời dưới sự chứng minh của Trưởng lão HT. Thích Thắng Hoan (Hoa Kỳ), Trưởng lão HT. Thích Huyền Tôn (Úc châu), HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam), với sự cố vấn chỉ đạo của HT. Thích Tuệ Sỹ (Việt Nam), cùng với sự điều hành của Hòa thượng Chánh Thư Ký: HT. Thích Như Điển (Đức quốc) và nhị vị Hòa thượng Phó Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), HT. Thích Bổn Đạt (Canada), Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp Lần 1, sẽ được tổ chức qua hệ thống Zoom, nhằm nối kết Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trên toàn cầu hầu góp phần xiển dương Chánh Pháp trong kỷ nguyên mới.