Chương VIII – SAHASSAVAGGA - (Phẩm Một Ngàn)

15/06/20143:06 SA(Xem: 4977)
Chương VIII – SAHASSAVAGGA - (Phẩm Một Ngàn)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương VIII
SAHASSAVAGGA
(Phẩm Một Ngàn)

100.

Dẫu cho ngôn ngữ lời ngàn

Mà nghe vô ích, chỉ bàn suông thôi!

Tốt hơn: Một chữ, một lời

Nghe xong tịnh lạc, sống đời vô ưu.

 

Sahassamapi ce vācā

anatthapadasaṃhitā,

ekaṃ atthapadaṃ seyyo

yaṃ sutvā upasammati.

­œ

101.

Chữ câu ngàn vạn ích gì

Kệ kinh nói mãi, lắm khi loạn mù

Một câu có ích, cho dù

Nghe xong tịnh lạc, an như đời đời!

 

Sahassamapi ce gāthā

anatthapadasaṃhitā,

ekaṃ gāthāpadaṃ seyyo

yaṃ sutvā upasammati.

­œ

102.

Trăm câu đọc tụng ích gì

Máy móc, nhái lại khác chi vẹt, nhồng

Một lời Phật pháp chánh tông

Nghe xong tịnh lạc, trú dòng bất lai!

 

Yo ca gāthā sataṃ bhāse

anatthapadasaṃhitaṃ,

ekaṃ dhammapadaṃ seyyo

yaṃ sutvā upasammati.

­œ

103.

Vẻ vang, tự thắng chính mình

Khó hơn thắng vạn chiến binh sa trường

Lành thay! Tâm ý kỷ cương

Chiến thắng tối thượng, phi thường: Thắng ta!

 

Yo sahassaṃ sahassena

saṅgāme mānuse jine,

ekañca jeyyamattānaṃ,

sa ve saṅgāmajuttamo.

­œ

104.

Là người chế ngự bản thân

Ngữ ngôn, cử chỉ, tinh cần chăm nom

Thắng mình, nhất định tốt hơn

Tự khéo điều phục, chánh chơn nhân hoàn.

 

Attā have jitaṃ seyyo

yā cāyaṃ itarā pajā,

attadantassa posassa

niccaṃ saññatacārino.

­œ

105.

Với người tự thắng chính mình

Đứng cao hơn cả muôn sinh sáu đường

Chư Thiên, Phạm Đế, Ma Vương

Cũng đành chiến bại, vô phương sánh cùng!

 

Neva devo na gandhabbo

na māro saha brahmunā,

jitaṃ apajitaṃ kayirā

tathārūpassa jantuno.

­œ

106.

Trăm năm bỏ cả thời gian

Chí thành tế tự núi vàng, rừng châu

Chẳng bằng giây lát cúi đầu

Cúng dường bậc Thánh, dày sâu phước lành!

 

Māse māse sahassena,

yo yajetha sataṃ samaṃ,

ekañca bhāvit’attānaṃ

muhuttamapi pūjaye,

sāyeva pūjanā seyyo

yañce vassasataṃ hutaṃ.

­œ

107.

Trăm năm đốt lửa rừng thiêng

Khẩn cầu tế tự triền miên đêm ngày

Chẳng bằng chỉ một phút giây

Cúng dường bậc Thánh, sâu dày phước hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jantu

aggiṃ paricare vane,

ekañca bhāvit’attānaṃ

muhuttamapi pūjaye,

sāyeva pūjanā seyyo

yañce vassasataṃ hutaṃ.

­œ

108.

Suốt năm tế vật cúng dường

Để mong phước quả nhờ nương sau này

Phần tư lợi ích chẳng tày

Một lần đảnh lễ gót mây Thánh Hiền!

 

Yaṃ kiñci yiṭṭhaṃ va hutaṃ va loke,

saṃvaccharaṃ yajetha puññapekkho,

sabbampi taṃ na catubhāgameti,

abhivādanā ujjugatesu seyyo.

­œ

109.

An vui, sắc đẹp, sống lâu

Dồi dào sức khỏe: Bốn câu chúc mừng!

Cho ai kính lễ cúc cung

Những bậc trưởng thượng thuộc dòng Sa-môn.

 

Abhivādanasīlissa

niccaṃ vuḍḍhāpacāyino,

cattāro dhammā vaḍḍhanti

āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

­œ

110.

Trăm năm sống có ích gì

Buông lung, phóng dật, ác tri, ác tà

Một ngày trong cõi người ta

Sống có giới định - thật là tốt hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

dussīlo asamāhito,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

sīlavantassa jhāyino.

­œ

111.

Trăm năm sống có ích gì

Buông lung, phóng dật, ác tri, ác tà

Một ngày trong cõi người ta

Sống có thiền tuệ - thật là tốt hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

duppañño asamāhito,

Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

Paññavantassa jhāyino.

­œ

112.

Trăm năm sống có ích gì

Dể duôi, biếng nhác – li bì xác thân

Khởi tâm nỗ lực tinh cần

Một ngày như vậy, muôn phần quý hơn!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

kusīto hīnavīriyo,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

vīriyamārabhato daḷhaṃ.

­œ

113.

Trăm năm sống có ích gì

Pháp đi, pháp đến, vô tri chẳng tường

Một ngày, quả thật khó lường

Thấy pháp sanh diệt, vô thường ra sao!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

apassaṃ udayabbayaṃ,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

passato udayabbayaṃ.

­œ

114.

Trăm năm sống có ích gì

Chẳng thấy Bất Tử, vô vi pháp hành

Một ngày quả thật trọn lành,

Thấy pháp Bất Tử, Vô Sanh rõ ràng.

 

Yo ca vassasataṃ jīve

apassaṃ amataṃ padaṃ,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

passato amataṃ padaṃ.

­œ

115.

Trăm năm sống có ích gì

Giáo Pháp tối thượng, chẳng tri, chẳng hành

Một ngày quả thật trọn lành,

Tu tập Giáo Pháp, cao thanh cõi về!

 

Yo ca vassasataṃ jīve

apassaṃ dhammamuttamaṃ,

ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo

passato dhammamuttamaṃ.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 45249)
18/04/2016(Xem: 26582)
02/04/2016(Xem: 10045)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)