Chương XXII – NIRAYAVAGGA - (Phẩm Khổ Cảnh)

16/06/20143:24 CH(Xem: 5001)
Chương XXII – NIRAYAVAGGA - (Phẩm Khổ Cảnh)
MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Dhammapada
KINH LỜI VÀNG
Việt - lục bát thi hóa - Pāḷi
( In lần thứ 5, có chỉnh sửa và nhuận sắc lần cuối)

Chương XXII 
NIRAYAVAGGA

(Phẩm Khổ Cảnh)(1)

306.

Người do vọng dối, nói quàng

Chết sanh khổ cảnh thở than nỗi gì?

Kẻ làm, lại chối quách đi

Hai tên một giuộc: Tiện tỳ, tiểu nhân!

 

Abhūtavādī nirayaṃ upeti

yo vā pi katvā na karomi cāha,

ubhopi te pecca samā bhavanti

nihīnakammā manujā parattha.

­œ

307.

Xuất gia, tâm chẳng xuất gia

Bao nhiêu xấu ác “trong nhà” còn y!

Lòng đầy hươu vượn sân si

Mở cửa địa ngục mà đi “hưởng nhàn”!

 

Kāsāvakaṇṭhā bahavo

pāpadhammā asaññatā,

pāpā pāpehi kammehi

nirayaṃ te upapajjare.

­œ

308.

Thà rằng sắt đỏ nuốt tươi!

Thà rằng lửa hực, dầu sôi dạ dày!

Còn hơn ngửa bát trên tay

Ăn nhờ vật thực Đông Tây tín thành

Người ngu chẳng niệm điều lành

Thân tâm ác giới, loạn hành nhớ cho!

 

Seyyo ayoguḷo bhutto

tatto aggisikhūpamo,

yañce bhuñjeyya dussīlo

raṭṭhapiṇḍamasaññato.

­œ

309.

Tà dâm, tà vạy vợ người

Bốn điều bất hạnh đến thời phải vương:

Một, chịu họa hại tai ương

Hai là khó ngủ, dạ thường lo âu

Ba, đời phỉ nhổ ngập đầu

Bốn đọa địa ngục, đâm xâu, cột đùm!

 

Cattāri ṭhānāni naro pamatto

āpajjati paradārūpasevī,

apuññalābhaṃ na nikāmaseyyaṃ

nindaṃ tatīyaṃ nirayaṃ catutthaṃ.

­œ

310.

Tội đầy phải vác, phải bưng

Bất hạnh chạy đuổi, còng lưng mà bò!

Khoái lạc mảnh tợ đường tơ

Lại hoảng, lại sợ - vui so thấm gì?!

Luật vua, hình trọng kéo đi

Gặt quả khốc liệt, dính chi vợ người!

 

Apuññalābho ca gatī ca pāpikā

bhītassa bhītāya ratī ca thokikā,

rājā ca daṇḍaṃ garukaṃ paṇeti

tasmā naro paradāraṃ na seve.

­œ

311.

Ai người lấy cỏ kusa?

Nếu tay vụng nắm, thịt da cắt lìa!

Hạnh sa-môn cũng thế kia

Tu hành không khéo, đội bia ngục hình!

 

Kuso yathā duggahito

hatthamevānukantati,

sāmaññaṃ dupparāmaṭṭhaṃ

nirayāyupakaḍḍhati.

­œ

312.

Một hành, dễ dãi buông lung

Một tâm ô nhiễm khởi cùng ác tri

Một thêm phạm hạnh đáng nghi

Cả ba điều ấy, mong gì quả vui?!

 

Yaṃ kiñci sithilaṃ kammaṃ

saṃkiliṭṭhañca yaṃ vataṃ,

saṅkassaraṃ brahmacariyaṃ

na taṃ hoti mahapphalaṃ.

­œ

313.

Có điều phải, hãy nên làm

Từng bước vững chắc, kiên gan hành trì

Đời tu sĩ có ra gì:

Dể duôi, tung bụi, càng khi càng mờ!

 

Kayirā ce kayirāthenaṃ

daḷhamenaṃ parakkame,

sithilo hi paribbājo

bhiyyo ākirate rajaṃ.

­œ

314.

Không nên làm xấu, hay hơn!

Dẫu là ác nhỏ, khổ buồn về sau

Hãy nên làm tốt, làm mau!

Điều lành, mai hậu - chẳng cầu cũng vui!

 

Akataṃ dukkaṭaṃ seyyo

pacchā tappati dukkaṭaṃ,

katañca sukataṃ seyyo

yaṃ katvā nānutappati.

­œ

315.

Như trên ải trấn biên thùy

Quan quân bảo vệ, ngăn nguy giặc ngoŕi

Thân tâm phòng hộ, hỡi ai!

Sát-na biếng trễ, “gia tài” còn đâu?

Bỏ qua cơ hội(1) pháp mầu

Đọa vào địa ngục, khổ sầu chẳng nguôi!

 

Nagaraṃ yathā paccantaṃ

guttaṃ santarabāhiraṃ,

evaṃ gopetha attānaṃ

khaṇo vo mā upaccagā,

khaṇātītā hi socanti

nirayamhi samappitā.

­œ

316.

Thẹn thùa những việc quàng xiêng

Lại không hổ thẹn chuyện nên thẹn thùa!

Ai người tà kiến vậy kia?

Bàng sanh ác thú, mang hia nhảy vào!

 

Alajjitāye lajjanti

lajjitāye na lajjare,

micchādiṭṭhisamādānā

sattā gacchanti duggatiṃ.

­œ

317.

Sợ hãi những chuyện gì đâu

Lại không sợ hăi, lo âu đáng điều

Ôm ấp tà kiến ấy nhiều

Người ngu đọa khổ, chẳng “siêu” được nào!

 

Abhaye bhayadassino

bhaye cābhayadassino,

micchādiṭṭhisamādānā,

sattā gacchanti duggatiṃ.

­œ

318.

Không chi, lại thấy lỗi lầm

Lỗi lầm lại nghĩ tầm ngầm là không!

Người ngu tà kiến, si ngông

Rớt vào cảnh khổ, đi tong cuộc đời!

 

Avajje vajjamatino

vajje cāvajjadassino,

micchādiṭṭhisamādānā

sattā gacchanti duggatiṃ.

­œ

319.

Việc sai thì bảo rằng sai

Việc đúng, thấy đúng ai ngoài trí nhân?

Đi đâu chánh kiến theo chân

Khói sương khinh khoát – nhàn vân gót hoài!

 

Vajjañca vajjato ñatvā

avajjañca avajjato,

Sammādiṭṭhisamādānā

sattā gacchanti suggatiṃ.(1) Niraya là địa ngục; tuy nhiên nhiều viếc xấu ác trong phẩm đa phần là khổ cảnh nói chung – nên tôi dịch là “khổ cảnh” y dịch giả Phạm Kim Khánh.

(1) Cơ hội: Có Phật đản sanh, có giáo pháp, có thiện trí thức, có chánh kiến, có nơi ở thuận lợi, có ngũ quan đầy đủ, thân thể khoẻ mạnh

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 45214)
18/04/2016(Xem: 26516)
02/04/2016(Xem: 10024)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)