Phần IV. CÁCH ĐI QUA CÁC CON ĐƯỜNG VÀ CÁC ĐỊA BẰNG TU LUYỆN THIỀN ĐỊNH

10/05/201510:00 SA(Xem: 4731)
Phần IV. CÁCH ĐI QUA CÁC CON ĐƯỜNG VÀ CÁC ĐỊA BẰNG TU LUYỆN THIỀN ĐỊNH
DAKPO TASHI NAMGYAL
ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG dịch
SÁNG TỎ TÂM BÌNH THƯỜNG
(CẨM NANG TU TẬP ĐẠI THỦ ẤN)
Nguyên tác Tạng ngữ - Tác giả:  Dakpo Tashi Namgyal
Anh dịch:  Erik Pema Kunsang -Việt dịch:  Đỗ Đình Đồng
Nhà xuất bản Tôn Giáo 2015

Phần IV
CÁCH ĐI QUA CÁC CON ĐƯỜNG VÀ CÁC ĐỊA        
BẰNG TU LUYỆN THIỀN ĐỊNH

 

     Nói chung, có con đường tu luyện tiệm tiến đã được giải thích trong các thừa mang tính chất triết lý, cụ thể hóa những phẩm hạnh thị hiện, và tu tập thiền định hiện diện, con đường tu luyện tức thời trong trạng thái bản nhiên xác minh yếu tánh tự nhiên. Hai con đường này tối hậu thì giống nhau nhưng tạm thời thì không. Tuy nhiên, ở đây miêu tả các con đường (đạo) và các địa (bhumi) và cách đi qua chúng.

     Ngay từ khi mới bắt đầu bước vào con đường gia trì cho đến khi thấy yếu tánh và hoàn thiện sức mạnh của thiền định Qui Nhất tương ứng với thời kỳ ở mức của người mới bắt đầu và con đường tích lũy.

     Lên đến và gồm cả ba giai đoạn thiền định Đơn Giản tương ứng với thời kỳ ở mức hành xử sùng mộ và con đường kết hợp.

     Ba giai đoạn thiền định Nhất Vị và các giai đoạn Không-thiền-định nhỏ và trung bình tương ứng với thời kỳ của địa thứ nhất và con đường thấy, cũng như con đường tu dưỡng từ địa thứ nhì đến địa thứ mười.

     Không-thiền-định lớn tương ứng với cảnh giới giác ngộcon đường thành tựu viên mãn.

     Hiện tại, vì quí vị chỉ đơn giản hành trì con đường trạng thái tự nhiên và không tu tập theo con đường được giải thích trong các thừa thông thường, do đó cũng không có sự xuất hiện các dấu hiệu của con đường sau. Tuy nhiên, người ta chủ trương rằng tất cả những phẩm tính thị hiện sẽ đồng thời và tự động xuất hiện một khi quí vị hoàn thiện được sức mạnh của Không-thiền-định lớn.

     Tuy nhiên, nếu quí vị tu tập bằng cách hòa lẫn với con đường phương tiện Mật Chú (Mantra), như được giải thích là những dấu hiệu kế tiếp nhau của con đường Mật Chú thực sự xuất hiện.

     Sự thực có nhiều cách phối hợp một cách chi tiết mười hai cách tu luyện thiền định của mười hai (ba-lần-bốn) yoga bằng các con đường và địa của các thừa có tính triết lý, nhưng phức tạp khi hệ thống hóa chúng một cách tỉ mỉ.

     Như vậy, bản văn hướng dẫn chính này cho con đường Đại Thủ Ấn gia trì có nghĩa quyết định là nên dạy theo cách thông thường qua kinh nghiệm cá nhân. Đối với những người không có kinh nghiệm như thế, tôi dùng những chỉ dạy cốt lõi của các bậc tổ của Dòng Tu Tập giải thích nó một cách đơn giản để hiểu, không hòa lẫn nó với ngôn ngữ và cấu trúc học giả. Sợ rằng sẽ khiến nó trở nên quá nặng nề bằng những trích dẫn hộ trợ, tôi đã tiết chế làm như vậy. Quí vị có thể tìm những chi tiết như thế ở chỗ khác.[1]

 

     Đến khi cá nhân kinh nghiệm điều nói trên, xin quí vị hãy tử tế với chính mình bằng cách áp dụng một phương pháp thiền định thích hợp với khả năng cá nhân của mình. Dù thế nào, chủ yếu là đừng đem những gì quí vị hiểu về những lời này mà vô tình thốt ra những “cao kiến”. Xin hãy tránh trở thành “người thành thạo Pháp” mà không có kinh nghiệm!

 

KỆ KẾT THÚC

Lời kim cương của những bậc thầy thành tựu cao cả                      
Bị méo mó trong tâm của những kẻ ngây ngô của  thời đại âm u.    

Một vài bản văn hướng dẫn sâu xa làm sáng tỏ đôi phần
Không cho sự hộ trợ cuối cùng làm sao hay khi nào kinh nghiệm phát sinh.

Ngoài những ai có học lực và tu luyện trước kia,                                                                          

Chỉ một vài người có thể kết tập những đoạn rời rạc của lời khuyên truyền miệng.                         

Bản văn hướng dẫn của tôi làm sáng tỏ các giai đoạn  trên đường đạo  
Do đó, nó là cống hiến vô song của hành giả yoga này.

Vì nguồn gốc và chư sư chủ trương Dòng Tu Tập,                 
Nguyện nó là một man-đa-la ban cho sự gia trì và  chứng ngộ!

Vì những thiền giả thượng thừa đã phát sinh chứng ngộ,     
Nguyện nó là sự cúng dường nhắc nhở và khởi hứng  niềm tin.

Vì những thiền giả đã quen nuôi dưỡng những mầm non  kinh nghiệmchứng ngộ,                                                
Nguyện nó là bữa tiệc của khẳng định cắt đứt nghi ngờ.

Vì những thiền giả mới tu, tinh tấn nhưng bám vào kinh nghiệm,                                                                              
Nguyện nó là tặng phẩm để phá tan những cái thấy sai và thiền định lỗi lầm.

Vì những người giải đãi với Pháp chỉ góp nhặt dữ kiệnkhông kinh nghiệm,                                                                 
Nguyện nó là vật di tặng để đạt những phẩm tính của cảnh giới tự nhiên.

Vì tất cả những khiếm khuyết do vô minh và hiểu sai của tôi                                                                                


Tôi sám hối mãi mãi với tất cả những bậc cao cả.

Qua đức hạnh này, cầu mong tất cả chúng sinh                 
Nhanh chóng hoàn thiện chứng ngộ Đại Thủ Ấn.

~~~~

 

  

LỜI CUỐI SÁCH

     Dựa trên sự yêu cầu của nhiều môn đệ thiền giả, tôi viết ra bản văn này, một cẩm nang hướng dẫn quyết định và có thể tin cậy được về Đại Thủ Ấn. Người từ Gampo có tên là Mangala (Tashi) sáng tác trong hạ tuần tháng thứ tư âm lịch, năm con Cừu ở trung tâm ẩn cư Dakla Gampo đại tọa, vinh quang, với sự trợ giúp của thư ký Tashi Döndrub. Nguyện nó đem lại thiện đức cho tất cả chúng sinh. Sarvada mangalam (Vạn sự cát tường). Nguyện nó là đức hạnh!

~~~~

 

Lời Bạt của Dịch Giả Bản Tiếng Anh

     Mong ước của Khenchen Thrangu Rinpoche[2] là muốn cho bản văn này khả dụng bằng một bản dịch tiếng Anh. Hoàn thành mong ước ấy là một đặc ân và là niềm vui sâu xa. Với những lời dạy bằng miệng của sư trong hai khóa chuyên đề ở Namo Buddha và những minh giải phụ thêm của sư hướng dẫn, cố gắng đầu tiên này do Erik Pema Kunsang và Michael Tweed thực hiện tại am Nagi Gompa, tháng 4 năm 2001.

     Rinpoche mong ước gồm cả bản văn Tạng ngữ đi kèm để làm cho việc dạy và hiểu trở nên thuận lợi hơn.[3] Christopher B. Barstow, đệ tử của sư, đã đánh máy. Cảm ơn Khenpo Jigmey và Khenpo Pema Gyatsen đã đọc và sửa bản in thử tiếng Tây tạng, và vợ tôi kiểm tra bản thảo. Đặc biệt tỏ lòng tín cậy đối với Larry Mermelstein của Ban Dịch Thuật Nalanda (Nalanda Translation Committee) vì sự duyệt lại và những đề nghị của ông. Những chú thích cũng như những khiếm khuyết và lỗi là của tôi.

     Nguyện [giáo lý] này đem vô số chúng sinh đến tiếp xúc với bản tánh tự nhiên của họ.

~~~~

  

Vài Nét Tiểu Sử của Dakpo Tashi Namgyal

     Dakpo Tashi Namgyal (1511–1587) là người nắm giữ truyền thừa dòng Dakpo Kagyu của Phật giáo Tây tạng. Sư cũng được huấn luyện trong dòng Sakya.

     Sư nổi tiếnghọc giảhành giả Yoga. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của sư là Ánh Trăng Đại Thủ Ấn (Moonlight of Mahamudra) và Sáng Tỏ Cảnh Giới Tự Nhiên (Clarifying the Natural State) cũng gọi là Cẩm Nang Tu Tập Đại Thủ Ấn, đã trở thành những bản văn Đại Thủ Ấn kinh điển được nghiên cứu học tập rộng rãi đến ngày nay. Về sau trong đời, sư đã phục vụ như là Viện trưởng của Tự Viện Kagyu Gampo, nam Tây tạng

~~~~

  

Thư Mục

Dakpo Tashi Namgyal:

-Clarifying the Natural State –Tr.: Erik Pema Kunsang; Rangjung Yeshe Publications & Esby, Boudhanath, Hong Kong  2001

-Mahamudra, The Quintessence on Mind and Meditation –Tr.: Lobsang P. Lhalungpa; Motial Nanarsidass Publishers, LTD, Delhi, India  1993

Khenchen Thrangu Rinpoche:

-A Song for the King, Sahara on Mahamudra Meditation  –Tr. & Ed.: Michele Martin& Peter O’Hearn; Wisdom Publications, MA, USA  2006

-The Life of Tilopa & The Ganges Mahāmudra –  Tr.: Clark Johnson; Namo Buddha Publications, CO, USA  2002

-An Ocean of the Ultimate Meaning, Teachings on Mahā-mudra – Tr: Peter Alan Roberts; Shambhala Public-ations, Inc., Boston, MA,  2004

-Crystal Clear, Practical Advice for Mahāmudra Meditators – Tr.: Erik Pema Kunsang; Rangjung Yeshe Publications & Esby, Boudhanath, Hong Kong  2003

-Essentials of Mahamudra, Looking  Directly to the Mind – Tr.: Clark Johnson; Wisdom Publications, MA, USA  2004

-The Practice of Tranquility and Insight, A Guide to Tibetan Buddhist Meditation – Tr.: Peter Roberts;  Snow Lion Publications, Ithaca, NY  USA 1993

-Shentong & Rangtong, Two Views of Emptiness – Tr.: Peters Roberts, Ed.: Clark Johnson; Namo Buddha Public-ations, Boulder, CO  USA  2009

The 9th Karmapa Wanghu’g Dorje:

-The Mahāmudra, Eliminating the Ignorance of Darkness  by; Tr.: Alexander Berzin; Library of the Tibetan Works & Archives; New Deli, India  2007

Rodney P. Devenish:

-Natural Mind Meditation – Dharma Fellowship of His Holiness Gyalwa Karmapa, Sans Francisco & Denman Island, 2012

Daniel P. Brown:

-Pointing Out the Great Way, The Stages of Meditation in the Mahamudra Meditation –Wisdom Publications, Inc.; Somerville, MA  USA  2006 

Keith Dowman, Translator.:

-Masters of Māhamudra, Songs and Eighty Four Buddhist Siddhas – State University of New York, NY USA  1985

Jetsun Milarepa:

-The Hundred Thousand Songs of Milarepa  –  Tr.: Garma C. C. Chang; Shambhala Publications, Inc., Boston, MA  USA  1962

Lama Kazi Dawa-Samdup, Translator:

Tibetan Yoga and Secret Doctrines – Editor: W. Y. Evans-Wentz; Oxford University Press, London, UK 1965

Lotsawa Tony Duff:

-Gampopa’s Mahāmudra, The Five Parts Mahamudra of the Kagyus – Padma Karpo Translation Committee; Nepal  2008

Ven. Khenpo Karthar Rinpoche:

-The Instructions of Gampopa, A Precious Garland of the Supreme Path – Tr.: Lama Yeshe Gyamtso; Wisdom Publications, Ithaca, NY, USA  1996

Gampopa: 

-The Jewel Ornament of Liberation –Tr.: Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche; Wisdom Publications, Ithaca, NY, USA  1998

Reginald A. Ray:

Secret of the Vajra World, Shambhala Publications, Inc. Boston, MA, USA  2001

Lama Anagarika Govinda:

-Foundations of Tibetan Mysticism – Samuel Weiser, Inc.; York  Beach, Maine, USA  1969

C.W. Huntington, Jr. with Geshe Namgyal Wangchen:

-The Emptiness of Emptiness – University of Hawaii Press USA  1994[1] Có thể tìm thấy những trích dẫn lời các sư của Dòng Tu Tập trong cuốn Moonbeams of Mahamudra, Shambhala Publications, 1986.

[2] Khenchen Thrangu Rinpoche sinh ở Kham, Tây tạng vào năm 1933. Lúc năm tuổi sư đã được chính thức thừa nhận là nhục thân đầu thai lần thứ chín của đức Thrangu tulku vĩ đại. Là một trong những bậc sư về thiền định Đại Thủ Ấn (Mahamudra) được trọng vọng nhiều nhất. Rinpoche đã tiếp xúc với đời sống của người học từ mọi phần của thế giới qua sự hiện diện lân mẫn, kiến thức mênh mông, và cách làm cho những giáo lý phức tạp trở thành có thể tiếp cận được. Sư còn được đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 chỉ định làm thầy dạy riêng cho đức Karmapa thứ 17. [ND].

[3] Bản dịch tiếng Việt này chỉ căn cứ vào bản dịch tiếng Anh và không giữ lại bản văn nguyên tác Tạng ngữ. Độc giả nào muốn tham khảo bản văn Tạng ngữ, xin đọc “Clarifying tha Natural State” do nhà Rangjung Yeshe Publications ấn hành. [ND].

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.