Chương Sáu: Thiền định về Nghiệp, Nhân và Quả - Phương thuốc thứ hai chữa trị sự tham luyến hiện hữu nói chung

24/10/20163:15 CH(Xem: 410)
Chương Sáu: Thiền định về Nghiệp, Nhân và Quả - Phương thuốc thứ hai chữa trị sự tham luyến hiện hữu nói chung
Tạo bài viết
“… sự dối trá đã phổ biến tới mức nhiều người không còn nhận ra là mình đang nói dối, thậm chí một cách vô thức, người ta còn vô tình cổ xúy cho sự giả dối. Nói năng giả dối thì được khen là khéo léo”…
Xin giới thiệu video ngày lễ Vu Lan (ngày 2.9.2018) tại thiền viện Đạo Viên, đây là thiền viện duy nhất tại Canada thuộc hệ phái Thiền Trúc Lâm của HT. Thích Thanh Từ, hoạt động đã trên 10 năm.