Các lời khuyên tâm huyết của những đại sư Tây tạng Audio book

29/10/20169:55 SA(Xem: 4131)
Các lời khuyên tâm huyết của những đại sư Tây tạng Audio book
CÁC LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾT
CỦA NHỮNG ĐẠI SƯ TÂY TẠNG 
Giọng đọc: Lê Tâm Minh

01.Lời tâm huyết của Đại sư Đại Thủ Ấn Gendun Rinpoche

02. Lời tâm huyết của Đại sư Đại Thủ Ấn Gendun Rinpoche tiếp theo

03.Lời tâm huyết của Đại sư Achos Rinpoche

04. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần A

05. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần B

06. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần C

07. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần D

08. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần E

09. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần F

10. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần G

11. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần H

12. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần I

13. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần J

14. Gendun Rinpoche: Sự thuần tịnh hoàn hảo

15. Lời tâm huyết cuối cùng của Đại sư Tsele Natsok Rangdrol

16. Tự giải thoát vào lúc chết: Đại sư Liên Hoa SanhTạo bài viết
Thật sự ai có chút từ tâm hẳn cũng phải nghẹn thở khi nhìn hình ảnh người cảnh sát da trắng đè gối lên cổ người da đen cho đến chết, mặc lời van xin thảm thiết.
Nguồn gốc của Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo bắt nguồn từ quá khứ, Myanmar đã trở thành thuộc địa nằm dưới sự kiểm soát, cai trị của thực dân đế quốc Anh vào năm 1824. Chính quyền thuộc địa đã rút lại sự hỗ trợ truyền thống của nhà nước đối với các cơ sở tự viện tôn giáo, thúc đẩy giáo dục thế tục, đàn áp các truyền thống Phật giáo và khuyến khích hoạt động truyền giáo của đạo Cơ Đốc.
Chuyện dài tranh chấp sở hữu chùa Bảo Quang, Santa Ana, kể từ sau khi hòa thượng viện chủ viên tịch, vừa được Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County ra phán quyết kết thúc hôm Thứ Hai, 22 Tháng Ba.