Các lời khuyên tâm huyết của những đại sư Tây tạng Audio book

29/10/20169:55 SA(Xem: 2404)
Các lời khuyên tâm huyết của những đại sư Tây tạng Audio book
CÁC LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾT
CỦA NHỮNG ĐẠI SƯ TÂY TẠNG 
Giọng đọc: Lê Tâm Minh

01.Lời tâm huyết của Đại sư Đại Thủ Ấn Gendun Rinpoche

02. Lời tâm huyết của Đại sư Đại Thủ Ấn Gendun Rinpoche tiếp theo

03.Lời tâm huyết của Đại sư Achos Rinpoche

04. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần A

05. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần B

06. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần C

07. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần D

08. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần E

09. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần F

10. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần G

11. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần H

12. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần I

13. Gendun Rinpoche: Chuẩn bị cho cái chết-Phần J

14. Gendun Rinpoche: Sự thuần tịnh hoàn hảo

15. Lời tâm huyết cuối cùng của Đại sư Tsele Natsok Rangdrol

16. Tự giải thoát vào lúc chết: Đại sư Liên Hoa SanhTạo bài viết
“… sự dối trá đã phổ biến tới mức nhiều người không còn nhận ra là mình đang nói dối, thậm chí một cách vô thức, người ta còn vô tình cổ xúy cho sự giả dối. Nói năng giả dối thì được khen là khéo léo”…
Xin giới thiệu video ngày lễ Vu Lan (ngày 2.9.2018) tại thiền viện Đạo Viên, đây là thiền viện duy nhất tại Canada thuộc hệ phái Thiền Trúc Lâm của HT. Thích Thanh Từ, hoạt động đã trên 10 năm.