Câu chuyện ngắn gọn về cuộc đờisự giải thoát của đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro

28/05/20201:00 SA(Xem: 5398)
Câu chuyện ngắn gọn về cuộc đời và sự giải thoát của đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro

CÂU CHUYỆN NGẮN GỌN VỀ
CUỘC ĐỜISỰ GIẢI THOÁT
CỦA ĐỨC JAMYANG KHYENTSE CHOKYI LODRO
Như Chính Ngài Kể Lại
Từ Phần Bổ Sung Cho Chư Đạo Sư Truyền Thừa Của Sự Trao Truyền Thì Thầm
Của Tổ Thangtong Gyalpo (Thangtong Nyengyu)
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 

Đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro (1)NHỮNG NĂM THÁNG ĐẦU ĐỜI

Tôi, kẻ nhồi nhét vào mình những món cúng dường dưới danh nghĩa của đấng vĩ đại Jamyang Khyentse Wangpo[1], đã sinh ra là con trai của vị Trì Minh vĩ đại, đạo sư thành tựu Gyurme Tsewang Gyatso và Tsultrim Tsomo trong năm Thủy Tỵ Cái (1893).

Khi tôi bảy tuổi, Ngài Jamgon Kongtrul[2] nói với cháu trai của Đức Jamyang Khyentse Wangpo, Situ Rinpoche toàn tri về tiên tri liên quan đến việc tôi là hóa thân hoạt động của Đức Jamyang Khyentse Wangpo, một trong năm hóa thân của vị đạo sư vĩ đại đó.

Ngài Jamgon Kongtrul bổ sung rằng bởi Tu viện Kathok là một địa điểm của hoạt động và Đức Jamyang Khyentse Wangpo lại là hóa thân hoạt động của Langdro Lotsawa, vị mà hóa thân sau cùng là Terton Longsal Nyingpo vĩ đại từ Kathok, họ cần chăm sóc tôi ở đó.

Tôi đã phục vụtuân theo những chỉ dẫn của thầy giáo thọ từ ái, Khenpo Thubten Rigdzin Gyatso, tại ‘Trung Tâm Nhập Thất Trung’ của Kathok cho đến năm mười hai tuổi. Thầy dạy tôi viết, đọc và v.v. Nhờ đó mà giờ đây tôi có thể đứng trước người khác mà không thấy lúng túng.

Chư Đạo Sư

Sau khi thầy giáo thọ của tôi qua đời, tôi sống ở Mật viện của Tu viện Kathok trong gần hai năm. Ở đó, tôi đã thọ nhận các giáo lý từ Khenpo Kunpal Rinpoche và những vị Khenpo khác về hầu hết các bản văn vĩ đại.

Kathok Situ Rinpoche toàn tri, Adzom Drukpa Rinpoche, Shechen Gyaltsab Rinpoche[3], Dodrupchen Rinpoche toàn tri, cha và cũng là đạo sư vĩ đại của tôi cùng những vị khác, đã dạy tôi Giáo Pháp của truyền thống Nyingma.

Từ Dorje Chang Loter Wangpo, Jamgon Ngawang Lekpa, Khenpo Samten Lodro, Thartse Shabdrung Jampa Kunzang Tenpe Nyima, chúa tể của chư Yogi – Drakri Tashi Gyatso và những vị khác, tôi thọ nhận các trao truyền không thể nghĩ bàn, hầu hết là những Giáo Pháp sâu xa của Sakya.

Nói ngắn gọn, tôi đã thọ nhận các giáo huấn liên quan đến Giáo Pháp từ hơn tám mươi đạo sư khác nhau và mặc dù tôi đã lắng nghe vô số chỉ dẫn sâu xa của cả truyền thống Nyingma và Sarma, tôi vẫn chưa thấu triệt bất kỳ điều gì.

Đến Dzongsar

Khi đang sống ở Kathok, tôi trở thành đại diện cho Labdrang để đi khất thực (domtsap) và được cử đi thu thập đồ cúng dường đại diện Đức Kathok Situ. Trong năm mười bốn tuổi, tôi đến sống ở Dzongsar, trụ xứ của Đức Jamyang Khyentse Wangpo – hóa thân đời trước. Khi đồ cúng dường mùa hè và mùa đông được thu thập, tôi bị đè nặng bởi trách nhiệm với lượng lương thực không thể đo lường được dâng cúng (kor), bởi vì nghiệp quả chín muồi liên quan đến việc sử dụng các đồ cúng dường thật nặng nề.

Hành Trì

Tôi bắt chước sự tiếp cận và thành tựu của các thực hành Nyingma và Sarma, hoàn thành túc số cần thiết, tiến hành nhập thất tiếp cận (nyenpa) cho hơn ba mươi Bổn tôn Yidam khác nhau. Vào những dịp này, tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ rằng, “Đây là một dấu hiệu thành tựu!”. Thực sự, lòng sùng mộ và sự tinh tấn của tôi khá yếu ớt.

Các Trao Truyền Đã Ban

Về các trao truyền Giáo Pháp mà tôi đã ban theo thời gian, tôi đã truyền Kho Tàng Phát Lộ Terma (Rinchen Terdzod) một lần; Trích Yếu Nghi Quỹ (Drubtap Kuntu) bốn lần; Những Chỉ Dẫn Riêng Tư của Đạo Và Quả (Lamdre Lobshe) bốn lần; Kho Tàng Chỉ Dẫn (Damngak Dzod) ba lần; bốn hay năm lần Nyingma Kama; và năm lần Dòng Thì Thầm Của Tổ Thangtong Gyalpo (Thangtong Nyengyu).

Tôi đã ban nhiều lần Tâm Yếu Đại Thành Tựu Giả (Drupchen Tuktik), một Terma tâm do Đức Jamyang Khyentse Wangpo phát lộ và các trao truyền tương tự khác. Tôi cũng đã truyền lại nhiều lần Longchen Nyingtik, Khachoma, Nyingtik Yabshyi, Các Mandala Của Truyền Thống Ngor và v.v. cũng như đại quán đỉnh Thời Luân (Kalachakra) cho cả truyền thống Jonang và Shalu.

Xây Dựng & Xuất Bản

Tôi đã thành lập một Phật học viện (Shedra) mới và một trung tâm nhập thất (Drupdra).

Ở Kathok, sau khi Situ Rinpoche viên tịch, tôi đã giúp đỡ những vị trì giữ ‘ngai tòa giảng dạy’ của Kathok trong mười bốn năm.

Sau khi đấng cao quý qua đời, tôi phục hồi nền tảng của Mật viện, nơi đã hoàn toàn hư hỏng, cho bốn mươi hai Khenpo và học trò ở đó. Tôi cũng xây dựng một ngôi chùa Phật (Đại Thánh Giả) mới và cho làm các bức tượng và đại diện giác ngộ khác để lưu giữ bên trong. Tôi không chỉ nói về các dự án như vậy mà dành cho chúng tịnh tài lớn lao, thứ được trao cho tôi vì lòng sùng mộ.

Ở Dzongsar, tôi làm nhiều đại diện, chẳng hạn tôn tượng Đức Di Lặc lớn. Tôi xuất bản tuyển tập trước tác của Đức Jamyang Khyentse Wangpo, vị tiền nhiệm của tôi, sau nhiều nỗ lực thu thập các trước tác rải rác của Ngài thành mười ba quyển. Tôi đã xuất bản những luận giải về các bản văn vĩ đại, ba tập trong Tuyển Tập Nhỏ Các Bản Văn Khachoma (Kacho Be’u Bum) và v.v.

Lâm Bệnh

Khi bước sang tuổi bốn mươi chín, tôi lâm bệnh nặng trong vài năm. Vào khoảng năm năm mươi lăm hay năm mươi sáu tuổi, dựa trên duyên khởi cát tường của một vị đồng hành cho con đường bí mật và nhờ sức mạnh gia trì của đạo sưTam Bảo, tôi đã phục hồi lại chút sinh lực.

Hành Hương Trong Những Năm Cuối Cùng

Trong năm sáu mươi ba tuổi, vào ngày Hai mươi ba tháng Sáu, tôi rời quê hương và đi hành hương ở vùng đất linh thiêng Ấn ĐộTây Tạng. Tôi đã dâng các món cúng dường bằng chính tay mình để hoàn thành các tích lũy. Tôi đã cử hành các nghi lễ tịnh hóa, nghi thức thánh hóa, thực hành hoàn thànhthỏa lòng mong nguyện khi được nhiều lần dâng những lời nguyện vì sự an lành của chúng sinh trên thế giới nói chung và ở Tây Tạng và Kham nói riêng. Tôi đã ban vô số trao truyền cho những vị trì giữ ngai tòa quý báu của Sakya và cho nhiều người chịu trách nhiệm Tu viện vĩ đại. Và tôi cầu nguyện rằng trong lúc còn sống, tôi có thể hoàn thành những nguyện ước vì lợi ích của giáo lýchúng sinh.

Namthar Bí Mật

Tôi chẳng có bất kỳ linh kiến hay nhận được bất kỳ thọ ký nào và vẫn chỉ biết về những kinh nghiệm và giấc mơ mê lầm, thứ chỉ là ảo giácbịa đặt. Đấy là lý do tôi đã quên hầu hết. Mặc dù tôi đã viết lại một vài trong số đó, điều đấy cũng chẳng có mục đích gì.

Lần nọ, sau khi tôi đến Dzongsar – trong năm mười sáu tuổi, tôi tin rằng – chuyện gì đó về bản tính đã xảy ra. Tôi có niềm tin mạnh mẽ với pho Tâm Yếu Đại Thành Tựu Giả của vị tiền nhiệm Jamyang Khyentse Wangpo và khi tôi cầu khẩn đại thành tựu giả Thangtong Gyalpo[4], trong góc mà Đức Jamyang Khyentse Wangpo thường ngủ, đại thành tựu giả thực sự đã xuất hiện, chỉ cao khoảng bốn mươi lăm xen-ti-mét. Ngài đặt khối pha lê phía trước và nói những lời mà Guru Rinpoche đã sử dụng khi giới thiệu cho Đức Jamyang Khyentse Wangpo:

Chẳng bị vấy bẩn bởi các nhận thức mê hoặc,

Chẳng bị thu hút bởi các ý nghĩ bám chấp,

Duy trì trong Rigpa trần trụi, rỗng rang:

Đây là tâm của tất cả chư Phật.

Theo cách này, Ngài giới thiệu cho tôi bản tính của tâm. Giấc mơ này giúp tôi hoàn thành mục đích của mình, nhưng đấy là tất cả.

Kết Luận

Bên ngoài, tôi xuất hiện là một đạo sư trong khi ngọn lửa năm độc dữ dội bên trong và ở cấp độ bí mật nhất, tôi chịu ảnh hưởng của các ý nghĩquan niệm. Đây là Namthar của vị sư già là tôi.

 

Trước sự nài nỉ kiên quyết của Khen Rinpoche Khechok Ngawang Lodro và cũng theo thỉnh cầu của Dar Khenchen, phần bổ sung này cho các tiểu sử của chư đạo sư Truyền Thừa Thì Thầm của Tổ Thangtong Gyalpo được viết bởi Chokyi Lodro.

 

Gyurme Avertin chuyển dịch [sang Anh ngữ] với sự hỗ trợ từ ái của Pewar Rinpoche năm 2010. Lần đầu tiên được đăng tải trên Lotsawa House năm 2016.

Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/short-autobiography.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[1] Về Đức Jamyang Khyentse Wangpo, tham khảo https://thuvienhoasen.org/p38a30571/cuoc-doi-duc-jamyang-khyentse-wangpo.

[4] Theo Rigpawiki, Thangtong Gyalpo tức Tsondru Zangpo (1385-1509) là vị thành tựu giả Tây Tạng nổi tiếng, người đã du hành đến nhiều nơi ở Trung Hoa, Tây Tạng và các quốc gia phía Đông khác, xây dựng nhiều chùa chiền và cầu sắt và thành lập các Tu viện ở Derge và nơi khác.

Ngài được cho là hóa hiện về tâm của Guru Rinpoche và cũng là vị tái sinh của Đức Dolpopa Sherab Gyaltsen.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)