Khuyến khích các học trò tham gia vào thực hành

12/07/20201:00 SA(Xem: 2326)
Khuyến khích các học trò tham gia vào thực hành

KHUYẾN KHÍCH CÁC HỌC TRÒ THAM GIA VÀO THỰC HÀNH
Bài Nói Chuyện Của Garchen Rinpoche vào ngày 10/3/2017 tại Phật học viện Garchen, Arizona, Hoa Kỳ
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 

Garchen Rinpoche (2)Tashi Delek[1] đến tất cả các con, những [thành viên] Tăng đoàn!

Tham gia vào nghiên cứu thực sự thật tuyệt vời. Thực sự thì, bất cứ (thực hành nào) trong Chân ngôn Bí mật – dù đó là thiền định Bổn tôn hay trì tụng Chân ngôn – thân chúng ta giống như hạt giống chưa chín muồi. Nhờ Bồ đề tâm, khi nó chín muồi: thân chín muồi thành hình tướng của Bổn tôn; khẩu chín muồi thành Chân ngôn; và ý chín muồi thành Bồ đề tâm. Nếu hạt giống của một bông hoa chín muồi thì vô vàn phẩm tính hoàn hảo sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên, nếu chúng ta không gặp được Thánh Pháp thì điều đấy giống như hạt giống đó bị uổng phí. Do vậy, nghiên cứuthảo luận vô cùng quan trọng. Đức Phật chẳng nói dối về “ân phước gia trì của Giáo Pháp”; nếu chúng ta thực sự thực hành, ân phước gia trì là không dối lừa.

Tashi Delek đến tất cả các con!

 

Bản văn này được chuyển dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ bởi Dianne Mckinnon và hiệu đính bởi Trisha Lamb vào tháng 7 năm 2020.

Nguồn Anh ngữ: Encourage Students to Engage in Practice, Talk by H.E. Garchen Rinpoche (http://garchen.tw/English/Texts).

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[1] Theo Khenpo Sonam Tsewang, Tashicát tường; Dehạnh phúc trong cõi trời và người; Lektốt lành của sự giải thoátgiác ngộ thù thắng. Do đó, Tashi Delek nghĩa là “Cầu mong bạn được gia hộ với sự cát tường của hạnh phúc tạm thời và rốt ráo!”.

Tạo bài viết
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.