Lời khuyên cốt tủy để kiểm tra sự tiến bộ trên con đường

28/07/202012:57 CH(Xem: 3375)
Lời khuyên cốt tủy để kiểm tra sự tiến bộ trên con đường

LỜI KHUYÊN CỐT TỦY
ĐỂ KIỂM TRA SỰ TIẾN BỘ TRÊN CON ĐƯỜNG

Từ Cam Lồ Trọng Yếu Của Ý Nghĩa Sâu Xa: Những Chỉ Dẫn Khẩu TruyềnLời Khuyên Thực Tiễn

Được Ban Cho Các Đệ Tử May Mắn, Khai Nhãn Điều Cần Làm Và Cần Tránh

Chokgyur Lingpa[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 

Chokgyur Lingpa
Chokgyur Lingpa

Để biết liệu con có nhận thức về vô thường hay không,

hãy kiểm tra xem các kế hoạch của con là dài hay ngắn hạn.

 

Để biết liệu con có nhận thức luân hồilỗi lầm hay không,

hãy kiểm tra xem con có tham lam bám chấp hay không.

 

Để biết liệu con có đạt giải thoát trong đời sau hay không,

hãy kiểm tra xem hành vi của con là tốt hay xấu.

 

Để biết liệu con có đạt giác ngộ trong đời này hay không,

hãy kiểm tra xem con có hiển bày những dấu hiệu tiến bộ trong [giai đoạn] phát triển và hoàn thiện hay không.

 

Để biết liệu con đã phát khởi tình yêu thươnglòng bi mẫn hay chưa,

hãy kiểm tra cách con chăm sóc những vị túng thiếu.

 

Để biết liệu con đã điều phục được ma quỷ[2] sân hận hay chưa,

hãy kiểm tra xem con nuôi dưỡng bao nhiêu thù hận với kẻ thù.

 

Để biết liệu con đã điều phục được nữ quỷ[3] tham lam hay chưa,

hãy kiểm tra xem con tham luyến với những người yêu thương như thế nào.

 

Để biết liệu con đã xua tan điều xấu[4] che chướng của ngu si,

hãy kiểm tra xem con bám víu vào hy vọngsợ hãi đến thế nào.

 

Để biết liệu con đã tịnh hóa tam độc hay chưa,

hãy kiểm tra xem con đã buông bỏ ám ảnh đến thế nào.

 

Con sẽ biết liệu sự hành trì Giáo Pháp của con có tuân theo con đường

bằng cách tỉ mỉ kiểm tra tâm con.

 

Điều này được Chokgyur Lingpa viết theo thỉnh cầu của Galap Dzong Lama – Konchok Tenzin Chokyi Lodro. Nguyện tốt lành!

 

Lhasey Lotsawa Translations chuyển dịch Tạng-Anh năm 2020.

Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chokgyur-dechen-lingpa/check-practice-advice.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[1] Về Đức Chokgyur Lingpa, tham khảo https://thuvienhoasen.org/a30774/cuoc-doi-duc-chokgyur-lingpa.

[2] Ma quỷ ở đây là rgyal ‘gong, một kiểu tinh linh ác độc sinh ra từ sự hợp nhất của các tinh linh rgyal po‘gong po.

[3] Quỷ nữ ở đây là srin mo, một nữ dạ-xoa.

[4] Điều xấu ở đây là gdon, tên gọi chung cho các tinh linh xấu ác hay ảnh hưởng xấu.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana