Tam tạng Pali - Bản dịch tiếng Anh (Phiên bản dạng PDF)

10/07/20238:49 SA(Xem: 537)
Tam tạng Pali - Bản dịch tiếng Anh (Phiên bản dạng PDF)
TAM TẠNG PĀLI – BẢN DỊCH TIẾNG ANH
(Phiên bản dạng PDF)

tipitaka

I. VINAYA PITAKA (TẠNG LUẬT):

The Book of the Discipline (Luật tạnghttps://tinyurl.com/b4v6dhts

II. SUTTA PITAKA (TẠNG KINH)

II.1. Long Discourses (Trường bộ)

Vol. 1: https://tinyurl.com/yc65zezs
Vol. 2: https://tinyurl.com/4sx95bjn
Vol. 3: https://tinyurl.com/267enbvv

II.2. Middle Discourses (Trung bộ)

Vol. 1: https://tinyurl.com/2uy9vtxe
Vol. 2: https://tinyurl.com/n87xrr5z
Vol. 3: https://tinyurl.com/yc6wfun6

II.3. Linked Discourses (Tương ưng bộ)

Vol. 1: https://tinyurl.com/3f3ntxuu
Vol. 2: https://tinyurl.com/48w7uk5h
Vol. 3: https://tinyurl.com/ykbp9jdf
Vol. 4: https://tinyurl.com/yf7bzr33
Vol. 5: https://tinyurl.com/3bfc8cpe

II.4. Numbered Discourses (Tăng chi bộ)

Vol. 1: https://tinyurl.com/2nr5y32d
Vol. 2: https://tinyurl.com/223xktcm
Vol. 3: https://tinyurl.com/3m8tzzx4
Vol. 4: https://tinyurl.com/4d4sm935
Vol. 5: https://tinyurl.com/ytzcpfsx

II.5. Minor Collection (Tiểu bộ)

II.5.1. Basic Passages (Tiểu tụnghttps://tinyurl.com/bdhpd4fy
II.5.2. Sayings of the Dhamma (Pháp cúhttps://tinyurl.com/3tmd3hyr
II.5.3. Heartfelt Sayings (Phật tự thuyết) https://tinyurl.com/yrxceyky
II.5.4. So It Was Said (Phật thuyết như vậyhttps://tinyurl.com/2vexvddc
II.5.5. Anthology of Discourses (Kinh tậphttps://tinyurl.com/4uvukd85
II.5.6. Stories of the Mansions (Chuyện Thiên cunghttps://tinyurl.com/ycx5cdd5
II.5.7. Stories of the Departed (Chuyện Ngạ quỷhttps://tinyurl.com/y58s9yva


II.5.8. Verses of the Senior Monks (Trưởng lão tăng kệhttps://tinyurl.com/27x59vy8
II.5.9. Verses of the Senior Nuns (Trưởng lão ni kệhttps://tinyurl.com/2jjpfnam
II.5.10. The Jataka Translation (Chuyện Tiền thânhttps://tinyurl.com/5cdyw39m
II.5.11. Exposition (Diễn giảihttps://tinyurl.com/446vdffc
II.5.12. The Path of Discrimination (Phân tích đạo) https://tinyurl.com/5n6uaxku
II.5.13. Legends of the Buddhist Saints (Thánh nhân ký sự) https://tinyurl.com/2vad9zmh
II.5.14. Chronicle of Buddhas (Phật sửhttps://tinyurl.com/3bpxtnv5
II.5.15 Basket of Conduct (Hạnh tạng) https://tinyurl.com/425kheur
II.5.16. The Guide, Nettippakaranam (Cẩm nang học Phật) https://tinyurl.com/zr8u9tw2
II.5.17. The Pitaka Disclosure (Tam tạng chỉ nam) https://tinyurl.com/5n8rku2z
II.5.18. The Questions of King Milinda (Milinda vấn đạo) https://tinyurl.com/4xukeap5

III. ABHIDHAMMA PITAKA (TẠNG A-TỲ-ĐÀM, VI DIỆU PHÁP)

III.1. Compendium of States of Phenomena (Pháp tụhttps://tinyurl.com/bde75ys9
III.2. Book of Analysis (Phân tích) https://tinyurl.com/22wtzd54
III.3. Discourse on Elements (Nguyên chất ngữ) https://tinyurl.com/5n7twemr
III.4 Designation of Human Types (Nhân chế định)https://tinyurl.com/3dszxfuv
III.5. Points of Cotroversy (Ngữ tông) https://tinyurl.com/4xzsyet9
III.6. Book of Pairs (Song đối) https://tinyurl.com/mrxvrrvt
III.7. Conditional Relations (Vị trí
Vol. 1: https://tinyurl.com/4vtrhnsn 
Vol. 2: https://tinyurl.com/mefdt42p


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 44157)
18/04/2016(Xem: 22880)
02/04/2016(Xem: 9179)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana