Hành Trạng Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

28/01/20242:54 CH(Xem: 1194)
Hành Trạng Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
HÀNH TRẠNG CỦA
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THẮNG HOAN

TLHT Thích ThắngHoan - 01

THÂN THẾ:

Hòa Thượng Thích-Thắng-Hoan, thế danh là Nguyễn-văn-Đồng, sanh năm Kỷ Tị (1928) tại thành phố Cần-Thơ, miền Nam Việt-Nam.

Thân phụ là ông Nguyễn-văn-Ngô, một nhà Nho và cũng là một nhạc sĩ Cổ nhạc. Thân mẫu là cụ bà Nguyễn-thị-Ngô, Tỳ-kheo-ni Như Quả, thọ giới Cụ-túc năm 1968 tại Đại-giới-đàn chùa Từ Nghiêm.

Gia đình có hai anh em, người em trai thế danh là Nguyễn-thanh-Vân hiện cư ngụ tại Sàigòn. 

THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌC:

Khi Ngài vừa lên tám tuổi được cha mẹ gởi vào chùa Hội Thắng, làng Châu Điền, quận Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Bình cho Hòa Thượng Đắc Ngộ, huý là Tường Ninh, thế danh là Hồ-Trinh-Tường để thế phát và thọ Tam quy với Pháp danh Thắng-Hoan.

Tại chùa Hội Thắng, Ngài vừa học nội điển do Sư Phụ hết lòng truyền dạy, vừa học ngoại điển tại trường Phong Phú ở địa phương, nếp sống rau dưa đạm bạc đã nuôi chí lớn xuất trần.

Năm 18 tuổi (1946), Ngài thọ Sa-Di phương trượng với Hòa Thượng Thích-Hoàn-Thông tại chùa Hội Thắng và được Hòa Thượng ban Pháp hiệu là Long Hoan, truyền thừa đời 48 Lâm Tế Chánh Tông, thế hệ 24 dòng kệ Trí Bản – Đột Không, hệ phái Tổ Sư Bích Phong. Ngài tiếp tục cuộc đời tu học tại chùa Hội Thắng cho đến năm 1950.

Cũng trong năm ấy, nhân chuyến đi thăm Sư BácHòa Thượng Thích-Thiện-Hoa tại chùa Phước Hậu Trà Ôn và trong chuyến đi nầy, Ngài được Hòa Thượng Thích-Hoàn-Thông giới thiệu đến Y-chỉ với Hòa Thượng Thích-Thiện-Hoa hiện là Đốc giáo Phật-Học-Đường Nam Việt Ấn Quang tại Chợ Lớn, Sàigòn. Nhờ hội đủ duyên lành, Ngài được chấp nhận và sau đó được nhập chúng tu học tại Phật-Học-Đường nầy.

Để thành tựu tam Đàn-giới Pháp, chánh thức vào ngôi Tam Bảo làm Trưởng-tử của Như-Lai, năm 1953, Ngài được Hòa Thượng Y-chỉ Sư cho đăng đàn thọ Đại-giới tại Phật-Học-Đường Nam Việt Ấn Quang, Sàigòn.

Đến năm 1957, Ngài tốt nghiệp chương trình Trung Đẳng tại Phật-Học-Đường nầy. Cuối năm 1957, Ngài được Ban Giám-đốc Phật-Học-Đường Nam Việt Ấn Quang gởi ra Phật-Học-Viện Trung-phần Nha-Trang tham học chương trình Cao Trung.

Đến năm 1960, để hoàn tất chương trình Cao Đẳng Phật Học, Ngài trở về Phật-Học-Đường Nam Việt Ấn Quang, Sàigòn.

Đến năm 1962, Ngài tốt nghiệp Cao Đẳng Phật-học tại đây. Song song với Phật học, Ngài chú tâm đến thế học và đã tốt nghiệp Cử Nhân Văn Khoa năm 1970 tại Đại-học Vạn Hạnh.

THỜI KỲ HÀNH ĐẠO:

Đầu năm 1963: Ngài làm Đốc Học tại Phật-Học-Viện Biên-Hòa kiêm giảng Sư trường Trí-Đức Biên-Hòa.

Đầu năm 1964 đến 1975:

–  Giảng sư Viện-Hóa-Đạo, Sàigòn

–  Chánh đại diện Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống- Nhất tại Quận 5 và Quận 10.

–  Tổng-vụ-Trưởng Tổng-vụ Tài Chánh GHPGVNTN

–  Giảng sư các trường Trung Học Bồ-Đề: Nguyễn-văn-Khuê, Giác Ngộ và các trường Trung Đẳng chuyên khoa Phật Học tại các chùa như: Dược Sư, Từ Nghiêm, Hoa Quang, Huê Lâm, Từ Thiền, Giác Sanh (Sàigòn), Phổ Đức, Phật Ân (Mỹ Tho).

Năm 1980: Để phục vụyểm trợ GH.PG.VN.TN dưới sự chỉ đạo của các Hòa Thượng Huyền Quang và Quảng Độ, Ngài đã mở các lớp Trung Đẳng Phật Học tại các chùa Giác Sanh, chùa Giác Ngộ, chùa Bồ-Đề Lan-Nhã. Ngoài ra, Ngài còn mở các khóa đặc biệt huấn luyện về môn Duy Thức Học cho các sinh viên trường Bách Khoa Phú Thọ và Sư Phạm Vạn Hạnh.

Năm 1982: Với ý chí tìm tự do để góp sức xây dựng phong trào Phật Giáo Hải Ngoại, Ngài đã từ giã quê hương ra nước ngoài bằng con đường vượt biên mong được cùng các pháp hữu cứu nguy pháp nạn tại quê nhà.

Năm 1983: Ngài đến định cư tại Hoa-Kỳ và trú ngụ tại Chùa Việt Nam của Hòa Thượng Thích-Mãn-Giác ở Los Angeles, Ngài được cung cử chức vụ Phó Hội Chủ, kiêm Tổng-vụ-Trưởng Tổng-vụ Hoằng Pháp Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa-Kỳ.

Năm 1984: Lãnh đạo tinh thần Chùa Việt Nam Arizona.

Năm 1985: Tổ chức Đại Hội Hoằng Pháp tại Denver, Colorado.

Năm 1988: Nhận chức vụ Giáo Thọ tại Tu viện Kim Sơnhoằng pháp tại nhiều Tiểu bang ở Hoa-Kỳ chẳng hạn như xây dựng học phái Duy Thức tại các nơi như: Santa Ana, San Jose, San Diego và Tu viện Kim Sơn v.v…

Năm 1992: Đại Hội Thống Nhất đầu tiên của GHPGVNTN tại Hoa-Kỳ được tổ chức tại San Jose và Ngài được đề cử chức vụ Phó Chủ Tịch đặc trách liên lạc các Châu.

Vận động thành lập GHPGVNTN tại Canada và được Đại Hội tấn phong lên ngôi vị Hòa Thượng tại đây, đồng thời Giáo Hội PGVNTN tại Hoa-Kỳ cũng tấn phong Ngài lên ngôi vị Hòa Thượng tại Hoa-Kỳ.

Năm 1993: Ngài về ẩn cư tại Hải Ngạn tịnh thất bên bờ biển Thái-Bình-Dương để chuyên viết sách và dịch kinh.

Năm 1996: Ngài nhận lãnh chức vụ Chủ Tịch GHPGVNTN tại Canada và giữ chức vụ này đến năm 2000. Sau khi từ nhiệm chức Chủ Tịch, Ngài giữ chức vụ Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTN Canada.

Từ năm 1999 đến ngày viên tịch: Ngài nhận lãnh vai trò thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan.

Từ năm 2000 đến 2005, Ngài thường xuyên đến giảng dạy về môn Duy-Thức-Học cho các Tăng sinh tại Phật-Học-Viện Quốc-Tế, và những năm gần đây Ngài thường đến Âu Châu để giảng dạy về môn Duy-Thức-Học cho các lớp học hằng năm do GHPGVNTN Âu Châu tổ chức.

Năm 2004: Ngài nhận lãnh chức vụ Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện-Tăng-Thống Quốc Nội và Chánh-Văn-Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHN tại Hoa-Kỳ Văn Phòng II Viện-Hóa-Đạo. (VP-II-VHĐ).

Năm 2005: Ngài về ẩn dật nơi tịnh thất Viên Hạnh, toạ lạc tại thành phố Baker, thuộc Thủ Phủ Baton Rouge, Tiểu bang Louisiana, trong một khuôn viên vắng vẻ thanh lịch có tên là Tiểu Hồ (Little Lake).

Năm 2008: Ngày 12 tháng 1-DL, GHPGVNTN Hoa-Kỳ được thành lập, Ngài được Đại-Hội suy cử làm Chánh-Văn-Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm.

Ngày 28 tháng 12 DL, Ngài được cung thỉnh vào Hội Đồng Chứng Minh của Văn Phòng Điều Hợp Liên Châu.

Vào cuối năm 2008: Vì nhu cầu Phật sự của Giáo Hội, Ngài di chuyển về Tiểu bang California, trụ tại Thủ Phủ Sacramento.

Năm 2013: Nhân Ngày-Về-Nguồn lần thứ 7 tại Chùa Cổ Lâm (Seattle) Ngài được suy cử vào chức vụ Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Hải Ngoại.

Từ năm 2008 đến năm 2013: Ngài đã chu toàn tốt đẹp trong ba chức vụ được giao phó. Mặc dù tuổi hạc đã cao, Ngài vẫn tỏ ra sáng suốt, minh mẫn trong mọi Phật sự quan trọng mà Giáo Hội giao phó cho đến ngày nay.

Tháng 02 năm 2023, Ngài được chư Trưởng lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cung thỉnh lên ngôi vị Tăng Trưởng, là ngôi vị lãnh đạo cao nhất, biểu tượng tinh thần thanh tịnh hòa hiệp Tăng-già của Phật Giáo Việt Nam hiện nay.

Đại lão Hòa Thượng Thích-Thắng-Hoan tự Long Hoan truyền thừa đời 48 Lâm Tế Chánh Tông, thế hệ 24 dòng kệ Trí Bản – Đột Không, hệ phái Tổ Sư Bích Phong, hiệu Duy Thức Đại Sư, biệt xuất một bài kệ:

Long Chủng Tâm Nguyên Tại
Huệ Nhựt Đạt Dung Thông
Thường Trụ NhưLai Tánh
Tùy Thuận ng Hóa Thân
Hàm Linh Năng Đắc Độ
Pháp Diễn Diệu Ngôn
Giải Minh Phi Nhị Đạo
Tức Liễu Ngộ Chơn Không.

Bài kệ truyền cho đệ tử:

Chủng tánh Bồđề sẵn ở tâm
Niếtbàn giác ngạn khắc ghi lòng
Sáng soi trí tuệ khơi nguồn thể
Biển giác Chânnhư hiển lộ trong.

Vào ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão, 25 tháng 01 năm 2024, vào lúc 6 giờ 50 sáng, Ngài an nhiên thị tịch trong giấc ngủ cát tường, trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp.

Bao nhiêu năm hoạt động cho Giáo Hội tại quê nhà và trên ba mươi năm bôn ba nơi hải ngoại, Hòa Thượng luôn hướng đời mình theo con đường duy nhấtHoằng Pháp Độ Sanh, đem giáo lý Phật Đà chia xẻ với đồng bào Phật tử, cả đến những thành phố xa xôi của các tiểu bang nhỏ bé.

Cuộc đời của Ngài hiến thân cho Đạo pháp với hạnh Bồ-Tát: “Đạo cần ta đến, chúng sanh cần ta đi không nệ gian lao, không từ khó nhọc”. Ngài ra đi nhưng pháp âmgương sáng của Ngài vẫn luôn soi rọi trên lộ trình tu tập của hàng hậu học nhiều thế hệ tương lai.

Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Trí Bản Đột Không Pháp Phái Đệ Nhị Thập Tứ Thế, Việt Nam Thống Nhất Giáo Hội, Tăng Thống Viện – Trung Ương Giáo Phẩm Hội Đồng Tăng Trưởng, húy thượng THẮNG hạ HOAN, hiệu LONG HOAN, Trưởng lão Hòa thượng Giác linh thùy từ chứng giám.

Môn đồ Pháp quyến phụng soạn.


PHỤ ĐÍNH:

Những Tác Phẩm Trước Tác Và Dịch Thuật:

A.- Tác Phẩm Trước Tác:
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức
Thờ CúngLễ Bái
Bát Thức Quy Củ Tụng
* Khảo Nghiệm Duy Thức Học
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa
* Yếu Điểm Duy Thức
* Những Đặc Điểm Của Văn Học Phật Giáo Trong Văn Học Việt Nam
Tư Tưởng Phật Giáo Trong Thi Văn Khuông Việt, Pháp Thuận
Con Người Sanh Ra Từ Đâu
Nghĩa Lý Tụng Niệm
* Những Điều Kiện Căn Bản Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình Theo Tinh Thần Phật Giáo
* Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia
Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức
* Nguyên Tắc Để Được Thành Phật
Đức Phật Nhà Đại Cách Mạng
Nhận Thức Về Thiền Học
* Sự Hiểu Lầm Vô Ngã Của Phật Giáo
* Nhân Chứng Pháp Nạn 1963 (16.8.2019)
Quan Niệm Thế Giới Địa Ngục (24.09.2019)
Nhận Thức Sai Lầm
* Cảm Nhận Đản Sanh

B.- Tác Phẩm Dịch Thuật:
* Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học
Quan Niệm Sử Học Của Duy Thức
* Ban Phu
Quan Niệm Triết Học Của Duy Thức
* Máy Điện Tử Và Duy Thức
Nhân Duyên Không Tánh
* Quán Như Mộng
* Sắc Tức Là Không
* Quán Tương Đối Sắc Không
Ý Nghĩa Phật Pháp Tăng Tam Bảo
Nghiên Cứu Thức Thứ Tám
Duy Thức Đơn Giản
* Lược Thuật Không Sanh Không Diệt
* Không Thường Cũng Không Đoạn
Thế Gian Của Giả Tướng
Bất Khả Thuyết Dùng Tâm Sai Lầm
* Biện Trung Biện Luận Tụng Thích
Phật PhápTương Đối Luận
* Tân Đích Duy Thức Luận
* Happyness – Family – Build – Up
Xây Dựng Hạnh Phúc Gia Đình
Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận Nghĩa Pháp
Duy Thức Tam Thập Tụng
* Khéo Dùng Cái Tâm
Phật Pháp Cùng Khoa Học
Phật Giáo Và Nhân Sanh
* Học Phật Văn Tập
Nhiếp Đại Thừa Luận
Đại Cương Duy Thức Quán
Phật Pháp Đàm Luận Chọn Lựa
* Ba Lớp Quán Pháp Giới
* Luận Về Pháp Tướng Nhất Định

C.- Những Áng Thơ Thiền:
* Thắng Hoan Thi Tập
* Những Vần Thơ Đạo

Các tác phẩm được đăng trên website http://thichthanghoan.com/ 
Và Website Thư Viện Hoa Sen:
CÁO BẠCH: Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cung kính cáo bạch...

Bất khả thuyết (không thể nói)

Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Duy Thức

Bát Thức Quy Củ Tụng

Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia - Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Cảm Nhận Sự Ra Đời Của Đức Phật Thích Ca

Con người được sanh ra từ ðâu?

Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm

Điện Thư Phân Ưu Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ (Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ)

Đức Phật Nhà Đại Cách Mạng

Duy Thức Học Với Máy Vi Tính

Duy Thức Tam Thập Tụng

Khảo Nghiệm Duy Thức Học

Khéo Dùng Cái Tâm

Không Thường Cũng Không Đoạn

Lược Thuật Không Sanh Không Diệt

Nghi thức cạo đầu

Nghĩa lý tụng niệm

Nguyên tắc để được thành Phật

Nhân chứng pháp nạn Phật giáo năm 1963

Nhân Duyên Không Tánh

Nhận Thức Mới Của Phật Giáo

Nhận thức sai lầm

Nhận thức về thiền học

Những Đặc Điểm Của Văn Hóa Phật Giáo Trong Văn Hóa Việt Nam

Những yếu điểm của tư tưởng Duy thức

Phật Giáo Và Nhân Sanh

Phật Học Văn Tập

Phật Pháp cùng khoa học

Phật Pháp và Tương Đối Luận

Quán như mộng

Quan niệm thế giới địa ngục

Quán Tương Đối Của Sắc Không

Sắc Tức Là Không, Không Tức Là Sắc

Sáng Tác và Dịch Thuật của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Sách Ebook PDF)

Sự hiểu lầm 'Vô ngã' của Phật giáo

Thế Gian Của Giả Tướng

Thông Bạch Phật Đản 2016 - Phật Lịch 2560

Thông Bạch Phật Đản 2017 - Phật Lịch 2561

Thông Bạch Phật Đản P.L. 2562 - 2018

Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2557 - 2013

Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2559 - 2015

Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2565 - 2021

Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2566 - 2022 của GHPGVNTN Hoa Kỳ

Thông Bạch Phật Đản PL. 2563-2019 của GHPGVNTN Hoa Kỳ

Thông Bạch Phật Đản PL.2564 DL 2020 của GHPGVNTNHK

Thông Bạch Vu Lan 2018 - Phật Lịch 2562

Thông Bạch Vu Lan 2019 - Phật Lịch 2563

Thông bạch Vu Lan 2020 PL 2564

Thông Bạch Vu Lan 2021 – PL 2565

Thông Bạch Vu Lan 2022 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

Thông Bạch Vu Lan Phật Lịch 2560

Thông Bạch Vu Lan Phật Lịch 2561

Thông Bạch Xuân Ất Mùi - 2015

Thông Bạch Xuân Bính Thân – 2016, Phật lịch 2559

Thông Bạch Xuân Canh Tý - 2020 của GHPGVNTN Hoa Kỳ

Thông Bạch Xuân Đinh Dậu - 2017

Thông Bạch Xuân Kỷ Hợi - 2019 Official Announcement Of The 2019 New Year

Thông Bạch Xuân Mậu Tuất – 2018

Thông Bạch Xuân Nhâm Dần - 2022

Thông Bạch Xuân Quý Mão – 2023

Thông Bạch Xuân Tân Sửu - 2021 của GHPGVNTN Hoa Kỳ

Tiểu Sử Hoà Thượng Thích Thắng Hoan

Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Thiện Hoa (1918 – 1973)

Tiểu sử và hành trạng của Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Tư Tưởng Phật Giáo Trong Thi Văn Khuông Việt, Pháp Thuận Và Vạn Hạnh

Vạn pháp qua cái nhìn của Duy Thức

Xây dựng hạnh phúc gia đình

Ý Nghĩa Phật Pháp Tăng Tam Bảo

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10218)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.