Lời nguyện bồ đề tâm

04/07/202012:54 CH(Xem: 1324)
Lời nguyện bồ đề tâm

LỜI NGUYỆN BỒ ĐỀ TÂM

Nyoshul Lungtok Tenpe Nyima[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 Guru Rinpoche - Phật A Di Đà - Quán Thế Âm (2)

Namo!

Đạo sư gốc cùng chư đạo sư truyền thừa xuất sắc, thù thắngvô cùng đáng kính, xin hãy truyền cảm hứng để con trở nên giống như chư vị!

Tập hội đại dương chư Tam Bảo, Tam Gốc, Phật và Bồ Tát, xin hãy truyền cảm hứng để con trở nên giống như chư vị!

Ý nghĩa sâu xa của các Kinh điển, Mật điểnchỉ dẫn cốt tủy rốt ráo, chủ đề hiện tại, là Bồ đề tâm quý báu, tương đốituyệt đối. Trong khía cạnh thông thường của chúng, hai [kiểu] Bồ đề tâm là sáu hành động hoàn hảo; trong khía cạnh đặc biệt, phương pháptrí tuệ phi phàm của các Mật điển ngoại và nội. Đặc biệt, chúng là thừa thù thắng của Đại Viên Mãn cao cấp và bí mật nhất, sự hợp nhất của thanh tịnh nguyên sơ và tự nhiên hiện hữu, tâm giác ngộ quý báuhỷ lạc nhất – trí tuệ của giác tính bi mẫn.

Đại Viên Mãn tự nhiên không tạo tác; [đó là] con đường duy nhất, thù thắngrốt ráo nhất mà chư Trì Minh, Bồ Tát và Phật ba thời du hành. Xin hãy gia trì cả con và mọi chúng sinh, cha mẹ của chính con, để điều đó có thể khởi lên hoàn hảo bên trong chúng con.

Xin hãy gia trì chúng con để khi giàu sang và trong hoàn cảnh tốt hay lúc sa cơ lỡ vận; khi mạnh khỏe hay ốm đau, hạnh phúc hay buồn bã, lâm chung hay chào đời, thực sự, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh, chúng con có thể nhớ và hiện thực hóa Bồ đề tâm hai phần.

Bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào giáng xuống và gây ra các chướng ngại, dù chúng khởi lên từ bên trong, bên ngoài hay theo cách thức bí mật nào đó, nguyện Giáo Pháp sâu xa này là bạn của chúng con và giúp chúng con trên con đường; nguyện mọi hoàn cảnh tiêu cực được xem là thực hành và quan trọng hơn, xin hãy gia trì để khi chúng con tiếp xúc với chúng, chúng có thể tỏ ra là chất xúc tác cho sự tăng cường sâu sắc và ý nghĩa đối với sự hành trìcon đường hướng về giác ngộ của chúng con.

Đây là lời cầu khẩn tốt lành của vị tu sĩ già Lungtok. Nguyện cát tường!

 

Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/nyoshul-lungtok/bodhicitta-aspiration.

Sean Price chuyển dịch Tạng-Anh năm 2015.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[1] Theo Rigpawiki, Nyoshul Lungtok Tenpe Nyima (1829-1901) đã thọ nhận những giáo lý Đại Viên Mãn Dzogchen từ Patrul Rinpoche và là đệ tử vĩ đại nhất của vị này. Ngài được xem là hóa hiện của Tôn giả Tịch Hộ Shantarakshita.

Tạo bài viết
Tại thành phố Rogers, tiểu bang Arkansas (Mỹ) – các sĩ quan cảnh sát của văn phòng quận trưởng cảnh sát quận Benton đã bắt giữ sáu người gốc Rumani mà cảnh sát cho rằng họ là bộ phận của một nhóm chuyên nhắm vào các chùa Phật giáo khắp nước Mỹ để thực hiện các vụ ăn trộm.
Chúng ta không thù ghét trước một tình thế không may. Chúng ta không nản lòng vì mọi việc không như ý. Năm 2020 và 2021 là hai năm nhiều tang thương của đất nước Hoa Kỳ. Mọi sinh hoạt của Giáo hội cũng chung cùng. Nhưng mùa Đông sẽ đi qua, chỉ còn thời gian và sự kiên nhẫn. Giáo Hội luôn luôn đặt trọn niềm tin vào quí vị. Một niềm tin của hiểu biết và trọn lành.
Cảnh quá tải giờ đây xuất hiện không chỉ ở các bệnh viện, mà còn tại các địa điểm hỏa táng của Ấn Độ khi số người chết tăng đáng kể. Những bãi hỏa táng đỏ lửa ngày đêm, dưới mỗi đống củi là một thi thể bệnh nhân.