Lời nguyện bồ đề tâm

04/07/202012:54 CH(Xem: 3757)
Lời nguyện bồ đề tâm

LỜI NGUYỆN BỒ ĐỀ TÂM

Nyoshul Lungtok Tenpe Nyima[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 Guru Rinpoche - Phật A Di Đà - Quán Thế Âm (2)

Namo!

Đạo sư gốc cùng chư đạo sư truyền thừa xuất sắc, thù thắngvô cùng đáng kính, xin hãy truyền cảm hứng để con trở nên giống như chư vị!

Tập hội đại dương chư Tam Bảo, Tam Gốc, Phật và Bồ Tát, xin hãy truyền cảm hứng để con trở nên giống như chư vị!

Ý nghĩa sâu xa của các Kinh điển, Mật điểnchỉ dẫn cốt tủy rốt ráo, chủ đề hiện tại, là Bồ đề tâm quý báu, tương đốituyệt đối. Trong khía cạnh thông thường của chúng, hai [kiểu] Bồ đề tâm là sáu hành động hoàn hảo; trong khía cạnh đặc biệt, phương pháptrí tuệ phi phàm của các Mật điển ngoại và nội. Đặc biệt, chúng là thừa thù thắng của Đại Viên Mãn cao cấp và bí mật nhất, sự hợp nhất của thanh tịnh nguyên sơ và tự nhiên hiện hữu, tâm giác ngộ quý báuhỷ lạc nhất – trí tuệ của giác tính bi mẫn.

Đại Viên Mãn tự nhiên không tạo tác; [đó là] con đường duy nhất, thù thắngrốt ráo nhất mà chư Trì Minh, Bồ Tát và Phật ba thời du hành. Xin hãy gia trì cả con và mọi chúng sinh, cha mẹ của chính con, để điều đó có thể khởi lên hoàn hảo bên trong chúng con.

Xin hãy gia trì chúng con để khi giàu sang và trong hoàn cảnh tốt hay lúc sa cơ lỡ vận; khi mạnh khỏe hay ốm đau, hạnh phúc hay buồn bã, lâm chung hay chào đời, thực sự, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh, chúng con có thể nhớ và hiện thực hóa Bồ đề tâm hai phần.

Bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào giáng xuống và gây ra các chướng ngại, dù chúng khởi lên từ bên trong, bên ngoài hay theo cách thức bí mật nào đó, nguyện Giáo Pháp sâu xa này là bạn của chúng con và giúp chúng con trên con đường; nguyện mọi hoàn cảnh tiêu cực được xem là thực hành và quan trọng hơn, xin hãy gia trì để khi chúng con tiếp xúc với chúng, chúng có thể tỏ ra là chất xúc tác cho sự tăng cường sâu sắc và ý nghĩa đối với sự hành trìcon đường hướng về giác ngộ của chúng con.

Đây là lời cầu khẩn tốt lành của vị tu sĩ già Lungtok. Nguyện cát tường!

 

Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/nyoshul-lungtok/bodhicitta-aspiration.

Sean Price chuyển dịch Tạng-Anh năm 2015.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[1] Theo Rigpawiki, Nyoshul Lungtok Tenpe Nyima (1829-1901) đã thọ nhận những giáo lý Đại Viên Mãn Dzogchen từ Patrul Rinpoche và là đệ tử vĩ đại nhất của vị này. Ngài được xem là hóa hiện của Tôn giả Tịch Hộ Shantarakshita.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hội Đồng Hoằng Pháp sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844; số điện thoại: (714) 360-5355.
Chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023, tin lan nhanh trong giới Phật giáo Việt Nam, cũng như những người quan tâm, thầy Thích Tuệ Sỹ đã ra đi lúc 16 giờ, ở chùa Phật Ân, Đồng Nai, với những người thân thiết và các thầy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chung quanh.
Đại lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, vị trưởng lão nổi tiếng uyên bác, thông tuệ của Phật giáo Việt Nam đồng thời được xem là lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vừa viên tịch sau một thời gian lâm bệnh nặng.