Tự Truyện Ngắn Gọn Của Tulku Theglo Rinpoche

14/02/202112:06 SA(Xem: 3217)
Tự Truyện Ngắn Gọn Của Tulku Theglo Rinpoche
TỰ TRUYỆN NGẮN GỌN CỦA TULKU THEGLO RINPOCHE[1]
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ
 

blankCha tôi là Đức Dzongter Kunzang Nyima[2], vị cũng được biết đến là Rigdzin Nuden Dorje và mẹ tôi là Rintso từ gia đình Tug Gya. Trong tám người con trai của Tổ Traktung Dudjom Lingpa[3], tôi được công nhận bởi Đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro[4]hóa thân của [Tulku] Pema Dorje[5] – con trai thứ hai của Ngài. Khi tôi lên năm, họ tấn phong tôi; và lên tám tuổi, tôi gia nhập Tu viện Dodrupchen[6] ở Golog và bắt đầu các nghiên cứu chính thức.

Tôi đã nghiên cứu dưới sự dìu dắt của bốn Khenpo vĩ đại từ Tu viện đó – Khenpo Gangnam, Thrindar, Wangdei Gyangtrul Dondrub Dorje và Washul Khenpo Lodro. Tôi đã thọ nhận các quán đỉnh từ Đức Dzongsar Khyentse Jamyang Chokyi Lodro, Dzogchen Rinpoche Jigdral Changchub Dorje, Shechen Kongtrul Rinpoche Padma Lekpai Lodro và Dodrupchen [Rinpoche] Thubten Trinle Palzangpo[7], Dodrupchen [Rinpoche] Rigdzin Tenpai Gyaltsen (vị cũng được biết đến là Rigdzin Jalu Dorje), Dungkar Chogtrul Ngedon Gyatso và nhiều vị khác. Các quán đỉnh mà tôi thọ nhận từ chư vị bao gồm Rinchen Terdzod, mười ba nghi quỹ từ truyền thừa Kama, Nyingtik Yabzhi, Nyingtik Tsapod, Dupa Do, mười tám phần về ý nghĩa của Ah từ bộ tâm, Cầu Kim Cương của bộ hư không, Damcho, Dechen Lamchog, ba khía cạnh của Kagyed, Sakya’i Kunrig, và giai đoạn phát triểnhoàn thiện của sự giải thoát nhờ nghe, bao gồm tất cả khẩu truyền.

Từ cha tôi, Đức Dzongter Kunzang Nyima, tôi thọ nhận toàn bộ trao truyền cho tất cả Terma của Tổ Traktung Dudjom Lingpa. Trong các Terma của cha tôi, có sáu mươi quyển mà tôi đã thọ nhận tất cả quán đỉnh cũng như trao truyền. Tuy nhiên, bởi các hoàn cảnh theo thời gian, hiện tại, chỉ còn lại hai mươi bảy quyển.

Upadesha về Dzogchen mà tôi thọ nhận từ cha tôi bao gồm Dzogchen Nangjang của Terton Dudjom Lingpa và luận giải Chod nhiều lần. Bên cạnh đó, tôi đã thọ nhận Mật điển Nelug Rangjung và Mật điển Sherig Dorje Nonpo, nhập thất Togal sáu tháng và thực hành Togal 108 ngày. Tôi đã thọ nhận Tsalung về Phổ Ba Kim Cương; và đặc biệt, từ cha tôi, tôi thọ nhận trao truyền Dzogchen cực bí mật mà Ngài chỉ được phép ban ba lần trong cuộc đời như một sự ủy thác từ Bổn Sư của Ngài. Từ cha, tôi cũng thọ nhận các giáo lý Dzogchen Terma của Ngài gọi là Trực Tiếp Thấy Được Bản Tính Căn Bảnphương pháp sắp đặt được gọi là Tịnh Quang Rực Rỡ.

Bây giờ, về các hoạt động hoằng dương những truyền thừa này của bản thân, tôi đã trao toàn bộ các quán đỉnh cho Terma của Tổ Traktung Dudjom Lingpa vào bốn dịp. Một lần ở Serta Golog, Tây Tạng; một lần theo lời mời của Chatral [Rinpoche] Sangye Dorje[8] ở Siliguri, Ấn Độ; một lần ở Landow, Trung Quốc; và một lần bên bờ Hồ Kokonor. Tôi đã ban toàn bộ quán đỉnh cho Terma của cha tôi cũng bốn lần. Một lần ở Serta; một lần ở Landow; ở Pharping, Nepal; và ở Hồ Kokonor. Ở Pharping, các quán đỉnh được ban theo thỉnh cầu của Chatral Rinpoche và bao gồm Phổ Ba Kim Cương [theo truyền thống] Dudjom, Phurba Deshek Nyingpo và Dakini Troma Nagmo. Tôi cũng ban các trao truyền cho Dzogchen Nangjang và Nelug Rangjung của Tổ Dudjom Lingpa. Tại ẩn thất của Chatral Rinpoche, tôi ban các quán đỉnh Yumka Dechen Gyalmo và Ladrub Tigle Gyachen của truyền thống Longchen Nyingtik. Tại ẩn thất của Ngài ở Gotabhari, Nepal, tôi đã ban các quán đỉnh cho Tam Gốc của Nyingtik và cả Ladrub Tigle Gyachen.

Hiện nay, về một số vị thọ nhận trong các trao truyền này: Những vị chính yếu là Dudjom Rinpoche thứ ba[9], Ahpang Chogtrul Tsepo, Dungkar Chogtrul Chokyi Gyaltsen, Lama Padma Tumpo, Chogtrul Hungkar Dorje, Chogtrul Kabu Kye, Sogtrul, Zhalpa Rinpoche, Wang-gyal, Chogtrul Odzer, Chogtrul Kunzang Nyima, Jamyang Trakpa, Chogtrul Jamyang Trodral, Terton Tulku Drongdzong, Terton Tulku Trinley Tenzin, Tulku Tubten Rigdzin và nhiều vị khác.

Dự án chính yếu của tôi trong đời này là tạo ra một nhạc kịch miêu tả các hoạt động của chư Bồ Tát, như Dodrubchen Rinpoche thứ tư – Rigdzin Jalu Dorje yêu cầu tôi. Hiện tại, tôi cũng đang làm một nhạc kịch về Cuộc Đua Ngựa Của Sử Thi Vua Gesar Xứ Ling cũng như tiểu sử của Hoàng Tử Drimed Kundun. Những vở nhạc kịch này hiện có sẵn dưới dạng DVD và đã làm hài lòng nhiều vị đạo sư và khán giả.

 

Nguồn Anh ngữ: A Brief Autobiography of Tulku Theglo Rinpoche.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[1] Theglo Rinpoche cũng được biết đến là Padma Tegchok Tenpa’i Gyaltsen.

[2] Theo Rigpawiki, Dzongter Kunzang Nyima tức Dzongter Rigdzin Chenpo Kunzang Nyima hay Rigdzin Nuden Dorje hoặc Sungtrul Kunzang Nyima (1904-1958) là Terton vĩ đại, vị được công nhậnhóa thân về khẩu của Tổ Dudjom Lingpa.

[3] Theo Rigpawiki, Dudjom Lingpa, tức Chakong Terton (1835-1904) là một đạo sư Nyingma và Terton vĩ đại, người mà những phát lộ (Terma) tạo thành hai mươi tập. Ngài được xem là hóa hiện của Khye’u Chung Lotsawa, một trong hai mươi lăm đệ tử của Guru Rinpoche. Hóa thân tức thì của Ngài, thậm chí đã sinh ra trước khi bản thân Ngài qua đời, là Dudjom Rinpoche.

[4] Về Đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro, tham khảo https://thuvienhoasen.org/p38a34025/2/huyen-hoa-du-hi.

[5] Theo Rigpawiki, Tulku Pema Dorje (1867-1934) là con trai thứ hai của Tổ Dudjom Lingpa, em trai của Dodrupchen [Rinpoche] Jigme Tenpe Nyima và là vị trì giữ chính yếu của truyền thừa Longchen Nyingtik ở Tu viện Dodrupchen.

Cha của Tulku Pema Dorje là Tổ Dudjom Lingpa và mẹ Ngài là Traza Sonam Tso. Trong tự truyện của mình, Tổ Dudjom Lingpa viết rằng Ngài từng có linh kiến về sự chào đời của con trai, Tulku Pema Dorje, điều được dự đoán sẽ xảy ra vào năm Mão (tức năm 1867).

Khi còn nhỏ, Ngài được công nhận bởi Đức Mingyur Namkhe Dorje và Tổ Dudjom Lingpa là một hóa hiện của Marpa Lotsawa và Tsatsa Tulku của Tu viện Dodrupchen. Ngài được tấn phong ở Yarlung Pemako Tsasum Khadro Duling.

Vài năm sau lễ tấn phong của anh trai Ngài là Dodrupchen Rinpoche thứ ba vào năm 1870, Tulku Pema Dorje đến sống cùng anh trai tại Tu viện Dodrupchen. Ngài đã nghiên cứu và thọ nhận truyền thừa Longchen Nyingtik từ Patrul Rinpoche và từ chính anh trai, Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima.

Sau đấy, Tulku Pema Dorje trở thành người điều hành Tu viện và một vị trông nom nhiệt tình cho các dự án của Đức Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima cho đến khi viên tịch. Tulku Pema Dorje nói rằng, “Dodrupchen Rinpoche hiếm khi nói bất cứ điều gì một cách trực tiếp về điều cần làm, nhưng nghe những ám chỉ, tôi thường cố hoàn thành các mong ước của Ngài”.

Hóa thân của Tulku Pema Dorje là Tulku Theglo Rinpoche, con trai của Đức Dzongter Kunzang Nyima – hóa hiện về khẩu của Tổ Dudjom Lingpa.

[6] Theo Rigpawiki, Tu viện Dodrupchen, tức Tsangchen Ngodrub Palbar Ling, là một Tu viện của truyền thừa Longchen Nyingtik ở Golog, miền Đông Tây Tạng, được thành lập tại địa điểm hiện nay vào năm 1862 bởi vị Dodrupchen thứ hai – Jigme Phuntsok Jungne ở đồng bằng Tsangchen trong thung lũng Do.

[7] Về Dodrupchen Rinpoche Thubten Trinle Palzangpo, tham khảo https://thuvienhoasen.org/p38a34113/2/tieu-su-van-tat-duc-dodrupchen-thu-tu-jigme-trinle-palbar.

[9] Tức Dudjom Rinpoche Sangye Pema Zhepa.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.