Thiền Định Về Phật A Di Đà

02/04/20211:10 SA(Xem: 885)
Thiền Định Về Phật A Di Đà
THIỀN ĐỊNH VỀ PHẬT A DI ĐÀ
Sakya Pandita Kunga Gyaltsen[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ


blank

Kính lễ đạo sư và Đức Diệu Cát Tường!

Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói rằng:

“Khi đến thời điểm mà con qua đời,

Hãy để che chướng đều bị phai mờ,

Nhờ đó, con thấy Phật Vô Lượng Quang,

Lập tức đến cõi Tịnh độ Cực Lạc.

Trong Tịnh độ đó, nguyện hiện thực hóa

Mỗi một lời nguyện trong những nguyện này!”

Dùng tuyên bố này làm nền tảng, Ta sẽ giải thích một thiền định về Phật A Di Đà.

Khi đi ngủ vào ban đêm, hãy nằm xuống về bên phải và thực hành quy yphát Bồ đề tâm. Hãy tưởng tượng nơi con ở là Tịnh độ Cực Lạc (Sukhavati) và quán tưởng bản thân là Bổn tôn (Yidam) của con. Hãy thấy rằng trước con, trên một bông sen và đĩa mặt trăng là Phật A Di Đà, màu đỏ, với hai tay trong thủ ấn bình thản và ôm bình bát chứa đầy cam lồ Amrita. Chân Ngài bắt chéo và Ngài được điểm tô bằng nhiều trang sức ngọc báu khác nhau. Hãy tưởng tượng rằng Ngài được vây quanh bởi chư đạo sư và hơn thế nữa, chư Phật và Bồ Tát. Bằng tâm, hãy lạy ba lần và tụng ba lần thực hành bảy nhánh từ Phổ Hiền Hạnh Nguyện hoặc nếu con không có, lời cầu nguyện Mười Hành Động Pháp mà Ta đã soạn.

Sau đấy, khi thở ra, hãy thấy rằng tâm con tan hòa vào tim của Phật, hòa nhập bất khả phân. Khi con hít vào, hãy thấy rằng ánh sáng phóng ra từ tim Phật và theo đường khẩu của con, tan vào tim con, khiến cho tâm trí tuệ của Phật hòa nhập bất khả phân với tâm con. Hãy lặp lại quá trình này ba lần.

Kế đó, cuối cùng, hãy thấy rằng chư Phật và Bồ Tát tan hòa vào chư đạo sư. Chư đạo sư lại tan vào Phật A Di Đà. Phật A Di Đà cũng tan thành ánh sáng rồi tan vào con. Con cũng tan thành ánh sáng, tưởng tượng rằng Phật, Bổn tôn Yidam và tâm con đều hòa quyện bất khả phân. Hãy tụng lời nguyện sau đây:

“Sinh ra ở đó trong bông sen đẹp,

Trong cõi Phật ấy, tốt lành hoan hỷ,

Nguyện đích thân Đức Phật Vô Lượng Quang

Thọ ký về việc con đạt giác ngộ!”

Hãy thiếp đi trong trạng thái đó, không để sự chú ý của con lang thang đi đâu khác.

Nhờ thực hành này, trong tương lai, con sẽ để lại thân xác này, giống như con rắn lột da, để tái sinh diệu kỳ từ bông sen trong cõi Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc, nơi con sẽ thọ nhận Giáo Pháp từ Phật A Di Đà, như trong Kinh Bảo Tíchgiải thích.

Thiền định về Phật A Di Đà này được soạn bởi Pháp chủ Sakya Pandita.

 

Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/sakya-pandita/meditation-on-amitabha.

Adam Pearcey chuyển dịch Tạng-Anh năm 2016.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[1] Theo Rigpawiki, Sakya Pandita Kunga Gyaltsen (1182-1251) – một trong năm trưởng lão Sakya và là cháu trai của Đức Jetsun Drakpa Gyaltsen. Ngài là một trong những học giả vĩ đại nhất trong lịch sử Tây Tạng và là một trong “Ba Văn Thù Xứ Tạng”. Ngài là bác của Đức Chogyal Pakpa.

Tạo bài viết
Nguồn gốc của Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo bắt nguồn từ quá khứ, Myanmar đã trở thành thuộc địa nằm dưới sự kiểm soát, cai trị của thực dân đế quốc Anh vào năm 1824. Chính quyền thuộc địa đã rút lại sự hỗ trợ truyền thống của nhà nước đối với các cơ sở tự viện tôn giáo, thúc đẩy giáo dục thế tục, đàn áp các truyền thống Phật giáo và khuyến khích hoạt động truyền giáo của đạo Cơ Đốc.
Chuyện dài tranh chấp sở hữu chùa Bảo Quang, Santa Ana, kể từ sau khi hòa thượng viện chủ viên tịch, vừa được Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County ra phán quyết kết thúc hôm Thứ Hai, 22 Tháng Ba.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.