Giáo Lý Về Tinh Túy Duyên Khởi

27/12/20211:21 SA(Xem: 4170)
Giáo Lý Về Tinh Túy Duyên Khởi
GIÁO LÝ VỀ TINH TÚY DUYÊN KHỞI
Từ Cam Lồ Trọng Yếu Của Ý Nghĩa Sâu Xa:
Các Chỉ Dẫn Khẩu TruyềnLời Khuyên Thực Tiễn
Được Ban Cho Những Môn Đồ May Mắn, Khai Thị Về Điều Cần Làm Và Cần Tránh
Chokgyur Lingpa[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

blank Con cầu khẩn đến tất cả đấng đạo sư!

Đạo Sư với lòng từ vô cùng vĩ đại, xin hãy gia trì!

 

Đức Liên Hoa Sinh, vua của chư vị giác ngộ,

Là cha của chính Ta và Ta là tâm tử của Ngài.

Ta là Chokgyur Lingpa, thầy tu Mật thừa sống đúng như danh!

 

Ẩn thất trong rừng vinh quang, động Lhoyel,

Là nơi tất cả các trao truyền của cha vĩ đại an trụ.

Bây giờ, vào lúc mà dân chúng đã vân tập về nơi này,

Ta vừa phát lộ một kho tàng vinh quangsâu xa,

Thứ sẽ làm lợi lạc tất cả Tây Tạng và Kham.

 

Có nhiều điềm cát tường, chẳng cần tạo tác mà tự nhiên hiện hữu.

Ta sẽ trao một vài giáo lý về tinh túy duyên khởi[2].

Đáp lại những câu hỏi từ mẹ Dekyi (Hỷ Lạc) và con trai,

Ta sẽ hát lên bài ca dễ hiểu, ngắn gọn nhưng đầy đủ.

 

Có được thân với các tự dothuận duyên không phải chuyện dễ.

Nhưng thậm chí điều này cũng vô thường và sẽ không kéo dài mãi.

Do đó, khi con bắt đầu xem xét về nghiệp, nhân và quả, con không còn lãng phí.

 

Nhìn chung, khổ đau của luân hồi chẳng thể chịu đựng.

Chúng sinh thời xấu ác này lại vô cùng thống khổ.

Nếu con thấy sự vỡ mộng trong tất cả điều này thì hãy thực hành Giáo Pháp linh thiêng!

 

Hãy cứ thử nhìn ra ngoài vào điều mà những người của thời xấu ác này làm,

Rồi hướng vào trong, nhìn vào những nhu cầu và mong muốn không nao núng của con –

Hãy cẩn thận xem xét điều này và con sẽ thấy chúng hoàn toàn vô nghĩa!

 

Nếu con thực hành Giáo Pháp một cách chân chính, trước tiên hãy phát khởi sự xả ly.

Sau đấy, tin tưởng Tam Bảo, quy y không sai trệch,

Hãy đặt mọi hy vọnggiao phó của con vào chư vị.

 

Con đường của chúng tagiáo lý quý báu của Đức Phật

Đã mở ra ở đây, tại Tây Tạng và phát triển khắp mọi nơi,

Không có sự phân biệt tốt và xấu.

 

Do đó, hãy duy trì nhận thức thanh tịnh với tất cả hành giả khác

thâm nhập một trường phái thoát khỏi sự tranh cãi.

Hãy duy trì nền tảng mạnh mẽ trong truyền thống đó, trong khi không chê bai các truyền thống khác.

 

Hãy cắt đứt mọi hiểu lầmnghi ngờ của con

Dưới sự dìu dắt của một đạo sư uyên bácthành tựu.

Nếu con lặp đi lặp lại việc thỉnh cầu giáo lý từ khắp tất cả,

Sự hành trì của con sẽ biến thành một mớ hỗn hợp và con sẽ đối diện với những sa ngã về thệ nguyện.

Con sẽ không thể rút ra cốt tủy từ bất kỳ thực hành nào trong đó

Giáo Pháp của con sẽ như bột Tsampa của kẻ ăn xin[3].

 

Chẳng cần những thứ như vậy; vì thế, hãy từ bỏ sự châm biếm của con.

Hãy chăm sóc tất cả mẹ chúng sinh trong khắp sáu cõi một cách bình đẳng

Với từ, bi và Bồ đề tâm.

 

Hãy thọ giới quy ythỉnh cầu giới cư sĩ

Hãy bỏ sát sinh, trộm cắp đồ quyên góp và xúi giục xung đột!

Hãy bỏ các hoạt động không ngừng nghỉ và mọi chất xấu xa của con[4] – chúng chẳng có kết thúc!

 

Để xua tan những hoàn cảnh không thuận lợi cho các giai đoạn và con đường,

Hãy nỗ lực lặp đi lặp lại trong mọi kiểu thực hành để tịnh hóa che chướng.

Để hoàn thành các tích lũy, những hoàn cảnh thuận lợi cho sự tiến bộ trên con đường,

Hãy dâng cúng dường lên ruộng công đức, tức Tam Bảo,

Và với lòng bi mẫn, hãy hào phóng trao tặng cho chúng sinh.

 

Không phải nhờ nương tựa các đối tượng cao và thấp khi thu thập các tích lũy,

Mà chính nhờ ý định thanh tịnh, vị tha mà sự tịnh hóa mới xảy ra.

Chấm dứt mọi kiểu ý nghĩ ham muốnquan niệm,

Và hành động với sự cẩn trọng – đây là ý nghĩa của Luật Tạng (Vinaya).

 

Đây là những giới cần được giữ gìn bởi những vị Tỳ Kheo.

Các hành giả cư sĩ với tóc dài và y trắng

Cần rèn luyện trong các giới cư sĩ cho đến cả Bồ đề tâm.

Bồ đề tâm đơn giản là cấu trúc tâm thiện lành.

 

Thậm chí nếu một hành động có vẻ bất thiện,

Dẫu vậy, về định nghĩa, Bồ đề tâm là vì lợi lạc chúng sinh khác.

Ví dụ, nó giống như việc trích máu của một thầy thuốc[5].

Con cần làm lợi lạc chúng sinh khác mà không mong đợi gì cho bản thân.

 

Chân ngôn Bí mậtcốt lõi của toàn bộ Giáo Pháp.

Ở đây, người ta dâng ba kiểu phụng sự[6]

Lên một đạo sư đủ phẩm tính và thọ nhận bốn quán đỉnh.

 

Quán đỉnh bên ngoài hay bình cho phép con thực hành giai đoạn phát triển.

Quán đỉnh bên trong hay bí mật cho phép con rèn luyện với các kinh mạch và khí vi tế.

Quán đỉnh thù thắng hay trí tuệ cho phép con rèn luyện trong đại lạc.

Quán đỉnh rốt ráo hay từ ngữ chính là Đại Viên Mãn.

 

Khi con đã thọ nhận bốn quán đỉnh này,

Con cần rèn luyện trong ý định của chúng, tức những ý nghĩa chân chính của chúng.

Sau đó, du hành qua bốn giai đoạn của chư Trì Minh[7],

Trực tiếp hay gián tiếp và v.v.

Con cần nắm được vương quốc rốt ráo của năm thân.

 

Vài điểm này chỉ là sự giải thích phổ thông về thực hành Pháp, các con thân mến.

Nếu có thể hiểu, con sẽ tự nhiên hiểu được cấu trúc chung của Giáo Pháp.

Dẫu vậy, bây giờ, hãy xem đây là gốc rễ – tâm yếu của sự hành trì của con:

Nếu người ta không thọ nhận sự gia trì của đạo sư từ ái,

Cực kỳ khó để chứng ngộ ló rạng trong tâm.

 

Do đó, hãy thực hành Đạo Sư Du Già về đạo sư – cha của con, lặp đi lặp lại nhiều lần!

Với sự giao phó trọn vẹn, hãy để từ ngữý định của con[8] hòa hợp!

Hãy thiền định về đạo sư là bất khả phân với tâm con.

Điều này sẽ cho phép chứng ngộ tự nhiên ló rạng.

 

Nguồn Anh ngữ: https://lhaseylotsawa.org/library/a-teaching-on-the-essence-of-dependent-origination-eng.

Lhasey Lotsawa Translations chuyển dịch Tạng-Anh năm 2021.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[2] Từ Tendrel trong Tạng ngữ (rten ‘brel) có thể nghĩa là kết nối cát tường của các nhân và duyên khác nhau, như trong “điềm cát tường” phía trên, cũng như sự thăng trầm phổ quát của các nhân và duyên đằng sau mọi hiện tượng, tức là duyên khởi (nguồn gốc phụ thuộc). Người đọc do đó cần chú ý đến ý nghĩa của từ Tendrel xuất hiện hai lần, ở đây và trong dòng trên, nhưng cũng cần hiểu việc cần phải dịch khác nhau tùy theo bối cảnh.

[3] Hình ảnh ở đây là một người ăn xin nhận đồ quyên góp là bột lúa mạch từ nhiều người khác nhau. Một số chất lượng tốt trong khi những phần khác lại chất lượng kém.

[4] ngan rdzas. Chúng ta có thể hiểu là thuốc lá, rượu và tương tự.

[5] Tức là, mặc dù một bác sĩ có thể dùng dao mổ để gây đau đớn trong lúc trích máu hay phẫu thuật, mục đích rốt ráo là giúp đỡ bệnh nhân.

[6] Ba cách làm hài lòng đạo sư là (1) cúng dường các món vật chất, (2) phục vụ bằng thân và khẩu và (3) áp dụnghoàn thành các chỉ dẫn và mệnh lệnh của đạo sư.

[7] Bốn giai đoạn của chư Trì Minh là (1) Trì Minh chín muồi, (2) Trì Minh với sức mạnh làm chủ thọ mạng, (3) Trì Minh Đại Thủ Ấn và (4) Trì Minh tự nhiên thành tựu.

[8] Nghĩa đen là “miệng và tim” (kha snying).

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Giờ đây, dù ông buộc phải dừng bước giữa chừng nhưng những ảnh hưởng của ông vẫn còn lan tỏa. Mới đây, Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị giáo hội Phật giáo ở địa phương yêu cầu làm kiểm điểm sau khi "tán thán" sư Thích Minh Tuệ.
Điều quan trọng nhất: Tu sĩ Minh Tuệ đã làm xong nhiệm vụ, đem 6 năm khổ tu dồn lại mấy tuần, đem chính thân mạng của mình để minh họa lại hình ảnh và đạo hạnh của một nhà tu theo Phật:… là như thế đó. Phật tử và quần chúng cả nước và khắp năm châu ít nhất cũng có một khái niệm về hình ảnh và phẩm chất tối thắng của một người tu theo Phật giáo chân chính căn bản là như thế nào. Tuyệt nhiên không phải là những màn múa may thời mạt pháp với nhữg Tăng (ông), Ni (bà) đang lợi dụng một đạo Phật thậm thâm vi diệu thành hí trường gây quỹ hay môi trường kinh doanh trục lợi trên sự nhẹ dạ vô tâm của quần chúng Phật tử đang phủ phục cúng dường!