Ebook PDF Sách Dịch Của Cư Sĩ Lê Kim Kha

25/05/20224:54 SA(Xem: 1502)
Ebook PDF Sách Dịch Của Cư Sĩ Lê Kim Kha
EBOOK PDF KINH SÁCH DỊCH 
CỦA CƯ SĨ LÊ KIM KHA
.
MN-1 (2)MN-1 Quyển 1 - Năm Mươi Kinh Đầu (Mūlapaṇṇāsapāḷi) MN-2 (2)MN-2 Quyển 2 - Năm Mươi Kinh Giữa (Majjhimapaṇṇāsapāḷi) MN-3 (2)MN-3 Quyển 3 - Năm Mươi Kinh Cuối (Uparipaṇṇāsapāḷi) AN-01 (2)AN-01 Quyển Một (Ekaka-Nipāta) Tăng Chi Bộ Kinh
AN-02 (2)AN-02 Quyển 2 (Duka-Nipāta) Tăng Chi Bộ Kinh AN-03 (2)AN-03 Quyển 3 (Tika-Nipāta) Tăng Chi Bộ Kinh AN-04 (2)AN-04 Quyển 4 (Catukka-Nipāta) Tăng Chi Bộ Kinh AN-05 (2)AN-05 Quyển 5 (Pañcaka-Nipāta) Tăng Chi Bộ Kinh
AN-06 (2)AN-06 Quyển 6 (Chakka-Nipāta) Tăng Chi Bộ Kinh AN-07 (2)AN-07 Quyển 7 (Sattaka-Nipāta) Tăng Chi Bộ Kinh AN-08 (2)AN-08 Quyển 8 (Aṭṭhaka-Nipāta) Tăng Chi Bộ Kinh AN-08 (2)AN-09 Quyển 9 (Navaka-Nipāta) Tăng Chi Bộ Kinh
AN-10 (2)AN-10 Quyển 10 (Dasaka-Nipāta) Tăng Chi Bộ Kinh AN-11 (2)AN-11 Quyển 11 (Ekādasaka-Nipāta) Tăng Chi Bộ Kinh SN-2 (2)SN-2 Quyển 2 - Quyển Nhân-Duyên (Nidāna-Vagga) Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) SN-3 (2)SN-3 Quyển 3 - Quyển Năm Uẩn (Khandha-Vagga) Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ)
SN-4 (2)SN-4 Quyển 4 - Quyển Sáu Cơ-Sở Cảm-Nhận (Saḷāyatana-Vagga) Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) SN-5 (2)SN-5 Quyển 5 - Quyển Lớn (Mahā-Vagga) Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) trich-chon-cac-kinh-theo-cac-chu-de-giao-ly (2)Trích chọn các Kinh theo các chủ đề giáo lý Trích chọn các Kinh theo các chủ đề giáo lý - Phụ lục - Giới thiệu theo các Chương
giao-ly-cua-phat-de-song-hoa-hop-BIA (2)Giáo Lý của Phật để sống Hòa Hợp Quyển 1 giao-ly-cua-phat-de-song-hoa-hop-BIA (2)Giáo Lý của Phật để sống Hòa Hợp Quyển 2 giao-trinh-phat-hoc-BIA (2)Giáo trình Phật học Dẫn giải về Thiền tập
Bốn Nền tảng Chánh Niệm - giảng bằng ngôn ngữ thông thường Chánh Định - giảng bằng ngôn ngữ thông thường con-duong-cua-chung-ta-BIA (2)Con đường của chúng ta khao-sat-va-tim-hieu-tat-ca-cac-kinh-phat-noi-cho-nguoi-tai-gia-BIA (2)Khảo sát và tìm hiểu tất cả các kinh Phật nói cho người tại gia
Lẽ sinh diệt, Lý tu hành Tập 1 Lẽ sinh diệt, Lý tu hành Tập 2 Lẽ sinh diệt, Lý tu hành Tập 3 nhung-dieu-phat-da-day (2)Những Điều Phật Đã Dạy
van-dap-ve-phat-giao-BIA (2)Vấn đáp về Phật giáo thien-ve-su-nhan-thuc-BIA1 (2)Thiền về sự nhận thức Thiền theo cách Phật dạy sẽ đi đến Giải thoát Sự bình an không lay chuyển
nghe-thuat-bien-mat-BIA (2)Nghệ Thuật Biến Mất cac-kinh-noi-ve-chanh-niem-BIA (2)Các Kinh Nói Về Chánh Niệm


.Tạo bài viết
03/06/2022(Xem: 238)
03/06/2022(Xem: 10702)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.