Kinh Tiểu Bộ Tập Iv (Khuddhaka Nikàya)

24/10/201012:00 SA(Xem: 47349)
Kinh Tiểu Bộ Tập Iv (Khuddhaka Nikàya)

Đại Tạng Kinh Việt Nam
KINH TIỂU BỘ TẬP IV
Khuddhaka Nikàya

Hoà Thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Phật Lịch 2545- 2001
Chuyện Tiền Thân Đức Phật (I) Jàtaka

tieubo-bia

Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 42015)
18/04/2016(Xem: 17052)
02/04/2016(Xem: 7560)