Lời khuyên cốt tủy để kiểm tra sự tiến bộ trên con đường

28/07/202012:57 CH(Xem: 923)
Lời khuyên cốt tủy để kiểm tra sự tiến bộ trên con đường

LỜI KHUYÊN CỐT TỦY
ĐỂ KIỂM TRA SỰ TIẾN BỘ TRÊN CON ĐƯỜNG

Từ Cam Lồ Trọng Yếu Của Ý Nghĩa Sâu Xa: Những Chỉ Dẫn Khẩu TruyềnLời Khuyên Thực Tiễn

Được Ban Cho Các Đệ Tử May Mắn, Khai Nhãn Điều Cần Làm Và Cần Tránh

Chokgyur Lingpa[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 

Chokgyur Lingpa
Chokgyur Lingpa

Để biết liệu con có nhận thức về vô thường hay không,

hãy kiểm tra xem các kế hoạch của con là dài hay ngắn hạn.

 

Để biết liệu con có nhận thức luân hồilỗi lầm hay không,

hãy kiểm tra xem con có tham lam bám chấp hay không.

 

Để biết liệu con có đạt giải thoát trong đời sau hay không,

hãy kiểm tra xem hành vi của con là tốt hay xấu.

 

Để biết liệu con có đạt giác ngộ trong đời này hay không,

hãy kiểm tra xem con có hiển bày những dấu hiệu tiến bộ trong [giai đoạn] phát triển và hoàn thiện hay không.

 

Để biết liệu con đã phát khởi tình yêu thươnglòng bi mẫn hay chưa,

hãy kiểm tra cách con chăm sóc những vị túng thiếu.

 

Để biết liệu con đã điều phục được ma quỷ[2] sân hận hay chưa,

hãy kiểm tra xem con nuôi dưỡng bao nhiêu thù hận với kẻ thù.

 

Để biết liệu con đã điều phục được nữ quỷ[3] tham lam hay chưa,

hãy kiểm tra xem con tham luyến với những người yêu thương như thế nào.

 

Để biết liệu con đã xua tan điều xấu[4] che chướng của ngu si,

hãy kiểm tra xem con bám víu vào hy vọngsợ hãi đến thế nào.

 

Để biết liệu con đã tịnh hóa tam độc hay chưa,

hãy kiểm tra xem con đã buông bỏ ám ảnh đến thế nào.

 

Con sẽ biết liệu sự hành trì Giáo Pháp của con có tuân theo con đường

bằng cách tỉ mỉ kiểm tra tâm con.

 

Điều này được Chokgyur Lingpa viết theo thỉnh cầu của Galap Dzong Lama – Konchok Tenzin Chokyi Lodro. Nguyện tốt lành!

 

Lhasey Lotsawa Translations chuyển dịch Tạng-Anh năm 2020.

Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chokgyur-dechen-lingpa/check-practice-advice.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[1] Về Đức Chokgyur Lingpa, tham khảo https://thuvienhoasen.org/a30774/cuoc-doi-duc-chokgyur-lingpa.

[2] Ma quỷ ở đây là rgyal ‘gong, một kiểu tinh linh ác độc sinh ra từ sự hợp nhất của các tinh linh rgyal po‘gong po.

[3] Quỷ nữ ở đây là srin mo, một nữ dạ-xoa.

[4] Điều xấu ở đây là gdon, tên gọi chung cho các tinh linh xấu ác hay ảnh hưởng xấu.

Tạo bài viết
15/07/2020(Xem: 724)
Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae-in nói: “Phật giáo là nguồn lực Bi-Trí-Dũng, tạo thành sức mạnh đã giúp đất nước và con người Hàn Quốc vượt qua biết bao thử thách trong hơn 1.700 năm qua. Phật giáo luôn sát cánh bên những người đang phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ nền độc lập, dân chủ và hòa bình của đất nước chúng ta. Tôi hy vọng cộng đồng Phật giáo sẽ liên tục hợp lực để mở ra con đường hướng tới giao lưu liên Triều và thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”.
Là người quan tâm rất sớm, từ năm 2019, về việc lấy hình ảnh Đức Phật để biếm họa trên Tuổi Trẻ Cười, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn xót xa chia sẻ việc đó là rất nghiêm trọng xét trên phương diện ứng xử văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều biểu hiện suy thoái đạo đức truyền thống.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.