Thiền Định Về Phật A Di Đà

02/04/20211:10 SA(Xem: 1439)
Thiền Định Về Phật A Di Đà
THIỀN ĐỊNH VỀ PHẬT A DI ĐÀ
Sakya Pandita Kunga Gyaltsen[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ


blank

Kính lễ đạo sư và Đức Diệu Cát Tường!

Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói rằng:

“Khi đến thời điểm mà con qua đời,

Hãy để che chướng đều bị phai mờ,

Nhờ đó, con thấy Phật Vô Lượng Quang,

Lập tức đến cõi Tịnh độ Cực Lạc.

Trong Tịnh độ đó, nguyện hiện thực hóa

Mỗi một lời nguyện trong những nguyện này!”

Dùng tuyên bố này làm nền tảng, Ta sẽ giải thích một thiền định về Phật A Di Đà.

Khi đi ngủ vào ban đêm, hãy nằm xuống về bên phải và thực hành quy yphát Bồ đề tâm. Hãy tưởng tượng nơi con ở là Tịnh độ Cực Lạc (Sukhavati) và quán tưởng bản thân là Bổn tôn (Yidam) của con. Hãy thấy rằng trước con, trên một bông sen và đĩa mặt trăng là Phật A Di Đà, màu đỏ, với hai tay trong thủ ấn bình thản và ôm bình bát chứa đầy cam lồ Amrita. Chân Ngài bắt chéo và Ngài được điểm tô bằng nhiều trang sức ngọc báu khác nhau. Hãy tưởng tượng rằng Ngài được vây quanh bởi chư đạo sư và hơn thế nữa, chư Phật và Bồ Tát. Bằng tâm, hãy lạy ba lần và tụng ba lần thực hành bảy nhánh từ Phổ Hiền Hạnh Nguyện hoặc nếu con không có, lời cầu nguyện Mười Hành Động Pháp mà Ta đã soạn.

Sau đấy, khi thở ra, hãy thấy rằng tâm con tan hòa vào tim của Phật, hòa nhập bất khả phân. Khi con hít vào, hãy thấy rằng ánh sáng phóng ra từ tim Phật và theo đường khẩu của con, tan vào tim con, khiến cho tâm trí tuệ của Phật hòa nhập bất khả phân với tâm con. Hãy lặp lại quá trình này ba lần.

Kế đó, cuối cùng, hãy thấy rằng chư Phật và Bồ Tát tan hòa vào chư đạo sư. Chư đạo sư lại tan vào Phật A Di Đà. Phật A Di Đà cũng tan thành ánh sáng rồi tan vào con. Con cũng tan thành ánh sáng, tưởng tượng rằng Phật, Bổn tôn Yidam và tâm con đều hòa quyện bất khả phân. Hãy tụng lời nguyện sau đây:

“Sinh ra ở đó trong bông sen đẹp,

Trong cõi Phật ấy, tốt lành hoan hỷ,

Nguyện đích thân Đức Phật Vô Lượng Quang

Thọ ký về việc con đạt giác ngộ!”

Hãy thiếp đi trong trạng thái đó, không để sự chú ý của con lang thang đi đâu khác.

Nhờ thực hành này, trong tương lai, con sẽ để lại thân xác này, giống như con rắn lột da, để tái sinh diệu kỳ từ bông sen trong cõi Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc, nơi con sẽ thọ nhận Giáo Pháp từ Phật A Di Đà, như trong Kinh Bảo Tíchgiải thích.

Thiền định về Phật A Di Đà này được soạn bởi Pháp chủ Sakya Pandita.

 

Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/sakya-pandita/meditation-on-amitabha.

Adam Pearcey chuyển dịch Tạng-Anh năm 2016.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[1] Theo Rigpawiki, Sakya Pandita Kunga Gyaltsen (1182-1251) – một trong năm trưởng lão Sakya và là cháu trai của Đức Jetsun Drakpa Gyaltsen. Ngài là một trong những học giả vĩ đại nhất trong lịch sử Tây Tạng và là một trong “Ba Văn Thù Xứ Tạng”. Ngài là bác của Đức Chogyal Pakpa.

Tạo bài viết
Giáo sư Richard Gombrich là một nhà Phật học, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ Pali, Sankrit tài ba. Ông đã dành hơn bốn mươi năm để nghiên cứu, giảng dạy và thực hành Phật giáo. Có thể nói ông là một Phật tử lớn, một học giả nghiên cứu Phật học lớn của thời đại hôm nay, đặc biệt là nghiên cứu ngôn ngữ cổ: Pali và Sankrit, đây cũng là hai ngôn ngữ chính của kinh điển Phật giáo. Ngày 17.7/2021 này, giáo sư sẽ tròn tám mươi tư tuổi
Được biết đến như một vị “đại sư” cao tay trong vùng, song người đàn ông Indonesia này lại “thách đấu” với virus corona để chứng minh đại dịch chỉ là “tin đồn”.
Tình cờ, tôi được biết trên internet, dạo gần đây có một nhóm người truyền dạy nhau cách niệm số, đọc dãy số 126002600 kèm với Nam-mô Dược Sư Phật để trị bệnh Covid-19. Một nhóm khác thì truyền dạy nuốt trùn đất sống (địa long) cũng để phòng trị dịch bệnh Covid-19. Điều đáng nói là cả hai nhóm này đều bàn đến triết lý và tu hành Phật giáo, thậm chí mặc y phục của cư sĩ và tu sĩ Phật giáo. Xin hỏi quan điểm của Phật giáo về vấn đề này thế nào?