Bài Ca Khuyến Khích Đọc Bảy Kho Tàng – Những Lời Xuất Sắc Của Đấng Toàn Tri Longchen Rabjampa

09/01/20223:04 SA(Xem: 4729)
Bài Ca Khuyến Khích Đọc Bảy Kho Tàng – Những Lời Xuất Sắc Của Đấng Toàn Tri Longchen Rabjampa
BÀI CA KHUYẾN KHÍCH ĐỌC BẢY KHO TÀNG –
Những Lời Xuất Sắc Của Đấng Toàn Tri Longchen Rabjampa[1]
Patrul Rinpoche[2] soạn
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

blank

Namah Sarvajnanaya

Kính lễ Đấng Toàn Tri!

 

Hoàn toàn an bình ngay từ đầu, cõi cố hữu, bao trùm khắp,

Mãi mãi bất động, hư không trí tuệ của Pháp thân,

Sở hữu sức mạnh vĩ đại nhất của chứng ngộ, ánh sáng của sự viên mãn

Dưới chân đạotoàn tri, con đỉnh lễ!

 

Hãy lắng nghe về các thiện hạnh, xuất chúng nhất trong tất thảy,

Thứ mà con chẳng thể phát khởi nếu không đi theo dấu chân của chư vị tôn quý.

Đá quý tốt nhất được tìm thấy ở vùng nước sâu nhất của đại dương.

Làm sao nó có thể được tìm ra ở nơi thấp kém hơn?

 

Như ánh sáng mặt trời, trạng thái chứng ngộ của giác tính đến từ

Những chỉ dẫn cốt tủy của đạo sư, từ dòng gia trì không gián đoạn.

Các thiền gia trì độn, trưởng dưỡng những trạng thái trống rỗng,

Hiếm khi đạt đến các cấp độ chân chính trên con đường hoàn hảo.

 

Mặc dù thiếu nghiên cứu là một lỗi lớn trên thế gian này,

Nghiên cứu sai lạc là điều sai trái còn ghê gớm hơn. Vì thế, bây giờ,

Khi con được thoải mái nghiên cứu kỹ những cuốn sách của một đạo sư uyên bác,

Sao lại không mở to mắt nghiên cứu?

 

Giống như ngọc báu như ý duy nhất,

Chẳng tìm được Phật nào khác trên thế gian này

Như những kinh văn quý báu của Đạo Sư Toàn Tri.

Ai có thể không thấy thích thú lớn lao với chúng?

 

Đỉnh cao rốt ráo của các thừa, tinh túy kim cương thù thắng[3],

Là kho tàng quý về sự chứng ngộ của một trăm nghìn Mật điển,

Chứa đựng điều bao la – những từ ngữ diễn tả ý nghĩa – và điều sâu xa – chính ý nghĩa được diễn tả.

Thấy được chính là diện kiến Phổ Hiền.

 

Nhờ đọc [kinh văn này], con sẽ lĩnh hội ý nghĩa của sáu mươi tư triệu Mật điển;

Con sẽ hiểu bản tính của tất thảy trong tồn tạian bình, luân hồiNiết Bàn;

Và con sẽ chứng ngộ các phẩm tính đặc biệt trong ý định của con đường sâu xa, đỉnh cao của các thừa.

Vì thế, hãy bền bỉ đọc kinh văn này.

 

Vượt khỏi sự trì giới, trạng thái tự nhiên của Pháp thân[4],

Là kho tàng chứng ngộ của Phổ Hiền, vượt khỏi nhân và quả.

Không cắt đứt các cấu trúc tinh thần bằng một kinh văn xuất sắc như vậy,

Ai có thể phá hủy sự bám chấp nguy hại của các thừa giả định?

 

Tinh túy của mọi chỉ dẫn truyền miệng, cô đọng và súc tích[5],

Hoàn toàn chứa đựng Giáo Pháp linh thiêng trong mỗi giáo lý sáu dòng.

Chẳng phải thật khó để thọ nhận con đường xuất sắc như vậy, tất cả tức thì,

Dẫu cho con có diện kiến Đấng Chiến Thắng?

 

Kho Tàng Quan Điểm Triết Học[6] quý báu là sự giải thích

Mà trong đó, mọi giáo lý đều viên mãn trong một bộ luận.

Ta thề rằng một kinh văn xuất chúng như vậy chưa từng xuất hiệnẤn Độ hay Tây Tạng

Trong quá khứ và cũng sẽ không xuất hiện trong tương lai.

 

Kho Tàng Như Ý của sự nghiên cứu, quán chiếuthiền định về toàn bộ giáo lý[7]

Xuất sắc chỉ ra mọi điều cần làm hay tránh.

Nhờ đọc [kinh văn này], con sẽ lĩnh hội bản tính của mọi giáo lý

đồng thời trở nên uyên bác về một trăm kinh văn.

 

Kho tàng duy nhất với những điểm then chốt về thực hành các chỉ dẫn truyền miệng,

Ý định của đỉnh cao các thừa, trọn vẹn mà cô đọng,

Hoàn toàn nằm trọn trong ý nghĩa của mười một đề mục[8],

Là sự an ủi duy nhất thực sự cắt đứt gốc rễ luân hồi trên thế gian này.

 

Đặc biệt, Kho Tàng Pháp Giới[9] sâu xaquý báu nhất, cốt lõi chứng ngộ của Đạo Sư Toàn Tri,

Chỉ ra trọn vẹn và trực tiếp giác tính vượt khỏi chấp nhậntừ bỏ

Bản tính Pháp thân của tinh túy tâm nội tại.

Bản văn này là Pháp thân chân chính, hiển bày trong hình tướng vật lý.

 

Bản văn xuất sắc như vậy chính là Phật,

Hoàn thành các hoạt động của chư Chiến Thắng trên thế gian này.

Bản văn này trực tiếp chỉ ra tâm Phật.

Ta thề rằng chẳng có gì cao hơn, dẫu cho con có diện kiến Đức Phật!

 

Bản văn xuất sắc như vậy là kho tàng chứa mọi Giáo Pháp linh thiêng,

Ý nghĩa rốt ráo được diễn tả bởi tất cả giáo lý,

Trực tiếp chỉ ra trí tuệ Pháp thân;

Ta thề rằng chẳng có gì cao hơn dẫu cho con so sánh mọi giáo lý.

 

Bản văn xuất sắc như vậy là tâm yếu của Tăng đoàn cao quý.

Trí tuệ chứng ngộ của tất cả vị kế thừa Phật cao quý khắp ba thời

Cũng chẳng thể vượt qua.

Ta thề rằng trí tuệ của chư vị tôn quý cũng chẳng cao hơn điều này.

 

Bình chứa xá lợi Pháp thân này, Tam Bảo viên mãn,

con đường vô song của tất cả Đấng Chiến Thắng.

Bản sao sự chứng ngộ của Đạo Sư Toàn Tri

Kẻ nào gặp được tức là đã đạt được kết thúc của tái sinh.

 

Đơn giản nghe một dòng của bản văn xuất sắc như vậy

Có thể phá tan trải nghiệm luân hồi của con.

Đã có cơ hội đọc toàn bộ,

Con sẽ thấy sao nếu vứt bỏ?

 

Hãy chú ý! Tam Tạnggiáo lý của chín thừa

Chủ yếu dành cho những người đầy nghị lực.

Tuyên bố rằng con được giải thoát nhờ thiền định, thực hànhnỗ lực

Sẽ chẳng khiến con thấy trí tuệ vượt khỏi chấp nhậntừ bỏ.

 

Đỉnh cao kim cương không nỗ lực này, vượt khỏi tâm quan niệm,

Phật quả không vun bồi, hư không trần trụi của giác tính rỗng rang.

Thậm chí kẻ lười biếng cũng có thể chứng ngộ Pháp thân trong đó,

Khi thoát khỏi bám chấp vào ý tưởng thiền định, thực hànhnỗ lực.

 

Trên thế gian này và cả cõi của chư thiên,

Chỉ đạoPháp thân toàn tri mới giảng dạy con đường như vậy.

Trong mọi giáo lý Pháp thân tồn tại,

Kho Tàng Pháp Giới này là tinh túy của Giáo Pháp.

 

Trên thế giới này, một bản văn xuất sắc như vậy

giải thoát nhờ nhìn ngắm, cũng như nhờ nghe và nhớ.

Bất kỳ ai kết nối với bản văn này là Phật tương lai.

Nếu con chứng ngộ, con là Phật hiện tại.

 

Bởi sức mạnh của truyền thừa gia trì không gián đoạn,

Con sẽ thọ nhận trí tuệ của truyền thừa chân chính nhờ ý định được giao phó của Ngài.

Được niêm phong với sự giao phó cho các đệ tử tương lai,

Điều đấy sánh ngang với việc thực sự diện kiến Đạo Sư Toàn Tri.

 

Mặc dù con có thể không hiểu ý nghĩa chính xác của từ ngữ,

Nếu có lòng sùng mộ, con sẽ thọ nhận trí tuệ của truyền thừa gia trì.

‘Quán đỉnh ngữ quý báu’ được thọ nhận nhờ đọc bản văn này

Và bản văn này trao quán đỉnh hiển bày giác tính.

 

Khi buồn chán, sợ hãi hay bị đau buồn giày vò,

Nếu con đọc bản văn này, trí tuệ đại hoan hỷ khởi lên.

Hài lònghoan hỷ, tâm con sẽ sáng tỏhoạt bát.

nhận thức mê lầm của con sẽ lập tức sụp đổ.

 

Nếu con đọc bản văn này khi sự hài lòng mở rộngđại lạc bùng phát,

Bám chấp với niềm hoan hỷ của con sẽ tan vỡ.

Hư không cố hữu, bao trùm khắp, thoát khỏi những phân biệt như chấp nhận hay từ chối;

Như vậy, con được dạy về sự chứng ngộ sâu xa của Đạo Sư Toàn Tri.

 

Khi nỗ lực và bám chấp với đời này giày vò con,

Hãy đọc bản văn này và bám chấp của con vào sự tồn tại rắn chắc sẽ tan vỡ.

Với tâm mở rộng thênh thang, bất cứ điều gì con làm đều ổn.

Thoát khỏi những trói buộc của hy vọngsợ hãi, thiền định của con sẽ tự nhiên.

 

Nó là Trung Đạo, nó cũng là ba-la-mật,

Nó là Cắt Đứt và cũng là Xoa Dịu khổ đau[10].

Nó là Đại Thủ Ấn và cũng là Đại Viên Mãn.

Hiện thân cho mọi giáo lý, nó vượt qua tất cả.

 

Nếu con là người con đi theo Đạo Sư Toàn Tri,

Đừng bao giờ rời xa bản văn xuất sắc này.

Nương tựa sự đồng hành vĩnh cửu của giác tính này là đủ.

Ta thề rằng chẳng có phương sách vĩnh cửu nào ưu việt hơn.

 

Trong lúc này, tâm con được thoải máicuối cùng, con sẽ đạt Phật quả.

Không bị tổn thương bởi sự nỗ lực, những trói buộc của tâm sẽ tan vỡ.

Làm dịu lại khi phấn chấn và an ủi khi đau buồn,

Bản văn xuất sắc như vậy sẽ chẳng bao giờ lừa dối.

 

Hãy phổ thành giai điệu, hát lên thành bài ca.

bao gồm những đoạn kệ; vì thế, hãy đọc cho đến khi con tự tại hát lên.

Nếu con chẳng bao giờ rời xa,

Trải nghiệm luân hồi mê lầm của con sẽ tan vỡ.

 

Khi con thọ truyền thừa gia trì, điểm trọng yếu của sự chứng ngộ,

Giác tính chẳng thể miêu tả sẽ ló rạng trong con.

Khi con thấy được diện mạo chân thật của Đạo Sư Pháp Thân Toàn Tri,

Hạnh phúc của con sẽ không ngừng nghỉ trong trạng thái của hỷ lạc căn bản.

 

Ngoài đọc bản văn này, con chẳng cần thực hành nào khác,

Bởi đó chính là tinh túy của cả thiền địnhnghi quỹ.

Chừng nào con còn đọc bản văn xuất sắc này,

Sự chứng ngộ Pháp thân sẽ tự nhiên khởi lên.

 

Vì thế, đừng nuôi dưỡng nhiều nỗ lực không nghỉ –

Hãy cứ đọc những bản văn xuất chúng này với tâm tự do tự tại.

Hãy quyết định rằng chẳng có gì sâu xa hơn ý nghĩa mà chúng diễn tả.

Sau đó, hãy an trú trong trạng thái của sự tự nhiên.

 

Con không cần vật lộn và tập trung, tìm kiếm ý nghĩa của các từ ngữ,

Như trong các bộ luận của chư học giả, điều thật khó hiểu.

Hãy cứ hòa tâm con với bản văn trong trạng thái của sự tự nhiên,

Và sự cởi mở trần trụi sẽ xảy ra không ngăn ngại.

 

Đây là chỉ dẫn ‘chỉ ra’. Đây là giác tính nội tại của con!

Đây là chỉ dẫn của Đạo Sư Toàn Tri!

Nó là ý nghĩa được diễn tả cũng như quán đỉnh chân chính.

Nó cũng đóng vai tròthực hành cốt yếu.

 

Dù con có hiểu các định nghĩa và nghĩa rộng hay không,

Dù con có hiểu các ý nghĩa sâu xa hay không,

Dù con có khám phá được ý định cuối cùngsâu xa nhất hay không,

Hãy cắt đứt hy vọngsợ hãi và đọc trong trạng thái không xao lãng.

 

Hãy đọc đi đọc lại; hãy đọc trong lúc hòa nó vào trải nghiệm của con.

Hãy hòa bản văn này vào tâm con và niêm phong tâm con bằng những kinh văn này.

Hãy tụng với giai điệu hoan hỷ trong trạng thái của sự hợp nhất.

Sức mạnh của lòng sùng mộ sẽ bùng phát và trí tuệ chứng ngộ sẽ ló rạng.

 

Hãy chú ý! Đây là tinh túy của tinh túy.

Ngoài ra chẳng có gì ‘sâu xa nhất trong những điều sâu xa’.

Nó là kho tàng gia trì, giáo lý tinh túy.

Nó chính là đạo sư – Phật đặt trong lòng bàn tay con.

 

Dẫu Ta tán thán những thiện hạnh của kinh văn này trong nhiều kiếp,

Cảm hứng trong tâm hạn hẹp của Ta sẽ chẳng cạn kiệt.

Chẳng cần phải nói đến tài hùng biện của những vị thông tuệ khác.

Chẳng có con đường xuất sắc nào cao hơn điều này, thứ làm hài lòng chư vị tôn quý.

 

Hãy chú ý! Đá quý quý giá như vậy!

Bây giờ khi con có được phước báu thoải mái đọc,

Sao lại cảm thấy buồn dẫu cho con phải duy trì trong luân hồi!

Có lòng sùng mộ và tâm rộng mở thênh thang vẫn chưa đủ hay sao?

 

Bạn thân mến, khi đọc bản văn,

Hãy tập trung sự chú ý của con vào điều này trong trạng thái tự do tự tại.

Ngay tại đây, hãy thư giãn tâm nỗ lực và không nghỉ của con.

Ngay tại đây, hãy cắt đứt nỗ lực của con về nhiều giáo lý khác.

 

Mục đích của nhiều triết học thú vị đến vậy là gì?

Mục đích của nhiều chỉ dẫn sâu xa đến vậy là gì?

Mục đích của nhiều thực hành tỉ mỉ đến vậy là gì?

Mục đích của nhiều giải thích khô khan đến vậy là gì?

 

Đây chính là thiền định tự do của sự an trú đơn giản!

Đây chính là hạnh phúc tự tại của tự-giải thoát!

Đây chính là cuốn sách tốt ‘biết một giải thoát tất cả’!

Đây chính là chỉ dẫn ‘một cây cầu vượt trăm dòng sông’!

 

Đừng để điều này tại nhà và tìm kiếm nó ở đâu khác!

Đừng ném cốt lõi và thu thập phần vỏ!

Đừng bỏ sự không nỗ lực để hoàn thành nhờ nỗ lực!

Đừng vứt bỏ không-hành động để bận rộn với các hành động!

 

Khi con sinh ra trong dòng dõi của Đạo Sư Toàn Tri,

Bản văn xuất sắc này là di sản xứng đáng cho con.

Đây là con đường xuất chúng mà tiên tổ vạch ra.

Nếu con muốn cảm thấy thoải mái – đây là chỗ con cần làm thế!

 

Hãy chú ý! Hãy chú ý! Chính nhờ ba truyền thừa!

May mắn làm sao khi gặp được bản văn xuất sắc này!

Phước báu làm sao khi có thể thực hành con đường xuất chúng này!

Phật ở trong chính con – thật đúng làm sao!

 

Trên con đường xuất chúng này, điều làm hài lòng chư Chiến Thắng,

Hãy hòa tâm con với Giáo Pháp, bạn thân mến!

Đây là lời khuyên tâm yếu của Ta, hãy khắc ghi trong tim con!

Nếu con giữ nó ở đó, sẽ có chút hữu ích.

 

Ta, Lão Rách Rưới bất cẩn và vô dụng,

Chẳng có mong muốn giải thích những từ ngữ đơn thuần mà Ta chưa tự mình chứng ngộ.

Nhưng chắc chắn, Ta có được sự xác quyết và một chút kinh nghiệm

Trong các trước tác được Đạo Sư Toàn Tri truyền lại.

 

Rừng rực năm độc, Ta lang thang trong cảnh nô lệ của sự xao lãng!

Nhưng thậm chí ai đó như Ta với ác nghiệp, mê lầm thật khó chinh phục,

Mà các trải nghiệm luân hồi cũng tan vỡ

Khi nghe và đọc một bản văn xuất sắc như vậy.

 

Vì thế, khi con và ai đó có phước báu và thệ nguyện thanh tịnh như con,

Với tâm ổn định và chỉ có chút năm độc,

Đọc bản văn này, con chắc chắn sẽ đạt trí thù thắng của truyền thừa gia trì.

Hãy khởi lên sự xác quyết lặp đi lặp lại!

 

Bất kỳ ai được chạm đến bởi sự rạng ngời gia trì của Đạo Sư Toàn Tri, một vị Phật hoàn hảo,

Đúng là, và người ta có thể trực tiếp nhận thấy rằng,

Sự hiểu và giải thoátđồng thời.

Do đó, Đạo Sư Toàn Tri là vị Tổ của hàng trăm thành tựu giả.

 

Lhatsun vĩ đại, chúa tể của những vị chứng ngộ,

Rigdzin Jigme Lingpa, vị đạt được chứng ngộ tự nhiên,

đạo sư kho tàng vĩ đại, vua của các giáo lý,

Đã có được truyền thừa gia trì nhờ các trước tác của Đấng Toàn Tri.

 

Hãy giữ điều này trong tâm, bạn thân mến!

Giống như vậy, nguyện con thực sự tôn kính

Các trước tác xuất chúng của Đấng Toàn Tri, thọ trí tuệ của truyền thừa chân chính,

Và đạt giải thoát trong cõi chứng ngộ của Ngài, hư không chân như.

 

Sarva Mangalam!

 

Nguồn Anh ngữ: Patrul Rinpoche, “Song of Encouragement to Read the Seven Treasures, The Excellent Words of Omniscient Longchen Rabjampa” trong cuốn sách Crystal Cave: A Compendium of Teachings by Masters of the Practice Lineage (Boudhanath: Rangjung Yeshe Publications, 1990).

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[3] Kho Tàng Tối Thượng Thừa – Thekchok Dzod.

[4] Kho Tàng Trạng Thái Tự Nhiên – Neluk Dzod.

[5] Kho Tàng Chỉ Dẫn Cốt Tủy – Mengak Dzod.

[6] Kho Tàng Hệ Thống Triết Học – Drubta Dzod.

[7] Kho Tàng Như Ý – Yishin Dzod.

[8] Kho Tàng Ý Nghĩa Của Từ Ngữ – Tsikdon Dzod.

[9] Kho Tàng Pháp Giới – Choying Dzod.

[10] Cắt Đứt là thực hành Chod của Tổ Machik Labdron và Xoa Dịuhệ thống Shije của Tổ Padampa Sangye.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)