Phần Phụ Những Dòng Kệ Các Phái

04/06/201112:00 SA(Xem: 15291)
Phần Phụ Những Dòng Kệ Các Phái

THIỀN SƯ VIỆT NAM

Hoà Thượng Thích Thanh Từ
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh 1992

PHẦN PHỤ NHỮNG DÒNG KỆ CÁC PHÁI

Tông Lâm Tế đến đời pháp thứ 21 là Thiền sư Vạn Phong Thời Ủy ở chùa Thiên Đồng Trung Hoa, xuất ra bài kệ:

 Tổ đạo giới định tông
 Phương quảng chứng viên thông
 Hạnh siêu minh thật tế
 Liễu đạt ngộ chân không.
 Như nhật quang thường chiếu
 Phổ châu lợi ích đồng
 Tín hương sanh phước tuệ
 Tương kế chấn từ phong.

Bài này có chỗ chép 4 câu, có chỗ chép cả 8 câu. Có nhiều Ngài nói nguyên bài kệ chỉ có 4 câu đầu, còn 4 câu sau là người sau nối thêm.
*
* *
Đến đời pháp thứ 31 là Thiền sư Đạo Mân ở chùa Thiên Khai Trung Hoa, lại chia ra dòng kệ khác:

 Đạo bổn nguyên thành Phật Tổ tiên
 Minh như hồng nhật lệ trung thiên
 Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ
 Chiếu thế chân đăng vạn cổ huyền.
*
* *
Đến ngài Minh Hải Pháp Bảo người tỉnh Phước Kiến Trung Hoa, sang Việt Nam ở tỉnh Quảng Nam khai sơn chùa Chúc Thánh, lại biệt xuất một bài kệ:

 Minh thật pháp toàn chương
 Ấn chân như thị đồng
 Chúc thánh thọ thiên cửu
 Kỳ quốc tộ địa trường
 Đắc chánh luật vi tuyên
 Tổ đạo hạnh giải thông
 Giác hoa bồ-đề thọ
 Sung mãn nhân thiên trung.
*
* *
Đến đời pháp thứ 41, ngài Trí Thắng Bích Dung lại biệt xuất một bài kệ:

 Trí tuệ thanh tịnh
 Đạo đức viên minh
 Chân như tánh hải
 Tịch chiếu phổ thông
 Tâm nguyên quảng tục
 Bổn giác xương long
 Năng nhân thánh quả
 Thường diễn khoan hoằng 
 Duy truyền pháp ấn
 Chánh ngộ hội dung
 Không trì giới hạnh
 Vĩnh kế tổ tông.
*
* *
Ngài Minh Hành Tại Tại ở Nhạn Tháp miền Bắc cũng biệt xuất một dòng kệ:

 Minh châu như tánh hải
 Kim tường phổ chiếu thông
 Chí đạo thành chánh quả
 Giác ngộ chứng chân không.
*
* *
Tông Tào Động truyền đến ngài Tri Giáo Nhất Cú, chính Ngài có xuất bài kệ:

 Tịnh trí viên thông tông từ tánh
 Khoan giác đạo sanh thị chánh tâm
 Mật hành nhân đức xưng lương tuệ
 Đăng phổ chiếu hoằng pháp vĩnh trường. 
(Trích Việt Nam Phật Giáo Sử Lược-T.T. Mật Thể)

Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 7488)
14/04/2020(Xem: 5060)
24/02/2020(Xem: 1972)
02/11/2019(Xem: 2476)
Chúng đệ tử Phật Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước, cùng chung một huyết thống tổ tiên, cùng tôn thờ một Đức Đạo Sư, hãy cùng hòa hiệp như nước với sữa, thì ở trong Phật pháp mới có sự tăng ích và an lạc. Hãy quên đi những bất đồng quá khứ và hiện tại trong các hoạt động Phật sự, hãy quên đi những lỗi lầm của người này hay người kia, cùng hòa hiệp nhất trí hoằng dương Chánh Pháp trên cơ sở giáo nghĩa được lưu truyền trong Tam tạng Thánh giáo, để không phụ công ơn tài bồi của các Sư Trưởng; công đức hy sinh vô úy của chư vị Tăng Ni, Phật tử, vì sự trong sáng của Chánh Pháp, vì sự thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng già, đã tự châm mình làm ngọn đuốc soi đường cho chúng ta ngày nay vững bước trên Thánh đạo.
"Giáo dục là vũ khí mạnh nhất để thay đổi thế giới. Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên. - Bệnh nhân chết dưới bàn tay các bác sĩ của nền giáo dục ấy. - Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay các kỹ sư của nền giáo dục ấy. - Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục ấy. - Nhân loại chết dưới bàn tay các học giả tôn giáo của nền giáo dục ấy. - Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục ấy. - Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia".
Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng (giờ Việt Nam) Hội đồng Hoằng Pháp (GHPGVNTN) đã tổ chức đại hội lần thứ I trực tuyến qua hệ thống Zoom. Trước đó, các thông báo về tin tức đại hội được loan tải trên trang nhà Hoằng Pháp, công bố chương trình nghị sự và thời gian tổ chức.