Phần Phụ Những Dòng Kệ Các Phái

04/06/201112:00 SA(Xem: 13657)
Phần Phụ Những Dòng Kệ Các Phái

THIỀN SƯ VIỆT NAM

Hoà Thượng Thích Thanh Từ
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh 1992

PHẦN PHỤ NHỮNG DÒNG KỆ CÁC PHÁI

Tông Lâm Tế đến đời pháp thứ 21 là Thiền sư Vạn Phong Thời Ủy ở chùa Thiên Đồng Trung Hoa, xuất ra bài kệ:

 Tổ đạo giới định tông
 Phương quảng chứng viên thông
 Hạnh siêu minh thật tế
 Liễu đạt ngộ chân không.
 Như nhật quang thường chiếu
 Phổ châu lợi ích đồng
 Tín hương sanh phước tuệ
 Tương kế chấn từ phong.

Bài này có chỗ chép 4 câu, có chỗ chép cả 8 câu. Có nhiều Ngài nói nguyên bài kệ chỉ có 4 câu đầu, còn 4 câu sau là người sau nối thêm.
*
* *
Đến đời pháp thứ 31 là Thiền sư Đạo Mân ở chùa Thiên Khai Trung Hoa, lại chia ra dòng kệ khác:

 Đạo bổn nguyên thành Phật Tổ tiên
 Minh như hồng nhật lệ trung thiên
 Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ
 Chiếu thế chân đăng vạn cổ huyền.
*
* *
Đến ngài Minh Hải Pháp Bảo người tỉnh Phước Kiến Trung Hoa, sang Việt Nam ở tỉnh Quảng Nam khai sơn chùa Chúc Thánh, lại biệt xuất một bài kệ:

 Minh thật pháp toàn chương
 Ấn chân như thị đồng
 Chúc thánh thọ thiên cửu
 Kỳ quốc tộ địa trường
 Đắc chánh luật vi tuyên
 Tổ đạo hạnh giải thông
 Giác hoa bồ-đề thọ
 Sung mãn nhân thiên trung.
*
* *
Đến đời pháp thứ 41, ngài Trí Thắng Bích Dung lại biệt xuất một bài kệ:

 Trí tuệ thanh tịnh
 Đạo đức viên minh
 Chân như tánh hải
 Tịch chiếu phổ thông
 Tâm nguyên quảng tục
 Bổn giác xương long
 Năng nhân thánh quả
 Thường diễn khoan hoằng 
 Duy truyền pháp ấn
 Chánh ngộ hội dung
 Không trì giới hạnh
 Vĩnh kế tổ tông.
*
* *
Ngài Minh Hành Tại Tại ở Nhạn Tháp miền Bắc cũng biệt xuất một dòng kệ:

 Minh châu như tánh hải
 Kim tường phổ chiếu thông
 Chí đạo thành chánh quả
 Giác ngộ chứng chân không.
*
* *
Tông Tào Động truyền đến ngài Tri Giáo Nhất Cú, chính Ngài có xuất bài kệ:

 Tịnh trí viên thông tông từ tánh
 Khoan giác đạo sanh thị chánh tâm
 Mật hành nhân đức xưng lương tuệ
 Đăng phổ chiếu hoằng pháp vĩnh trường. 
(Trích Việt Nam Phật Giáo Sử Lược-T.T. Mật Thể)

Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 5958)
14/04/2020(Xem: 3236)
24/02/2020(Xem: 836)
02/11/2019(Xem: 1321)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.