Phần Phụ Những Dòng Kệ Các Phái

04/06/201112:00 SA(Xem: 15426)
Phần Phụ Những Dòng Kệ Các Phái

THIỀN SƯ VIỆT NAM

Hoà Thượng Thích Thanh Từ
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh 1992

PHẦN PHỤ NHỮNG DÒNG KỆ CÁC PHÁI

Tông Lâm Tế đến đời pháp thứ 21 là Thiền sư Vạn Phong Thời Ủy ở chùa Thiên Đồng Trung Hoa, xuất ra bài kệ:

 Tổ đạo giới định tông
 Phương quảng chứng viên thông
 Hạnh siêu minh thật tế
 Liễu đạt ngộ chân không.
 Như nhật quang thường chiếu
 Phổ châu lợi ích đồng
 Tín hương sanh phước tuệ
 Tương kế chấn từ phong.

Bài này có chỗ chép 4 câu, có chỗ chép cả 8 câu. Có nhiều Ngài nói nguyên bài kệ chỉ có 4 câu đầu, còn 4 câu sau là người sau nối thêm.
*
* *
Đến đời pháp thứ 31 là Thiền sư Đạo Mân ở chùa Thiên Khai Trung Hoa, lại chia ra dòng kệ khác:

 Đạo bổn nguyên thành Phật Tổ tiên
 Minh như hồng nhật lệ trung thiên
 Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ
 Chiếu thế chân đăng vạn cổ huyền.
*
* *
Đến ngài Minh Hải Pháp Bảo người tỉnh Phước Kiến Trung Hoa, sang Việt Nam ở tỉnh Quảng Nam khai sơn chùa Chúc Thánh, lại biệt xuất một bài kệ:

 Minh thật pháp toàn chương
 Ấn chân như thị đồng
 Chúc thánh thọ thiên cửu
 Kỳ quốc tộ địa trường
 Đắc chánh luật vi tuyên
 Tổ đạo hạnh giải thông
 Giác hoa bồ-đề thọ
 Sung mãn nhân thiên trung.
*
* *
Đến đời pháp thứ 41, ngài Trí Thắng Bích Dung lại biệt xuất một bài kệ:

 Trí tuệ thanh tịnh
 Đạo đức viên minh
 Chân như tánh hải
 Tịch chiếu phổ thông
 Tâm nguyên quảng tục
 Bổn giác xương long
 Năng nhân thánh quả
 Thường diễn khoan hoằng 
 Duy truyền pháp ấn
 Chánh ngộ hội dung
 Không trì giới hạnh
 Vĩnh kế tổ tông.
*
* *
Ngài Minh Hành Tại Tại ở Nhạn Tháp miền Bắc cũng biệt xuất một dòng kệ:

 Minh châu như tánh hải
 Kim tường phổ chiếu thông
 Chí đạo thành chánh quả
 Giác ngộ chứng chân không.
*
* *
Tông Tào Động truyền đến ngài Tri Giáo Nhất Cú, chính Ngài có xuất bài kệ:

 Tịnh trí viên thông tông từ tánh
 Khoan giác đạo sanh thị chánh tâm
 Mật hành nhân đức xưng lương tuệ
 Đăng phổ chiếu hoằng pháp vĩnh trường. 
(Trích Việt Nam Phật Giáo Sử Lược-T.T. Mật Thể)

Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 7636)
14/04/2020(Xem: 5194)
24/02/2020(Xem: 2083)
02/11/2019(Xem: 2561)

Tôi đến chùa Bảo Quang tọa lạc ở thành phố Santa Ana vào một buổi sáng nắng đẹp, cái nắng hiếm hoi, ấm ấp giữa mùa đông Cali sau hai tuần mưa lạnh. Bãi đậu xe trong sân chùa vắng khiến không gian thêm rộng và trống trải.
Cứ mỗi buổi sáng, tất cả các tu viện, chùa chiền, tịnh thất của đạo Phật trên thế giới đều tụng niệm và nguyện rằng:”Lòng tham lam, sự sân hận và si mê vốn phát triển không ngừng. Chúng tôi nguyện thanh tẩy chúng”.
Hôm Thứ Bảy 15/1/2022, Lễ thọ nhận duy trì Phật sự đã thực hiện tại Chùa Bảo Quang với quý tôn đức chứng minh: Chủ lễ là Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Phó Pháp Chủ kiêm Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới) đồng chứng minh với Hòa Thượng Thích Thiện Long (Viện Chủ Chùa Phật Tổ, Long Beach) và vị hòa thượng đại diện Viện chủ Chùa Quan Âm Orange County.