Sách Tham Khảo

04/06/201112:00 SA(Xem: 5499)
Sách Tham Khảo

THIỀN SƯ VIỆT NAM

Hoà Thượng Thích Thanh Từ
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh 1992

SÁCH THAM KHẢO

SÁCH CHỮ HÁN:

 - Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đăng Lục
 - Thiền Uyển Tập Anh 
 - Kế Đăng Lục
 - Kiến Văn Tiểu Lục - Lê Quí Đôn
 - Tam Tổ Thực Lục
 - Tam Tổ Hành Trạng
 - Liệt Tổ Truyện
 - Tục Cao Tăng Truyện
 - Nam Ông Mộng Lục
 - Khóa Hư Lục
 - Cúng Tổ Khoa chùa Hồng Phúc
 - Cúng Tổ Khoa chùa Quảng Nghiêm
 - Cúng Tổ Khoa chùa Pháp Vân (chùa Dâu)
 - Cúng Tổ Khoa chùa Pháp Vũ (chùa Đậu)
 - Tam Tổ Hành Trạng chùa Hồng Phúc

SÁCH CHỮ VIỆT:

 - Việt Nam Phật Giáo Sử Lược - Thượng tọa Mật Thể
 - Văn Học đời Lý - Ngô Tất Tố
 - Văn Học đời Trần - Ngô Tất Tố


 - Thư Tịch Phật Học Việt Nam - Lê Xuân Khoa
 - Việt Nam Sử Lược - Trần Trọng Kim
 - Hải Ngoại Ký Sự - Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, Viện đại học Huế
 - Lịch Sử Văn Học nhà Lý - Phạm Văn Diêu
 - Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục - Trúc Thiên
 - Thiền Học Việt Nam - Nguyễn Đăng Thục
 - Văn Học Việt Nam thời Lý - Lê Văn Siêu
 - Thơ Văn Lý Trần I. II. III. - Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội
 - Việt Nam Phật Giáo Sử Luận - Nguyễn Lang
 - Tuyển Tập Văn Bia Hà Nội, quyển I - Ủy ban KHXH Việt Nam 
 - Lịch Sử Phật Giáo đời Nguyễn
 . Lịch Sử PG Đàng Trong
 . Dấu chân hoằng hóa của các Thiền sư miền Nam - Nguyễn Hiền Đức.
 (Trích bản thảo)
 

Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 5958)
14/04/2020(Xem: 3236)
24/02/2020(Xem: 836)
02/11/2019(Xem: 1321)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.