Bài ca ngắn về sự hành trì

21/07/20204:57 SA(Xem: 444)
Bài ca ngắn về sự hành trì

BÀI CA NGẮN VỀ SỰ HÀNH TRÌ
Shabkar Tsokdruk Rangdrol[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 

Đức Shabkar Tsokdruk Rangdrol
Đức Shabkar Tsokdruk Rangdrol

Namo Guru Manjughosaya!

Pháp thân Phổ Hiền, Báo thân Kim Cương Trì,

Hóa thân Thù thắng, Chúa tể chư Thánh giả và những vị khác –

Cùng với những vị chuyển Pháp luân vì tất thảy,

Chư đạo sư, trực tiếp và gián tiếp – trước tất cả, con kính lạy.

 

Mặc dù chẳng có gì mới để nói, điều chưa từng được nói trước kia

Bởi chư Phật chiến thắng cùng những trưởng tử tâm linh,

Chư đạo sư uyên bácthành tựu của Ấn ĐộTây Tạng,

Xin hát lên một chút về điều mà chư vị vẫn dạy, vì thế, hãy lắng nghe thật kỹ!

 

Tự dothuận duyên thật khó tìm[2] và cái chết giáng xuống nhanh chóng[3],

Hành động và kết quả của chúng chẳng dối lừa[4] và chẳng có hạnh phúc trong luân hồi[5].

 

Con quy y Tam Bảo, những cội nguồn của sự bảo vệ[6],

phát khởi từ, bi và tâm Bồ đề[7].

 

Cam lồ chảy xuống từ Đức Kim Cương Tát Đỏa an tọa trên đỉnh đầu con,

Tịnh hóa bệnh tật, ma quỷ, ảnh hưởng gây hại và che chướng[8].

 

Con cúng dường thân thể, tài sản và bất cứ thiện hạnh nào đã tích lũy lên chư vị:

Xin từ bi chấp thuận và ban gia trì cùng thành tựu[9].

 

Bổn Sư, hiện thân của mọi cội nguồn quy y,

Con cầu khẩn đến Ngài: xin gia trì, con cầu nguyện[10]!

 

Quán tưởngliên tục nhớ về Đức Phật,

Xuất hiện rất rõ ràng trong không gian phía trước[11].

 

Bản tính tâm giống như hư không, rỗng rang nguyên sơ;

Hãy an trú trong nhận thức rỗng rang này không chút bám chấp nhỏ nhất[12].

 

Mọi thứ xuất hiện trong bầu trời của tâm này giống như cầu vồng;

Hãy hiểu sự hợp nhất của hình tướngtính Không là hư huyễn[13].

 

Hãy thiền định về thân vật lý trong hình tướng Bổn tôn – xuất hiện nhưng rỗng rang;

Và khẩu là Chân ngôn được trì tụng – nghe được nhưng rỗng rang[14].

 

Hãy quán tưởng rõ ràng A và HAM trong ba kinh mạch và luân xa,

tăng trưởng sức ấm hỷ lạc bằng cách giữ hơi thở bình[15].

 

Đôi lúc, hãy tinh tấn tịnh hóa các cõi khác nhau,

Để kết thúc, hãy niêm phong thực hành bằng những lời cầu nguyện hồi hướngphát nguyện.

 

Nếu con có thể từ bỏ xao lãng của cuộc đờithực hành trong cô tịch

Tự dothuận duyên mà con đã có được sẽ thực sự ý nghĩa.

 

Cầu mong công đức này khiến tất cả đệ tử may mắn

Đều thực hành Giáo Pháp một cách chân thành!

 

Nguyện thiện hạnhtốt lành tràn khắp! Đây là khẩu gia trì của Đấng Quy Y Shabkar.

 

Sean Price & Adam Pearcey chuyển dịch Tạng-Anh năm 2016.

Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/shabkar/short-song-of-practice.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[2] Tức quán chiếu về tính quý báu của đời người.

[3] Vô thường và chết.

[4] Nghiệp: nhân và quả.

[5] Những lỗi lầm của vòng luân hồi.

[6] Quy y.

[7] Bồ đề tâm.

[8] Thiền định và trì tụng Chân ngôn Kim Cương Tát Đỏa.

[9] Cúng dường Mandala.

[10] Thiền định về Đạo Sư Du Giàcầu khẩn đạo sư.

[11] Thiền chỉ Samatha.

[12] Cách thức an trú trong Vipasyana.

[13] Sự rèn luyện kế tiếp trong hư huyễn.

[14] Giai đoạn phát triển.

[15] Tummo, phần chính yếu của giai đoạn hoàn thiện.

Tạo bài viết
15/07/2020(Xem: 470)
18/02/2020(Xem: 1535)
Ngôi chùa Phật giáo 700 tuổi đứng vững trước lũ sông Dương Tử Khi nước lũ đạt mức kỷ lục trên khắp miền trung và miền nam Trung Quốc, video xuất hiện vào ngày 14-7 cho thấy một ngôi chùa 700 tuổi kiên cường đứng trước mọi thứ mà sông Dương Tử có thể xô vào.
Thời gian cơn đại dịch hiểm ác Virus corona này, khi các nhân viên y tế tuyến đầu bận rộn trong việc phòng chống và kiểm soát Covid-19, một số người đang âm thầm quan tâm lo lắng cho người dân với tinh thần vô ngã vị tha, những người gián tiếp bị con ác quỷ Covid-19 này tấn công. Thượng tọa Tiến sĩ Bodhipala là một trong những chiến sĩ ở tuyến đầu của trận chiến chống đại dịch Covid-19, Ngài là một trong những anh hùng thầm lặng trên mặt trận không tiếng súng, chiến đấu với kẻ thù vô hình nhưng đầy hiểm nguy.
Thật sự ai có chút từ tâm hẳn cũng phải nghẹn thở khi nhìn hình ảnh người cảnh sát da trắng đè gối lên cổ người da đen cho đến chết, mặc lời van xin thảm thiết.