Thông Điệp Từ Trưởng Lão Garchen Rinpoche: Hãy Trì Tụng Lời Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới Nhiều Lần

13/10/20201:00 SA(Xem: 3171)
Thông Điệp Từ Trưởng Lão Garchen Rinpoche: Hãy Trì Tụng Lời Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới Nhiều Lần

THÔNG ĐIỆP TỪ TRƯỞNG LÃO GARCHEN RINPOCHE:

HÃY TRÌ TỤNG LỜI CẦU NGUYỆN
HÒA BÌNH THẾ GIỚI NHIỀU LẦN

Thung lũng Chino, AZ, Hoa Kỳ ngày 20/9/2020

 

Garchen Rinpoche 2Điều quan trọng là trì tụng Lời Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới nhiều lần, bởi nó nói rằng tất cả những khó khăn mà chúng ta trải qua trên thế giới được tạo ra bởi con ngườibên trong con người. [Những khó khăn này] thực sự được tạo ra bởi tâm của con người.

Lời Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới nói rằng những ý nghĩ xấu ác lan tràn trong thời kỳ hiện nay. Đó là thời mà chúng sinh chìm trong các ý nghĩ thù ghét, sân hậnđố kỵ. Và [những ý nghĩ này] là điều thực sự gây ra mọi tổn hại trên thế gian. Đó là cách mà chúng ta cố gắng phá hủy và làm hại nhau.

Bởi vậy, điều vô cùng quan trọng là thay đổi trạng thái này của tâm và trưởng dưỡng tâm yêu thương và bi mẫn vì nhau, giống như Lời Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới nói. Tất cả những ác nghiệp này, tất cả những khó khăn mà chúng ta đang trải qua trên thế gian sẽ thực sự bị áp đảo nếu chúng ta trưởng dưỡng tâm yêu thương và bi mẫn.

Do đó, điều quan trọng là tham gia vào thực hành này, trì tụng lời cầu nguyện này NHIỀU lần.

[Xin gửi] thật nhiều [lời chúc] Tashi Delek[1]! Mọi [thành viên] Tăng đoàn, tất cả Tăng đoànchúng ta thực sự rất gần gũi. Và thực sự, chúng ta luôn bên nhau.

 

Ina Bieler chuyển dịch Tạng-Anh; Juanita Cheng-McCarron hiệu đính.

Nguồn Anh ngữ: Message from H.E. Garchen Rinpoche: Recite the World Peace Prayer Many Times (https://garchen.net/library-teachings-transcripts-to-read/).

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.

 

PHỤ LỤC: LỜI CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GIỚI[2]

Cội nguồn quy y không vơi cạn – Tam Bảo, Tam Gốc.
Đặc biệt Quán Thế Âm, đấng bảo hộ của Xứ Tuyết,
Cùng Thánh Cứu Độ Mẫu và Đạo Sư Liên Hoa Sinh,
Chí thành cầu khẩn: Xin đừng quên thệ nguyện linh thiêng!
Xin gia trì để các nguyện ước đều được viên thành.
Chúng sinh thời suy đồi suy nghĩ, hành động sai lạc,
Các đại bên ngoài và trong trở nên mất cân bằng.
Bệnh tật, dịch bệnh chưa từng thấy đe dọa người – vật.
Hành tinh, long, tinh linh, ma cùng các thế lực xấu
Bệnh, sương, mưa đá phá mùa màng, chiến tranh xung đột,
Mưa thất thường, gió nóng và hạn hán trên thế gian
Nỗi sợ động đất, hỏa hoạn, kẻ thù cùng thiên tai,
Đặc biệt là những kẻ ngoại xâm làm hại giáo lý,
Gây mọi kiểu nguy hại và bạo lực khắp thế gian.
Nguyện chúng nhanh chóng được xoa dịu, biến mất hoàn toàn!
Mong tất cả chúng sinh, con người cũng như phi nhân,
Tự nhiên phát khởi Bồ đề tâm tối thắng trân quý,
thoát khỏi những ý nghĩ và hành động gây hại.
Mong tất cả đều sở hữu tâm từ dành cho nhau!
Vinh quang, hạnh phúcan lành tràn khắp thế gian!
Cầu mong giáo lý Phật Đà trụ vững và phát triển!
Nhờ lực chân lý của Tam Gốc, Phật và Bồ Tát,
Nhờ bất kỳ gốc rễ thiện lành có trong luân-Niết
Và nhờ ý định thanh tịnh cao nhất của chúng con,
Mong lời nguyện ước này của chúng con được viên thành!

 

Lời cầu nguyện này [được Jamgon Kongtrul Rinpoche[3] soạn] vì hòa bình và lợi ích của Tây Tạng. Để phù hợp với thời đại hiện nay, Gar Tulku Konchog Gyaltsen đã chỉnh sửa từ ngữ một chút và xin sám hối mọi lỗi lầmvi phạm với Bậc thầy và Bổn tôn.[1] Theo Khenpo Sonam Tsewang, Tashi là cát tườngDe là hạnh phúc trong cõi trời và người; Lek là tốt lành của sự giải thoát và giác ngộ thù thắng. Do đó, Tashi Delek nghĩa là “Cầu mong bạn được gia hộ với sự cát tường của hạnh phúc tạm thời và rốt ráo!”.

[2] Nguồn Tạng ngữ/Anh ngữ: The World Peace Prayer, trang 98-102 trong cuốn A Rainfall Of Benefit And Happiness [tạm dịch Cơn Mưa Lợi LạcHạnh Phúc, https://garchen.net/library-sadhanas-and-sacred-texts/].

[3] Tức Tổ Jamgon Kongtrul Lodro Thaye, tham khảo https://thuvienhoasen.org/a34168/tieu-su-van-tat-duc-jamgon-kongtrul-lodro-thaye.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana