Về Các Nghi Thức Cúng Dường Đấng Đại Sư Tử Gesar

10/08/202012:49 CH(Xem: 684)
Về Các Nghi Thức Cúng Dường Đấng Đại Sư Tử Gesar

VỀ CÁC NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG
ĐẤNG ĐẠI SƯ TỬ GESAR

Jamyang Khyentse Chokyi Lodro[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

 

Đức GesarĐiều sau đây liên quan đến Vua Gesar[2], chúa tể sư tử vĩ đại và chiến thần (dgra lha) oai hùng của thế gian này.

Huyễn Võng Văn Thù nói rằng:

Bằng thanh kiếm trí tuệ, cung và tên,

Ngài chiến đấu và đánh bại những phiền nãovô minh,

Hỡi chiến binh dũng cảm, đấng điều phục các thế lực ma quỷkẻ thù.

Như điều này chỉ ra, chính anh hùng Văn Thù Sư Lợi đáng kính là vị hóa hiện trong hình tướng của một chiến thần vĩ đại nhờ hoạt động giác ngộ của việc điều phục theo bất cứ cách nào thích hợp, giống như Bồ Tát Bahuratna xuất hiện là chúa tể của Dạ-xoa và Như Lai hóa hiện thành người chơi đàn vina để điều phục Càn-thát-bà Pramudita. Có vô số hóa hiện như vậy của chư Phật và Bồ Tát. Cụ thể hơn, nếu những ma quỷ Hor không bị đánh bại, chúng sẽ đe dọa sự an toànhạnh phúc của giáo lýchúng sinh và đây là lý do Đức Gesar đã hoàn toàn tiệt trừ những thế lực thù địch này.

Những dấu hiệu rằng Đức Gesar là một hóa hiện bao gồm các dấu vết để lại bởi con ngựa Kyangbu của Ngài và nhiều dấu hiệu diệu kỳ khác, nổi tiếng khắp nơi và vẫn rõ rành rành ở vương quốc phía Bắc vĩ đại và những nơi khác.

Nói một cách đơn giản, Đức Gesar là hóa hiện của Văn Thù Sư Lợi; một sứ giả của Đức Liên Hoa Sinh; một hóa hiện nhảy múa về hoạt động của vua Pháp Trisong [Detsen]; một Trì Minh vĩ đại, vị đã đạt được sự bất tử khi là đệ tử trực tiếp của Đức Lang Ami Changchub Drekol[3]; một chiến thần với toàn cõi Nam Thiệm Bộ Châu; chốn quy y và đấng bảo hộ với tất cả hành giả, vị bên ngoài thì mạnh mẽ trong khi bên trong thì chu đáo; vị giữ của cải của Trung Hoa và Tây Tạng; và tai họa lớn lao đối với quân đội và kẻ xâm lăng ngoại bang.

Bây giờ được cho là thời kỳ Ngài tiến hành hoạt động giác ngộ, như được giảng dạy bởi vị phát lộ kho tàng Lharik Dechen Rolpa Tsal, Heruka vinh quang [Do] Khyentse Yeshe Dorje, Mipham Jampal Gyepa[4] và những vị khác và được diễn tả trong nhiều nghi quỹ, nghi thức cúng dường và các bản văn khác, điều xuất hiện là những kho tàng của ý định giác ngộ. Cũng có các nghi thức cúng dường bổ sung từ chúa tể của thế gian, Đức Karmapa thứ mười bốn, cũng như Đức Jamyang Khyentse Wangpo[5], Ngài Kongtrul Yonten Gyatso[6] và những vị khác. Nghiên cứu kỹ những tác phẩm như vậy ít nhất sẽ đem đến sự hiểu một phần về vai trò giải thoát của đấng vĩ đại này.

Nói ngắn gọn, không nghi ngờ gì, Đức Gesar là một hóa hiện trí tuệ của anh hùng Văn Thù Sư Lợi đáng kính – về điều này, chúng ta có thể có sự chắc chắn trọn vẹnvô biên.

Chokyi Lodro soạn.

 

Adam Pearcey chuyển dịch Tạng-Anh năm 2020.

Nguồn Anh ngữ: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/concerning-gesar-rites.

Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.[2] Về Đức Gesar, tham khảo https://thuvienhoasen.org/p38a33466/gesar-la-ai-.

[3] rlangs a mi (hoặc a myes) byang chub ‘dre bkol. Ngài sống từ năm 968 đến 1076.

Tạo bài viết
15/07/2020(Xem: 699)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.